Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

2016 rok

Najważniejsze inwestycje w 2016 roku

 

Inwestycje drogowe i infrastruktura

 • Przebudowa pasa drogowego ul. Spacerowej (jezdnia od ul. Sobieskiego do ul. Willowej) - 108 921 zł
 • Przebudowa pasa drogowego ul. Pastelowej (jezdnia) - 101 890 zł

http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=1398

http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=1377

 • Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie ciągu pieszo - jezdnego w ul. Ogrodowej (Świderska - Polna) - 163 340 zł

http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=1466

 • Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ul. Ogrodowej (Świderska - 3 Maja) oraz asfalt na łączniku z tyłu posesji do nr 10 - 201 431 zł
 • Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ul. Wspólnej (Powstańców W-wy - Jarosławska) - 164 547 zł
 • Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ul.11 Listopada (Asnyka - Rejtana) oraz jezdni ( Sadowa - Sikorskiego) - 755 638 zł
 • Przebudowa pasa drogowego polegająca na przebudowie chodnika w ul. Piaskowej (od ul. Kopernika do ul. Granicznej) - 880 775 zł http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=1560
 • Budowa 2 parkingów na ul. Sobieskiego - 64 638 zł

http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=1445

 • Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w  ul. Asnyka (na odcinku od ul.11Listopada do ul. Złotej Jesieni) - 54 956 zł
 • Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodnika w ul Reymonta (na odcinku od ul. Rybackiej do ul. Skłodowskiej)  - 68 781 zł

http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=1486

 

 • Trzy progi zwlaniające na ul. Szczyglej - 15 870 zł

http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=1444

 

Opracowanie dokumentacji technicznej

 • Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg: Krótka, Sadowa, Samorządowa, Kasztanowa, Orla, Otwocka, Matejki, bez nazwy nr 48 pomiędzy Zawiszy a Piaskową, Sienkiewicza, Rózana, Chopina i Przeskok - 30 502 zł
 • Przebudowa pasa drogowego polegająca na przebudowie jezdni w ul. Cichej (3 Maja - Zawiszy) - 5 043 zł

 

 • Projekt przebudowy pasa drogowego polegający na budowie jezdni, chodnika i ścieżki w ul. Szerokiej (Wawerska - P. Skragi) - 18 450 zł
 • Projekt przebudowy pasa drogowego polegający na przebudowie jezdni oraz chodnika w ul. Leśnej (Piłsudskiego - 3 Maja) - 12 880 zł
 • Projekt przebudowy pasa drogowego polegający na budowie chodnika w ul. Powstańców W-wy (Wspólna - 3 Maja) - 4 474 zł
 • Projekt przebudowy pasa drogowego polegający na budowie chodnika w ul. Parkingowej wraz z odwodnieniem - 3 500 zł
 • Projekt przebudowy pasa drogowego polegający na utwardzeniu łącznika między ul. Długą 8 i ul. Leśną 5 - 5 880 zł
 • Przebudowa pasa drogowego ul. Willowej - 4 120 zł
 • Projekt przebudowy pasa drogowego polegający na budowie jezdni i chodnika w ul."Bez nazwy" (dz.ew. 25/30 w obr.10) - 4 084 zł

http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=1376

 • "Wybierzmy rower - Partnestwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - 70 332 zł

http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=1367

 • Budowa skweru przy ul. Skorupki (projekt) - 6 212 zł

 

Gospodarka mieszkaniowa

 • Wykupy gruntów - 1 434 349 zł
 • Nabycie prawa do lokalu przy ul. Rejtana 1A/6, Rejtana 1A/12 oraz Zielonej 2 C - 96 736 zł
 • Udziały w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rejtana 1B ( 30 lokali) - 1 230 000 zł
 • Dostawa i montaż wodomierzy zimnej wody w lokalach mieszkalnych w budynkach komunalnych w Józefowie - 31 980 zł
 • Projekt budowlany budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej - 105 165 zł

 

Szkoły, przedszkola

 • Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Granicznej (projekt) - 76 282 zł
 • Przebudowa szkolnego boiska sportowego wraz z infrastukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Józefowie w ramach Projektu pn. "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa boiska do siatkówki i zeskoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Józefowie" - 718 881 zł

http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=1516

 • Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 - 75 549 zł
 • Głęboka termomodernizacja budynków przy ul. Sienkiewicza 2 (projekt) - 45 942 zł
 • Położenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw Przedszkola Nr 1 - 81 918 zł
 • Zakup sprzętu do założenia sieci komputerowej W@iFi w Gimnazjum Nr 1 - 20 990 zł 

 

Sport i rekreacja

 • Dotacja dla ICSiR na zakup odkurzacza podwodnego - 9 584 zł
 • Monitoring placu zabaw przy ul. Asnyka - 72 939 zł

http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=1456

 • Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Godebskiego – 40 000 zł

http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=1450

 • Zakup i wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Asnyka – 40 000 zł
 • Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Wawerskiej (projekt) - 27 675 zł
 • Zagospodarowanie terenu wraz z montażem urządzeń do kalisteniki przy ul. Polnej - 49 871 zł

http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=1408

 • Opracowanie dokumentacji na budowę placu do ćwiczeń kalisteniki na terenach sportoworekreacyjnych przy ul. Dolnej oraz dokumentacji na budowę placu do ćwiczeń kalisteniki i parkour przy ul. Asnyka wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu - 9 963 zł

 

Kultura

 • Dotacja celowa na zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla MOK - 54 600 zł
 • Dotacja celowa na wymianę okotarowania sceny dla MOK - 75 000 zł
 • "Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki" (projekt) - 31 800 zł

 

Remonty i modernizacje, zakup mienia dla jednostek budżetowych

 • Remont elewacji budynku "B" Urzędu Miasta Józefowa - 510 294 zł
 • Głęboka termomodernizacja budynków "A" i "C" Urzędu Miasta Józefowa (projekt) - 68 040 zł
 • Zakup stramera do zabezpieczenia plików - 6 993 zł
 • Zakup sejfu ognioodpornego do przechowywania nośników danych - 4 858 zł
 • Zakup skanera z automatycznym podajnikiem ADF - 6 027 zł
 • Dotacja celowa na zakup silnika 20KM do łodzi ratowniczej dla OSP Świdry Małe - 14 000 zł
 • Zakup 6 kamer cyfrowych dla Straży Miejskiej - 91 055 zł
 • "Modernizacja, adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 11 na potrzeby Domu Seniora"(projekt I etap) - 34 132 zł
 • Zakup maszyny wielofunkcyjnej dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie - 250 000 zł
 • Zakup podnośnika osobowego dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie - 32 884 zł
 • Zakup ciągnika dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie - 249 900 zł
 • Zakup pługu odśnieżnego dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie - 14 550 zł

 

Wodociągi i kanalizacja

 • Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie  (badania wody w rzece Świder w rejonie projektowanej oczyszczalni, badania ścieków surowych, wykonanie projektu budowy instalacji alarmowej zewnętrznej, opracowanie Studium Wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie) - 83 912 zł
 • Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa -  471 700 zł
 • Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Karasia oraz w ul. Nadświdrzańskiej (Karasia - Żabia) - 282 209 zł
 • Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacj sanitarnej na terenie Józefowa - dokumentacja techniczna - 142 300 zł

 

Oświetlenie uliczne i sygnalizacja świetlna

 • Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Marsz. Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ul. Skorupki - 63 048 zł

http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=1508

 • Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie - 4 477 zł
 • Przebudowa oświetlenia ulicznego wynikająca z realizacji inwestycji energetycznych przez PGE - 166 413 zł
 • Oświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Nadwiślańskiej i ul. Wiązowskiej - 80 190 zł

http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=1566

 • Oświetlenie przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i ul. Willowej - 26 729 zł

http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=1533

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij