Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Miasta Józefowa

Miasto Józefów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miasta Józefowa.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-31
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa oraz Biuletyn Informacji Publicznej są zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie publikacje zamieszczone na stronie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przed 31.12.2020 r. w formie plików PDF są dostępne w całości cyfrowo,
 • część z opublikowanych przed 31.12.2020 r. zdjęć i banerów nie posiada opisu alternatywnego,
 • niektóre filmy opublikowane przed 31.12.2020 nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

 

Wyłączenia

 • Multimedia i dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2020 r., mapy interaktywne w tym geoportal, treści które nie zostały przygotowane przez i na rzecz Miasta Józefów albo do których dostosowania do wymagań dostępności cyfrowej Miasto Józefów nie jest uprawnione.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-13
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu:

Magdalena Jóźwicka

tel. 22 779 00 49

e-mail: m.jozwicka@jozefow.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony oraz Biuletynu Informacji Publicznej lub ich elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony oraz Biuletynu Informacji Publicznej lub ich elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta Józefowa
 • Adres: ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 , 05-420 Józefów
 • e-mail: um@jozefow.pl
 • Telefon: +48 22 779 00 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta mieści się w trzech budynkach: 

 • Budynek główny A mieści się przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1. Do budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych, którym można dostać się na parter. Budynek jest dwupiętrowy, nie ma w nim windy. Na parterze znajdują się: Biuro Obsługi Klienta, Referat Rozwoju i Promocji Gospodarczej, Referat Windykacji Należności, Referat Wymiaru i Kontroli Podatkowej, Referat Ewidencji Ludności, Urząd Stanu Cywilnego. Na pierwszym piętrze bez windy znajdują się: Referat Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, Referat Realizacji Budżetu, Referat Gospodarki Komunalnej, Referat Administracji i Kadr, Sekretariat Burmistrza, gabinety Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Skarbnika i Sekretarza. Na poziomie minus 1 znajduje się Referat Informatyki oraz Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dla osób, które nie mogą dostać się na I piętro lub poziom minus 1 przewidziano możliwość zorganizowania spotkania w pokoju obok Biura Obsługi Klienta.
  Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  W budynku nie ma oznaczeń zapisanych alfabetem Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub wykonanych drukiem powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 • Budynek B znajduje się po prawej stronie budynku A, za parkingiem. Budynek posiada dwa wejścia. Wejście od frontu nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Jest to budynek zabytkowy. Znajdują się w nim: Referat Świadczeń Rodzinnych, Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Referat Zagospodarowania Przestrzennego. Osoby, które nie mogą dostać się do budynku mogą zgłosić to korzystając z domofonu znajdującego się przed drzwiami. Odpowiedni pracownik umożliwi załatwienie sprawy. Wejście z tyłu budynku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych - prowadzi do niego podjazd. W tej części budynku znajduje się sekretariat i sala obrad Rady Miasta, pokój Rzecznika Prasowego Burmistrza. W wybrane dni znajduje się tu punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. 
  Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się z boku budynku przy ul. Parkingowej. 
  W budynku nie ma oznaczeń zapisanych alfabetem Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub wykonanych drukiem powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 • Budynek C znajduje się przy ul. Wyszyńskiego 11. Do budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się Referat Realizacji Projektów. 
  Przed budynkiem nie ma wydzielonego specjalnego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
  W budynku nie ma oznaczeń zapisanych alfabetem Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub wykonanych drukiem powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 • Budynek D znajduje się przy ul. Sosnowej 17. Do Urzędu Miasta należą pokoje znajdują się na I piętrze budynku, przeznaczone na Referat Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. Budynek nie jest wyposażony w windę. Budynek jest ogrodzony. Osoby, które nie mogą dostać się do budynku mogą zgłosić to przez domofon znajdujący się przy furtce obiektu.
  Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się tuż przed budynkiem.
  W budynku nie ma oznaczeń zapisanych alfabetem Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub wykonanych drukiem powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Dokumenty składane są w Biurze Obsługi Klienta w budynku A, do którego można się dostać także podjazdem dla wózków.

Sposób dojścia i dojazdu do urzędu

Dojścia piesze do głównego budynku prowadzą od ulic Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sosnowej i Parkingowej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Na trasie dojścia do budynku nie występują przeszkody.

Dojazd rowerem do budynku A możliwy jest od ulic Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sosnowej i Parkingowej. Przed budynkiem usytuowany jest stojak na rowery. 

Najbliższa stacja kolejowa (PKP Józefów) znajduje się w odległości 200 metrów od siedziby Urzędu Miasta. Dojście na peron od strony urzędu możliwe jest przez pochylnię, z drugiej strony stacji - przez schodki.

Najbliższy przystanek autobusowy (autobusy prywatne MINI Bus i autobusy zastępcze uruchamiane w przypadku zawieszenia kursowania pociągów) znajduje się w odległości 130 m od głównego budynku urzędu. Po drodze nie występują bariery architektoniczne.

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu bezpośrednio przed Urzędem Miasta.

Najbliższy postój taksówek znajduje się w przy stacji PKP Józefów, w odległości 200 metrów od siedziby urzędu miasta.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Obsługa serwisów możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury, jak i myszki.

 

Serwisy są wyposażone w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

– zmiana wielkości czcionki,

– zmiana kontrastu.

 

Serwisy przygotowane są do obsługi na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.

Treści są pisane w sposób zrozumiały i zgodny z zasadami dostępności.

Dostępne na rynku przeglądarki internetowe umożliwiają za pomocą skrótów klawiaturowych lub ustawień przeglądarki powiększenie serwisów.

 

 

 

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij