Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Wyróżnienia i nagrody

2023:

 • Ranking „Gmina Dobra do Życia” Serwisu Samorządowego PAP, 2023. W ujęciu ogólnopolskim Józefów znalazł się na 14 miejscu. Wskaźnik jakości życia dla Józefowa wyliczono na 63,75. Ranking został opracowany z inicjatywy Serwisu Samorządowego PAP we współpracy z prof. dr. hab. Przemysławem Śleszyńskim z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk na podstawie 63 wskaźników pokazujących jakość życia we wszystkich 2477 gminach w Polsce. Zbadano m.in. dostępność zieleni, walory estetyczne krajobrazu oraz zanieczyszczenie środowiska. Autorzy raportu przyjrzeli się też budżetom gmin, w tym wydatkom inwestycyjnym oraz jakości dróg, sieci wodociągów i kanalizacji. W określaniu jakości życia wzięto tez pod uwagę poziom edukacji, liczbę żłobków i przedszkoli, a nawet zasoby bibliotek. Wszystkie wskaźniki po przeliczeniu dały Wskaźnik Jakości Życia, a jego wartość stała się podstawą lokaty w rankingu – im wyższa, tym wyższe miejsce.
 • „Rankingu Samorządów” dziennika „Rzeczpospolita, 2023. Józefów zajął 3. miejsce na Mazowszu i 58. w Polsce wśród blisko 900 gmin. Zasady rankingu ustala niezależna kapituła, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek. Zestawienie weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej. 

 • Ranking pisma samorządowego Wspólnota, 2023. II miejsce za “Sukces kadencji 2018 – 2023" i I miejsce w zestawieniu “Sukces społeczny kadencji 2018 – 2023".  Rankingi zostały opracowane przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Autor przeanalizował zmiany, jakie zaszły w każdej jednostce samorządowej w okresie 2017–2022. Ranking “Społeczny Sukces Kadencji” powstał na podstawie m.in. wyniku egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku, wzrostu liczby dzieci w wieku 1-3 lat objętych opieką żłobkową, liczby mieszkań komunalnych oddanych do użytkowania, wydatków na ochronę środowiska i dopłat do kosztów funkcjonowania transportu zbiorowego. 
 • Ranking Warunków Mieszkaniowych, 2022 r. Józefów znalazł się na 7. miejscu w Rankingu Warunków Mieszkaniowych portalu RynekPierwotny.pl. Nasze miasto przegoniło po tym względem m.in. Poznań, Łódź czy Gdańsk. Badano 217 miast i miejscowości powyżej 20 tysięcy mieszkańców, na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących liczby mieszkań przypadających na 1000 osób i średniej powierzchni użytkowej lokali w przeliczeniu na jedną osobę. Ranking uwzględnia domy wybudowane przez osoby prywatne, działalność inwestycyjną gmin, TBS-ów i spółdzielni oraz deweloperów.

  Józefów zajął siódme miejsce, powiększając w 2020 roku liczbę lokali przypadającą na 1000 mieszkańców z 392 (dane na 2019 r.) na 394. Powierzchnia użytkowa mieszkań w przeliczeniu na 1 osobę również się poprawiła - wzrost z 41 na 41,5 mkw. Pod względem warunków mieszkaniowych Józefów przegonił takie miasta jak Poznań, Łódź czy Gdańsk.

 • Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce, 2023 wg danych za 2022 r. Józefów zajął I miejsce w całej Polsce w kategorii gmin miejskich. Raport przygotowywany jest na podstawie obiektywnych danych składanych przez samorządy do RIO (Regionalnej Izby Obrachunkowej). Przy jego tworzeniu pod uwagę brano siedem wskaźników oceny kondycji finansowej: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem, relację zobowiązań do dochodów ogółem oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. Ranking został przygotowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich (organizatora Forum Ekonomicznego w Karpaczu) we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.  

 

2022:

 • Ranking wydatków na ochronę powietrza 2022 r. Józefów zajął czwarte miejsce w Polsce. Autorami rankingu jest kadra naukowa Uniwersytetu Warszawskiego, a zestawienie sporządzono na podstawie danych pozyskanych z Ministerstwa Finansów. Ranking został przygotowany z inicjatywy Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Pod uwagę wzięto wszystkie wydatki w rozdziale 90005 klasyfikacji budżetowej, czyli na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, poniesione w ciągu ostatnich czterech lat 2018 – 2021, a następnie przeliczone na liczbę mieszkańców. Ranking sporządzono na podstawie danych pozyskanych z raportów składanych do Ministerstwa Finansów. 
 • Ranking PAP "Gmina Dobra do życia 2022" - Józefów zajął 24. miejsce w Polsce i 8. w województwie mazowieckim. To świetny wynik i awans o 39 pozycji w porównaniu z ubiegłym rokiem. Ranking został opracowany na podstawie 63 wskaźników cząstkowych wybranych przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk. Wśród badanych czynników znalazły się zarówno te bezpośrednio związane z działaniami lokalnego samorządu, jak np. poziom edukacji czy dochody własne budżetów gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jak i te, które od samorządu nie zależą, ale na jakość życia mają niebagatelny wpływ, np. przeciętne wynagrodzenie czy usłonecznienie. Wszystkie razem tworzą syntetyczny Wskaźnik Jakości Życia, a jego wartość stała się podstawą lokaty w rankingu – im wyższa, tym wyższe miejsce. Wskaźnik dla Józefowa wyliczono na poziomie 65,10. To ogromny awans w porównaniu z rokiem 2021, gdy nasze miasto zajęło dobrą, 63. pozycję w Polsce ze wskaźnikiem 60,39.

   

  

Lata 2015-2018

 • Modernizacja Roku 2017 – wyróżnienie dla Miasteczka Ruchu Drogowego. Miasteczko Ruchu Drogowego w Józefowie otrzymało wyróżnienie w ogólnopolskim prestiżowym konkursie "Modernizacja Roku 2017".Nagrody wręczono podczas uroczystej gali, która odbyła się 24 sierpnia na Zamku Królewskim w Warszawie. Konkurs odbywa się cyklicznie od ponad 20 lat i jest jednym z najważniejszych w branży inwestorskiej. Co roku startuje w nim 1000 obiektów z całej Polski, a ostatnio również z Białorusi, Czech, Litwy i Ukrainy. Ideą konkursu jest promocja ratowania dziedzictwa narodowego oraz modernizacja obiektów dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych. 

adsc_0346minimini

 • Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce za 2016 r. (Warszawa, 2018). Na IV Europejski Kongres Samorządów eksperci z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przygotowali Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego. Józefów znalazł się na 8. miejscu wśród 237 gmin miejskich.
 • Samorząd dobrze zarządzany, 2018. Wyróżnienie przyznawane jest co roku przez pismo ekonomiczno - samorządowe "Fakty Magazyn Gospodarczy". Redakcja nagrodziła Miasto Józefów m.in. "za systematyczną, owocną pracę na rzecz poprawienia jakości życia mieszkańców".
 • Ranking Dynamiki Wskaźnika Przedsiębiorczości, 2018. Józefów znalazł się na 5. miejscu w województwie mazowieckim w Rankingu Dynamiki Wskaźnika Przedsiębiorczości, 2018. Józefów rywalizował z 35 gminami miejskimi, w tym z miastami o dużo wyższym poziomie zaludnienia, w których funkcjonują duże zakłady przemysłowe. Kryteria oceny były bardzo zróżnicowane: od liczby podmiotów gospodarczych, przez odsetek radnych z wyższym wykształceniem po procent mieszkańców korzystających z wodociągów i kanalizacji.
 • Ranking JST Zrównoważonego Rozwoju Politechniki Warszawskiej, 2017 r. Politechnika Warszawska przygotowała ranking samorządów pod względem liczby podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców. Wśród 237 gmin miejskich Józefów zajął 12 miejsce ze wskaźnikiem 177,24.
 • Ranking #siężyje, zadbana okolica przeprowadzona przez serwis Otodom (2017 r.). Badanie #sieżyje objęło swoim zasięgiem pokaźną grupę przeszło 140 000 respondentów reprezentujących wiele zakątków Polski. W skali od 1 do 7 mieli oni ocenić słuszność stwierdzenia: „Moja okolica jest zadbana, jestem zadowolony z pracy służb komunalnych.” Ich odpowiedzi pozwoliły stworzyć ranking miast, w których żyje się nam najprzyjemniej. Józefów znalazł się na 6. miejscu wśród miast do 50 tys, mieszkańców z oceną 5,53.
 • 18. miejsce w rankingu najbardziej efektywnie zarządzanych polskich gmin tygodnika „Wprost” (lipiec 2015). W rankingu wzięto pod uwagę dane finansowe gminy z ostatnich dwóch lat. Analizowano poziom dochodów własnych i nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, zadłużenie oraz skuteczne pozyskiwanie pieniędzy z UE.  
 • Rankingi dziennika „Rzeczpospolita” (lipiec 2015): 29. miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich (5 miejsce w województwie mazowieckim) w rankingu samorządów 2015. 26. miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich (3 miejsce w województwie mazowieckim) w rankingu europejski samorząd 2015 oraz 25 miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich (5 miejsce w województwie mazowieckim) w rankingu innowacyjny samorząd 2015.

 • Stanisław Kruszewski – najlepszym włodarzem 25-lecia. Burmistrz Józefowa otrzymał Złotą Perłę Samorządu w Rankingu 25-lecia "Dziennika Gazety Prawnej" w kategorii włodarzy miast do 100 tys. mieszkańców (26 maja 2015 roku).

 

Lata 2010-2014

 • „Orły Polskiego Samorządu” oraz „Gmina Roku 2014” (grudzień 2014 rok) – nagroda przyznawana w ramach Narodowego Programu Promocji – Polska Przedsiębiorczość. Józefów zdobył drugą nagrodę w kategorii gmin miejskich. Oceniano efektywne wykorzystanie środków unijnych, inwestycje, dbałość o jakość życia mieszkańców.

  gmina300
 • „MIASTO DBAJĄCE O FINANSE MIESZKAŃCÓW 2014” (2014 rok) - wyróżnienie w konkursie przyznawane przez BIG InfoMonitor. Józefów nagrodzono za dbałość o finanse mieszkańców oraz poprawę bezpieczeństwa gospodarczego regionu.
 • „EKOpozytyw MAZOWSZA” (październik 2014) – nagroda Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Józefów otrzymał wyróżnienie dla najlepszych beneficjentów współpracujących z WFOŚiGW w Warszawie w 2013 roku.  Spośród 356 mazowieckich samorządów - w konkursie nominowano jedynie 57 - w tym właśnie Józefów.
 • "Najlepsze wykorzystanie środków europejskich" (2014 rok) - Ranking Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. VII miejsce w kategorii miast małych. Autorzy raportu analizowali projekty realizowane z udziałem funduszy UE w latach 2011-2013.
 • Sukces kadencji 2010-2014” (2014 rok) - ranking Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Druga nagroda dla burmistrza Stanisława Kruszewskiego w kategorii włodarzy małych miast, którzy odnieśli największy sukces podczas swojej kadencji w latach 2010-2014.
 • „Srebrna Perła Samorządu” (2014 rok) -  ranking "Dziennika Gazety Prawnej. Samorząd Józefowa zajął drugie miejsce w kategorii miast do 100 tysięcy mieszkańców. Analizowano m. in. poziom inwestycji, środki pozyskane z UE, czy kontakt z mieszkańcami.
 • „Złota Perła Samorządu” ( 2014 rok) - ranking "Dziennika Gazety Prawnej". Burmistrz Stanisław Kruszewski zajął pierwsze miejsce wśród włodarzy miast do 100 tysięcy mieszkańców. Rządzący miastami i gminami otrzymali od redakcji 27 pytań skupionych wokół siedmiu kwestii tematycznych.

diament1 

 • „MIASTO DBAJĄCE O FINANSE MIESZKAŃCÓW 2013” (2013 rok) - wyróżnienie w konkursie przyznawane przez BIG InfoMonitor. Józefów nagrodzono za dbałość o finanse mieszkańców oraz poprawę bezpieczeństwa gospodarczego regionu.

„Złota Setka Samorządów” (lipiec 2013 rok) – ranking dziennika „Rzeczpospolita”. Józefów znalazł się na 24 miejscu w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie. W rankingu wyróżnione zostały samorządy dbające o swój rozwój, o podniesienie jakości życia mieszkańców, zachowując jednocześnie reguły odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.

 • „Złota Setka Samorządów” (lipiec 2012 rok ) – ranking dziennika „Rzeczpospolita”. Józefów znalazł się na 13 miejscu w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie. W rankingu wyróżnione zostały samorządy dbające o swój rozwój, o podniesienie jakości życia mieszkańców, zachowując jednocześnie reguły odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.
 • "Wykorzystanie środków unijnych przez samorządy" (grudzień 2011 rok) – ranking Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Józefów znalazł się na 8 miejscu w Polsce (2 w województwie mazowieckim) przy kryterium wartości dotacji UE oraz na miejscu 10 (3 w województwie mazowieckim) przy kryterium wartości projektów UE. Źródłem danych tegorocznego rankingu była baza wszystkich projektów unijnych w perspektywie finansowej 2007r. - 2012r. (zakończone, jak i będące w trakcie realizacji według stanu na kwiecień 2011 r.).
 • „Europejska Gmina – Europejskie Miasto” (listopad 2010 rok) - ranking  Dziennika Gazety Prawnej. Józefów otrzymał wyróżnienie. Ranking został sporządzony na podstawie zbieranych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informacji o wartości umów o dofinansowanie, podpisanych z Unią Europejską przez administrację rządową, instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa.

  wlodarz
 • „Sukces mijającej kadencji” ( 2010 rok) -  ranking Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Józefów zajął 7 miejsce i uzyskał tytuł "Diament Wspólnoty".  Kryteriami oceny były m.in. efekty czterech lat zarządzania i skok rozwojowy danej gminy.

 

Lata 2005-2009

Gazeta Prawna w listopadzie 2009 r. na swoich łamach opublikowała ranking Europejska Gmina – Europejskie Miasto. Ranking ten został sporządzony na podstawie zbieranych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informacji o wartości umów o dofinansowanie, podpisanych z Unią Europejską przez administrację rządową, instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa. Józefów otrzymał wyróżnienie.

Rzeczpospolita w lipcu 2009 r. opublikowała Złotą Setkę Samorządów. Józefów znalazł się na 31 miejscu. W rankingu wyróżnione zostały samorządy dbające o swój rozwój, o podniesienie jakości życia mieszkańców, zachowując jednocześnie reguły odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.

W czerwcu 2009 r. Miasto otrzymało nagrodę Zielony Laur – 2008 za rozbudowę i modernizację infrastruktury zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.

W listopadzie 2008 r. Józefów zajął 3 miejsce w konkursie Mazowiecka Gmina Roku. Misją konkursu jest promowanie gmin województwa mazowieckiego zaangażowanych w rozwój swojego regionu, które realizując wzorcowo działania statutowe oraz strategie rozwoju na rzecz społeczności lokalnej podnoszą standard życia mieszkańców, dbają o edukację oraz służbę zdrowia na wysokim poziomie.

Tygodnik samorządowy Wspólnota 11 października 2008 r. opublikował Ranking Inwestycyjny 2008. W rankingu brane były pod uwagę wydatki wyrażone w cenach stałych z 2007 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczone jako średnia z ostatnich trzech lat (2005-2007), na inwestycje skierowane na rozwój infrastruktury technicznej. Józefów w kategorii Małe miasta sklasyfikowany został na 12 pozycji (3 w województwie mazowieckim).

Rzeczpospolita 18 lipca 2008 r. opublikowała Złotą Setkę Samorządów. Józefów znalazł się na 9 miejscu (1 w województwie mazowieckim). W rankingu wyróżnione zostały samorządy dbające o swój rozwój, o podniesienie jakości życia mieszkańców, zachowując jednocześnie reguły odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego.

1 marca 2008 r. Tygodnik samorządowy "Wspólnota" oraz naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego opracowali ranking dotyczący nadwyżki operacyjnej, która jest wskaźnikiem efektywnej gospodarki finansowej danej jednostki samorządu terytorialnego. Informuje on o tym, czy bieżące wydatki samorządów są wyższe, lub niższe niż bieżące dochody. W rankingu tym Józefów zajął 7 miejsce w skali kraju.

18 sierpnia 2007 r. Tygodnik samorządowy „Wspólnota” oraz naukowcy Uniwersytetu Warszawskiego opracowali ranking „Najzamożniejsze samorządy”, przedstawiający samorządy o najwyższych dochodach budżetowych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca). W kategorii miasta małe Józefów zajął 12 miejsce w skali kraju (3 w województwie mazowieckim).

W lipcu 2007 r. Dziennik "Rzeczpospolita" przedstawił "Ranking samorządów 2007". W rankingu gmin wyróżniono samorządy, które najbardziej dbają o swój rozwój, wygląd i podniesienie jakości życia mieszkańców. Wśród najlepszych gmin miejskich i miejsko - wiejskich w pierwszej dziesiątce, na 7 miejscu znalazł się Józefów.

Gazeta Prawna 4 lipca 2007 r. na swoich łamach opublikowała ranking Europejska Gmina – Europejskie Miasto. Ranking ten został sporządzony na podstawie zbieranych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informacji o wartości umów o dofinansowanie, podpisanych z Unią Europejską przez administrację rządową, instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa. Dokumentacja obejmuje stan na koniec czerwca 2006 r. Józefów uplasował się w tym rankingu na 67 miejscu w kraju, 12 w województwie mazowieckim.

W kwietniu 2007 r. Tygodnik samorządowy "Wspólnota" oraz naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego opracowali ranking dotyczący nadwyżki operacyjnej. Informuje on o tym, czy bieżące wydatki samorządów są wyższe, lub niższe niż bieżące dochody. W rankingu tym Józefów zajął 9 miejsce w skali kraju (kategoria małe miasta), a 3 wśród miast województwa mazowieckiego.

Ranking „Wykorzystania środków zagranicznych przez samorządy” (grudzień 2006) przeprowadzony przez pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” oraz naukowców Uniwersytetu Warszawskiego. Józefów w skali kraju (kategoria miasta inne) znalazł się na 7 miejscu i na 1 miejscu w województwie mazowieckim.

Ranking „Najbogatsze gminy w Polsce”(2006 rok)  przeprowadzonym przez pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, Józefów w kategorii inne miasta (75 miast), znalazł się na 19 miejscu i na 3 miejscu w województwie mazowieckim.

 

Lata 1999-2004

Budowa Roku 2003 – nagroda I stopnia za realizację Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego (Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji), czerwiec 2004 roku. Urząd Miasta Józefowa został nagrodzony przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Złota Setka Samorządów, ranking Rzeczpospolitej, w 2004 r. Józefów znalazł się na 47 miejscu (7 w województwie mazowieckim). W Rankingu premiowane są głównie inwestycje miast i gmin w ciągu ostatnich trzech lat w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oprócz wydatków dokonywanych bezpośrednio z budżetów samorządowych, brane są pod uwagę: procent dochodów, jaki gmina przeznacza na inwestycje, aktywność społeczna mieszkańców (między innymi frekwencja wyborcza i liczba organizacji pozarządowych) oraz zdolność gminy do przyciągania nowych mieszkańców.

Wielki Ranking Miast 2003 – organizowany przez Centrum Badań Regionalnych – ekstra klasa małych miast, miejsce 6 w kategorii miast małych. Przedmiotem rankingu był potencjał rozwojowy miast.

Złota Setka Samorządów, ranking Rzeczpospolitej, w 2003 r. Józefów znalazł się na 28 miejscu (4 w województwie mazowieckim). Uznanie za inwestycje w rozwój lokalny w latach: 2000 – 2002.

Złota Setka Samorządów, ranking Rzeczpospolitej, w 2002 r. Józefów znalazł się na 50 miejscu (14 w województwie mazowieckim). Uznanie za inwestycje w rozwój lokalny w latach: 1999 – 2001.

W 2002 r. w rankingu „Najbogatsze gminy w Polsce” przeprowadzonym przez pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, Józefów w grupie inne miasta (75 miast), znalazł się na 19 miejscu i na 3 miejscu w województwie mazowieckim.

W 2001 r. w trzecim rankingu atrakcyjności inwestycyjnej, przygotowanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Józefów w grupie małych miast (508), znalazł się w klasie A, obejmującej 46 miast.

W 2000 r. wyróżnienie „Klon 2000”, przyznawane przez Bank Ochrony Środowiska za wybitne dokonania gospodarcze i ekologiczne oraz długoletnią i owocną współpracę.

W 2000 r. Józefów zajął 11 miejsce w kraju pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. W klasie tej znalazło się 20 miejscowości z całej Polski. W województwie mazowieckim Józefów w skali atrakcyjności zajął 5 miejsce, przesuwając się o 8 miejsc do przodu w ciągu dwóch lat.

Najatrakcyjniejsze inwestycyjnie miasta niepowiatowe, 1999 rok. Józefów zaliczono do grupy A, obejmującej 38 miast z 508 miast w Polsce.

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij