Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

2014 rok

Najważniejsze inwestycje w 2014 roku

 

  • Inwestycje drogowe

 

·         Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Sikorskiego na odc. od numeru 85 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Dobrą z miejscami postojowymi (wykonanie projektu, przygotowano dokumentację do ogłoszenia przetargu) – 500 000 zł

  ·         Przebudowa ul. Orlej (od ul. Łabędziej do ul. Jastrzębiej) – 149 193 zł

·         Budowa chodnika w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Westerplatte wraz ze skrzyżowaniami z ul. Wąską (wyłoniono wykonawcę) –210 000 zł

·         Przebudowa ul. Dobrej na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Niezapominajki – 111 192 zł

·         Przebudowa ul. Wilsona na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Kasprowicza – 114 855 zł

·         Budowa ciągu pieszego w ul. Skłodowskiej na odcinku od ul Świerkowej do ul. Tuwima – 200 000 zł

·         Budowa ciągu pieszego w ul. Świderskiej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Długiej – 200 000 zł

·         Budowa chodnika w ul.11 Listopada od ul. Sikorskiego do ul. Asnyka (wyłoniono wykonawcę)  – 155 000 zł

·         Przebudowa ul. Sadowej (projekt w opracowaniu) – 120 000 zł

·         Przebudowa ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Kard. Wyszyńskiego do ul. Leśnej – 110 300 zł

·         Przebudowa ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Dobrej do ul. Wilsona – 231 609 zł

·         Przebudowa ul. Rozkosznej na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Lelewela – 10 300 zł

·         Przebudowa ul. Lelewela na odcinku od ul. Kopernika do ul. Szerokiej oraz od numeru 28 do ul. Rozkosznej – 144 300 zł

·         Budowa chodnika w ul. Długiej na odcinku od ul. Ślusarskiego do ul. Piłsudskiego (ogłoszono przetarg na wykonanie) –580 000 zł

·         Budowa chodnika w ul. Bema na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Polnej (przygotowywana dokumentacja techniczna) – 23 000 zł

·         Przebudowa pasa drogowego w ul. Wawerskiej (od ul. Wąskiej do ul. Werbeny) oraz ul. Werbeny (od ul. Wawerskiej do ul. 3 Maja) wraz z miejscami postojowymi (wykonano dokumentację techniczną) – 250 000 zł

·         Przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy pasa drogowego w ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Świderskiej do ul. Polnej (zadanie w trakcie realizacji – termin wykonania 18.09.2014 r.) – 12 000 zł

 

  • Inwestycje w grunty i nieruchomości komunalne

 

·         Wykupy gruntów (planowane) – 1 086 500 zł

  ·         Udziały w budowie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana – 1 850 761 zł

 

  • Remonty i modernizacje, zakup mienia dla jednostek budżetowych

 

·         Budowa skweru im. Jana Pawła II (realizacja w toku) – 2 550 000 zł

·         Modernizacja budynku MOK (łazienki) – 216 467 zł

·         Zakup kamery z enkoderem dla Straży Miejskiej – 17 500 zł

·         Modernizacja budynku MOK (postepowanie przetargowe w toku) – 400 000 zł

·         Budowa zdrojów wody pitnej przy SP Nr 1 i SP Nr2 – 20 394 zł

·         Remont elewacji budynku „B” Urzędu Miasta Józefowa – dokumentacja techniczna i aplikacyjna (zadanie w trakcie realizacji, trwają uzgodnienia u konserwatora zabytków) – 10 000 zł

·         Rozdrabniacz do gałęzi i biomasy SEPPI M. SMWO oraz zamiatarka Hakko City Master 1200 dla Zakładu Oczyszczania – 

178 965 zł

 

  • Szkoły i przedszkola

 

Miejskie Przedszkole nr 1

·         Wykonanie docieplenia i elewacji ścian zewnętrznych budynku przy ulicy Sobieskiego – 27 400 zł

·         Wykonanie zadaszenia nad łącznikiem i wejściem do Przedszkola – 30 942 zł

 

Miejskie Przedszkole nr 2

·         Odnowienie kuchni i zaplecza kuchennego w budynku przy ulicy Sosnowej 17 – 4 000 zł

·         Wymiana węzła ciepłowniczego, grzejników oraz rur kanalizacyjnych w budynku przy ulicy Wyszyńskiego  – 30 000 zł

 

Szkoła Podstawowa nr 1

·         Wykonanie sieci komputerowej-kablowej (część II) – 17 246,45 zł

·         Wykonanie ścianki działowej wraz z drzwiami przesuwanymi w pomieszczeniu wicedyrektora szkoły – 4 200,00 zł

·         Wykonanie i montaż drzwi aluminiowych do gabinetów dyrektora i wicedyrektora szkoły – 5 160,00 zł

·         Remont części szatni z zakupem nowych szafek ubraniowych dla uczniów – 142 365,08 zł

 

Szkoła Podstawowa nr 2

·         Wykonanie balustrad zabezpieczających zejścia i okna na korytarzach na półpiętrach – 39 909 zł

·         Malowanie korytarza na II piętrze i dwóch klatkach schodowych – 13 000 zł

·         Remont boiska szkolnego wraz z naprawą nawierzchni – 7 195 zł

 

Gimnazjum nr 1

·         Odnowienie sal językowych, korytarza i szatni – 30 000 zł

 

  • Sport i rekreacja

 

·         Budowa placu zabaw i fitness przy ul. Ks. Malinowskiego – 218 194 zł

·         Budowa placów fitness przy ulicach: Małej, Długiej, Asnyka i Błękitnej oraz placu fitness na osiedlu Dębinka – 155 791 zł

·         Zakup małej architektury na tereny rekreacyjne – 16 310 zł

 

  • Wodociągi i kanalizacja

 

·         Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (plan na 2014 rok) – 4 166 802 zł

·         Projektowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa –

692 100 zł

·         Opracowanie dok. techn. i budowa urządzeń wod-kan w pasie drogowym ulic na terenie Józefowa – 99 466 zł

·         Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie - plan na 20014 rok (łączna wartość projektu: 21 233 071 zł, wartość dofinansowania ze środków UE: 13 086 028 zł) – 740 000 zł

·         Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa - dokumentacja techniczna (łączna wartość projektu: 1 090 000 zł , wartość dofinansowania projektu ze środków UE: 926 861 zł)  – 105 325 zł

 

·         Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Józefowie (ogłoszono przetarg) – 300 000 zł

 

  • Oświetlenie uliczne

 

·         Modernizacja oświetlenia ulicznego w Józefowie (projekt SOWA) – 1 633 000 zł

 

  • Internet

 

·         Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Józefowa - II edycja – 412 071 zł

·         Budowa sieci teleinformatycznej dla Miasta Józefowa (2 382 242 zł – dofinansowanie

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, inwestycja zakończyła się w styczniu 2014 roku) – 2 802 637 zł

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij