Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
72-kilometrowa ścieżka rowerowa (11,5 km w Józefowie)
7 kwietnia 2016

7 kwietnia w Józefowie sześć gmin i miast: Halinów, Józefów, Karczew, Otwock, Sulejówek oraz Wiązowna  podpisały porozumienia partnerskie. Samorządy wspólnie będą składać Projekt „Wybierzmy rower– Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”.

W ramach Projektu ma powstać  liczący niespełna 72 kilometry szlak rowerowy biegnący z Karczewa do Sulejówka, przez Otwock, Józefów, Wiązownę i Halinów. Łączna wartość inwestycji  szacowana jest na ok. 70 milionów złotych.  Samorządy wspólnie ubiegają się o dofinansowanie Projektu z RPO Województwa Mazowieckiego w wysokości  80% wartości inwestycji.

Jeśli projekt uzyska dotację to inwestycja zostanie zrealizowana do końca czerwca 2018 roku.

Liderem projektu jest Józefów.  W ramach Projektu planowana jest budowa na terenie miasta ponad 11,5 km ścieżek rowerowych. Szacowany koszt budowy ścieżek w Józefowie to ponad 14,5 mln złotych.

 

W czwartek w siedzibie miasta odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia partnerskiego.

Partnerzy (sygnatariusze porozumienia):

  • Halinów: Adam Ciszkowski – burmistrz, Teresa Karwowska – skarbnik
  • Józefów: Stanisław Kruszewski – burmistrz, Halina Siwek – skarbnik
  • Karczew: Władysław Dariusz Łokietek – burmistrz, Małgorzata Pajek – skarbnik
  • Otwock: Piotr Stefański – zastępca prezydenta, Iwona Lech – skarbnik
  • Wiązowna: Janusz Budny – wójt, Alicja Matuszewska – skarbnik
  • Sulejówek: Arkadiusz Śliwa – burmistrz, Anita Bielawska- skarbnik

- Ambicją Józefowa zawsze było promowanie sportu i rekreacji oraz bezpiecznego uczestnictwa w ruchu: w mieście funkcjonuje prawie 18 km ciągów pieszo-rowerowych . Naszym marzeniem jest, aby  przez nasze gminy można było bezpiecznie dojechać rowerem do Warszawy. Komunikacja rowerowa ma też duże plusy jeśli chodzi o wymiar ekologiczny, a przecież nam wszystkim zależy na czystym powietrzu. Czego sobie i Państwu życzę – mówił burmistrz Józefowa Stanisław Kruszewski.

Projekt „Wybierzmy rower– Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”

Zakres inwestycji w Józefowie

·         Zadanie I – ul. Nadwiślańska

Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie drogi rowerowej w ul. Nadwiślańskiej (DW 801) na odcinku od granicy miasta do ul. Wyszyńskiego.

długość odcinka  ok. 3600m.

 

·         Zadanie II – ul. Graniczna

Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie drogi rowerowej w ul. Granicznej (DP 2768W) na odcinku od ul. Nadwiślańskiej do ul. Piłsudskiego wraz z przebudową pasa drogowego ul. Skorupki (DG 270274W).

długość odcinka ok. 2730m.

 

·         Zadanie III – ul. Wyszyńskiego

Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie drogi rowerowej w ul. Wyszyńskiego (DW 721) na odcinku od ul. Nadwiślańskiej do ul. Wawerskiej oraz ul. Wyszyńskiego (DP 2767W) na odcinku od ul. Wawerskiej do ul. Piłsudskiego.

długość odcinka ok. 2730m.

 

·         Zadanie IV – ul. Piłsudskiego

Przebudowa pasa drogowego ul. Piłsudskiego  (DP 2765W) polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku od granicy miasta do ul. Skorupki.

długość odcinka ok. 785m.

 

·         Zadanie V – ul. Sikorskiego

Przebudowa pasa drogowego ul. Sikorskiego (DP 2769W) polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku od granicy miasta do ul. Dobrej.

długość odcinka ok. 1030m.

 

·         Zadanie VI – ul. Jarosławska

Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie drogi rowerowej w ul. Jarosławskiej (DW 721) na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Sikorskiego oraz ul. Sikorskiego (DP 2769W) na odcinku od ul. Jarosławskiej do ul. Wroniej.

długość odcinka ok. 760m.