Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

2011 rok

Najważniejsze inwestycje w 2011 roku

 

  • Inwestycje drogowe

 

·         Przebudowa ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Małej (sieci gazowej) oraz aktualizacja dokumentacji projektowej –  98 473 zł

·         Wykonanie projektu i budowa dróg w ul. Żabiej, Dolnej i ul. Nadświdrzańskiej na odcinku od ul. Żabiej do ul. Dolnej – 43 369 zł

·         Budowa ciągu pieszego w ul. Dobrej na odcinku od ul. Luksusowej do ul. Jałowcowej – 10 545 zł

·         Dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ul. Świerkowej – 12 370 zł

·         Dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ul. Świderskiej – 14 760 zł

·         Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Skłodowskiej – 674 614 zł

·         Budowa 2 zatok parkingowych przy ul. Marszałka Piłsudskiego – 681 357 zł

 

  • Inwestycje w grunty i nieruchomości

 

·         Wykupy gruntów – (m. in. nieruchomości położone w pośredniej strefie ujęcia wody, przeznaczone pod drogi publiczne, odszkodowania za działki) – 1 368 673 zł

·         Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych (ul. Piaskowa 13 (5 lokali), ul. Kwiatowa 9 ( 5 lokali), ul. Wiślana 5 ( 4 lokale) , ul. Zawiszy 16/18 (4 lokale), ul. Piaskowa 11 (7 lokali), ul. Sikorskiego 65 (8 lokali), ul. Willowa 43 ( 6 lokali), ul. Główna 5 ( 5 lokali) – 147 935 zł

 

  • Remonty i modernizacje, zakup mienia dla jednostek budżetowych

 

·         Remont budynku "B" Urzędu Miasta  – 779 943 zł

·         Modernizacja budynku MOK (wykonanie projektu - koncepcji modernizacji sali widowiskowej – 24 225 zł

·         Zakład Oczyszczania - zakup maszyn i urządzeń (wyposażenie do MULTIONE, mikrociągnik, urządzenie do ciągnika, pług śnieżny, wózek sadowniczy, zamiatarka; pojazd długi bagażowy,  rozsypywarka doczepna) – 178 351 zł

 

  • Szkoły i przedszkola

 

Miejskie Przedszkole Nr 1

·         Remont wewnątrz budynku przy ul. Kossaka 14 (malowanie i gipsowanie ścian, cyklinowanie podłóg drewnianych, kładzenie terakoty w szatani i korytarzu) – 45 402 zł

 

Szkoła Podstawowa Nr 1

·         Modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej – 7 500 zł

·         Wymiana drzwi do 10 sal lekcyjnych – 30 481,86 zł

·         Montaż separatora tłuszczu – 24 460,00 zł

·         Budowa wiaty śmietnikowej – 35 055,00 zł

 

Szkoła Podstawowa Nr 2

·         Remont sali gimnastycznej – 45 425,00 zł

·         Naprawa ścian z osuszeniem – 19 409,00 zł

·         Modernizacja polegająca na zainstalowaniu separatora tłuszczu – 31 880,00 zł

·         Wymiana balustrad i barierek ochronnych – 28 764,00 zł

 

Gimnazjum Nr 1

·         Konserwacja central wentylacyjnych i klap dymowych – 4 038,00 zł         

·         Roboty malarskie i tapetowanie sali relaksacyjne – 4 182,10 zł

·         Modernizacja systemu przeciwoblodzeniowego i umocowanie kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych – 2 742,90 zł

·         Wykonanie obwodu elektrycznego do zasilania urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa oświetlenia w wejściu głównym – 21 196,41 zł

·         Naprawa poszycia dachowego i obróbek, naprawa rynien i rur spustowych – 4 821,60 zł

·         Zakup tablic interaktywnych, projektorów i laptopów – 53 421,00 zł

·         Zakup mebli – 2 376,00 zł

 

  • Sport i rekreacja

 

·         Rozbudowa Miejskich Terenów Sportowo- Rekreacyjnych w Józefowie (budowa boisk wraz z odwodnieniem  w ramach zagospodarowania centrum pobytowego, wykonanie adaptacji projektu instalacji elektrycznych i teletechnicznych obiektu) – 1 118 109 zł

·         Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 196 778 zł

 

  • Wodociągi i kanalizacja

 

·         Opracowanie dok. techn. i budowa urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie drogowym ulic na terenie Józefowa – 199 950 zł

·         Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa – 15 312 304 zł

Wybudowano:

- 9,64 km sieci wodociągowej, wykonano 313 szt. Przyłączy, podłączono 166 osób

- 14,85 km sieci kanalizacyjnej, wykonano 532 szt. przyłączy, podłączono 94 osoby

·         Przygotowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy w ul. Owalnej, Granicznej, Bogusławskiego, Sadowej, Spacerowej, Kwiatowej, Puszkina, Wawerskiej, Ziarnistej, Westerplatte, Sikorskiego, Reymonta, Dobrej –  85 970 zł

·         Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej 801 na odcinku od ul. Kard. Wyszyńskiego do os. Górki – 14 000 zł

·         Przygotowanie dokumentacji technicznej budowy wodociągu w ul. Kardynała Wyszyńskiego na odcinku od ul. Zacisznej do ul. Wodociągowej – 18 700 zł

 

  • Oświetlenie uliczne

 

·         Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji techn. i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ulicach – 359 726 zł

- budowa oświetlenia ulicznego ul. Lelewela, Cicha, Zaułek;

- przebudowa i budowa linii napowietrznych nN-04kV, przyłączy i oświetlenia drogowego kolidujących z budową ul. Wawerskiej w Józefowie na odc. od ul. Wąskiej do ul. Małej;

- opracowanie dokumentacji technicznej, budowa zasilania i montaż oświetlenia drogowego w ul. Brucknera.

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij