Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Nowe wyposażenie placu zabaw przy ul. Asnyka
28 czerwca 2016

Plac zabaw został doposażony w zjeżdżalnię i karuzelę oraz podwójną huśtawkę. Strefa pod zabawkami wyłożona została nawierzchnią syntetyczną.

Roboty zostały wykonane przez firmę: INVEST CONSULTING  Jarosław Czarnecki, Glina ul. Wspólna 28, 05-430 Celestynów

Wartość wykonanych robót: 39.999,99 zł. brutto

Nadzór nad realizacją zadania: Referat Gospodarki Komunalnej