Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

2012 rok

Najważniejsze inwestycje w 2012 roku

 

  • Inwestycje drogowe

 

·         Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i odbudowa chodnika w ul. 3 Maja na odcinku od ul. Granicznej do ul. Werbeny wraz z wjazdami ulicznymi na posesje – 256 697 zł

·         Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Józefowie – 486 914 zł

·         Budowa chodnika w ul. Granicznej na odcinku od ul. 3 Maja do Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz od ul. Słonecznej do ul. Ks. Skorupki po stronie południowej – 477 322 zł

·         Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Polnej i Piłsudskiego – 966 048 zł

·         Odbudowa chodnika w ul. Piłsudskiego od granicy miasta do ul. Armii Krajowej – 241 315 zł

·         Modernizacja drogi powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja od ronda z ul. Graniczną do ul. Armii Krajowej w Józefowie – 277 825 zł

·         Budowa chodnika w ul. Świerkowej – 190 851 zł

·         Utwardzenie ulic: Reymonta, Obywatelskiej i Uroczej – 566 329 zł

·         Przebudowa ulicy Rybackiej na odcinku od ul. Wiązowskiej do ul. Reymonta – 77 637 zł

·         Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. 3 Maja na odcinku od ul. Szerokiej do ul. Kopernika –5 000 zł

 

  • Inwestycje w grunty i nieruchomości komunalne

 

·         Wykupy gruntów(nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne, odszkodowania za działki) – 678 249 zł

·         Nabycie prawa do loku mieszkalnego nr 2 przy ul. Rejtana 1 A – 22 500 zł

·         Wykonanie przyłącza energetycznego na działce w obrębie 24 dz. ew. 105/6 – 19 706 zł

·         Wykonanie zamiennego projektu koncepcyjnego dla fragmentu terenu III, położonego między ul. Świderską, ul. Kard. Wyszyńskiego, ul. Parkową i ul. Sosnową – 184 500 zł

 

  • Remonty i modernizacje, zakup mienia dla jednostek budżetowych

 

·         Budowa sieci teleinformatycznej dla miasta Józefowa (opracowanie projektu) – 53 075 zł

·         Remont budynku "B" Urzędu Miasta – 447 447 zł

·         Zakup rutera i 2 kserokopiarek dla Urzędu Miasta – 31 217 zł

·         Budowa pomieszczenia magazynowego przy budynku "A" UM – 44 471 zł

·         Modernizacja budynku MOK ( remont dachu i sali widowiskowej) – 611 834 zł

·         Zakup pieca elektrycznego do stołówki w SP Nr 2 – 11 000 zł

·         Zakup oprogramowania dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie – 9 000 zł

·         Zakup pługa do odśnieżania miasta dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie – 10 000 zł

 

  • Szkoły i przedszkola

 

Miejskie Przedszkole Nr 1

·         Remont wewnątrz  budynku przy ul. Sobieskiego (malowanie i gipsowanie ścian, cyklinowanie podłóg drewnianych, kładzenie terakoty w korytarzu, szatni i łazience oraz na zapleczu kuchennym) – 65 000 zł

 

Miejskie Przedszkole nr 2

·         Odnowienie dachu w budynku przy ul. Wyszyńskiego – 8 243 zł

 

Szkoła Podstawowa Nr 1

·        Wymiana i montaż drzwi aluminiowych do 12 klas – 49 443,00 zł

·         Wymiana oświetlenia w klasach – 10 184,40 zł

 

Szkoła Podstawowa Nr 2

·         Naprawa izolacji termicznej – 26 000 zł

·         Remont placu apelowego – 121 406 zł

·         Modernizacja monitoringu – 7 430 zł

 

Gimnazjum Nr 1

·         Naprawa windy - 3 808,99 zł

·         Wykonanie mebli do klubu uczniowskiego i pokoju nauczycielskiego – 22 347,00 zł

·         Naprawa wykładziny tarketowej – 2 851,47 zł

·         Remontu sal matematycznych – 65 067,00 zł

·         Odnowienie stołówki – 8 167,20 zł

·         Namalowanie grafiki ściennej na holu głównym na parterze – 7 380, 00 zł

·         Odnowienie 6 sal i namalowanie grafik ściennych – 11 880,00 zł

·         Montaż klimatyzatorów w klubie uczniowskim i biur – 44 000, 00 zł

·         Odnowienie holu na I piętrze zakupienie siedzisk – 2 794,51 zł

·         Wymiana wykładziny dywanowej w pokoju nauczycielskim oraz sekretariacie szkoły – 14 282.24 zł

·         Zakup 4 wewnętrznych kamer – 4 883,10 zł

·         Zakup mebli – 6 010,00 zł

·         Zakup tablic interaktywnych, projektorów i laptopów – 59 515,68 zł

 

  • Sport i rekreacja

 

·         Budowa zdroju wody pitnej na placu zabaw na ul. Długiej – 20 656 zł

·         Rozbudowa Miejskich Terenów Sportowo- Rekreacyjnych w Józefowie (budowa boiska wielofunkcyjnego, boiska treningowego, parkingów, oświetlenia, ogrodzenia, urządzeń teletechnicznych) – 3 745 494 zł

 

  • Wodociągi i kanalizacja

 

·         Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa – 46 379 917 zł

·         Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa (nieujęta w projekcie) – 437 730 zł (+40 000 zł koszty nieujęte w projekcie)

·         Budowa wodociągu w ul. Kard. Wyszyńskiego – 197 530 zł

·         Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie 50 przyłączy wodno-kanalizacyjnych – 267 582 zł

·         Budowa wodociągu w ul. Parkingowej – 155 658 zł

·         Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody – 40 000 zł

·         Budowa oczyszczalni ścieków w Józefowie – opracowanie dokumentacji – 82 374 zł

 

  • Oświetlenie uliczne

 

·         Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Żabiej, Dolnej i Nadświdrzańskiej – 79 950 zł

·         Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i uzupełnienie oświetlenia ulicznego (ul. Skrajna, Owalna, Godebskiego, Skośna, Łąkowa, Rysia i Graniczna) – 166 849 zł

·         Modernizacja oświetlenia ulicznego w Józefowie (15 odcinków uli. Zamontowano 214 szt. nowych opraw oświetleniowych. Uzyskano dotację z WFOŚiGW w wysokości 92 058,57 zł) – 199 000 zł

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij