Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Program Rewitalizacji Miasta

logo_ue
 
Umowa o dotację została zawarta w dniu 23.06.2016 r. pomiędzy Miastem Józefów a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych działająca w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego.
 
Umowa na przygotowanie Programu rewitalizacji Miasta Józefowa jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.  
 
Posiadanie programu jest warunkiem ubiegania się o unijne fundusze w wybranych konkursach  z zakresu rewitalizacji z Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 
 
W dniu 30 sierpnia 2016 roku Rada Miasta Józefowa podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Józefowa. Dokument dostępny jest poniżej. 
 
W wyniku oceny dokumentu przez niezależnych ekspertów zostały sformułowane uwagi i poprawiony Program rewitalizacji był przyjęty uchwałą Rady Miasta nr 232/VII/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku, a następnie ponownie poprawiony i przyjęty uchwałą Rady Miasta nr 261/VII/2017 z dnia 24 lutego 2017 r.
 
Uchwałą Zarządu województwa mazowieckiego Program rewitalizacji dla Miasta Józefowa na lata 2016-2023 został wpisany na listę programów rewitalizacyjnych województwa mazowieckiego.
 
W opracowanie Programu Rewitalizacji zaangażowana została społeczność lokalna, czego dowodem są projekty, które znalazły się w dokumencie. Dzięki realizacji tych przedsięwzięć nastąpią zmiany w przestrzeni publicznej  (centrum miasta, tereny zielone, miejsca wypoczynku i rekreacji), ale też w wymiarze społecznym (aktywizacja środowisk lokalnych).

Informacje na temat Programu rewitalizacji:

Monika Mouketou-Tarazewicz
Referat Realizacji Projektów
 
 
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij