Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Zakończono utwardzenia ul. Pastelowej i fragmentu ul. Spacerowej
9 maja 2016

Inwestycje objęły łącznie wykonanie nawierzchni asfaltowej na ok. 373 metrach bieżących, a także m. in. zjazdów do działek z kostki betonowej oraz zagospodarowanie pasa zieleni.

 

  • ul. Spacerowa(odc. od ul. Sobieskiego do ul. Willowej)

Koszt przebudowy:  104 018,32 zł brutto

Długość odcinka jezdni: około 195 mb

 

  • ul. Pastelowa   

Koszt przebudowy: 101 890,28 zł brutto

Długość odcinka jezdni: ok. 178 mb

 

Wykonano nawierzchnię asfaltową, zjazdy do działek z kostki betonowej.  Zagospodarowano pas zieleni poprzez nawiezienie urodzajnej ziemi i obsianie trawą, a także wprowadzono stałą organizację ruchu.

 

Wykonawcą robót była firma SKANSKA S.A. z siedzibą ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa.

 

Nadzór: Referat Gospodarki Komunalnej