Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Oświata i opieka nad dziećmi

W Józefowie funkcjonują trzy publiczne szkoły podstawowe dla uczniów klas I-VIII. W każdej z tych szkół są również oddziały przedszkolne - tzw. "zerówki" (w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczają do nich dzieci z rocznika 2015):

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie ul. Mickiewicza 11, tel. 22 789 21 12 wew. 111,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie ul. Graniczna 26, tel. 22 789 40 50 wew, 21,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie ul Leśna 39, tel. 22 789 69 33 wew. 19.

W mieście funkcjonują także dwa miejskie przedszkola:

 • Miejskie Przedszkole nr 1 ul. Kossaka 14, tel. 22 789 38 01,
 • Miejskie Przedszkole nr 2 ul. Sosnowa 17, tel. 22 789 46 35.

 

 • Rodzice planujący zostać w Józefowie

powinni zapisać swoje dzieci do szkoły. W tym celu należy udać się do szkoły podstawowej, w rejonie której się mieszka i złożyć wniosek do dyrektora szkoły. Ustalenie klasy do której uczeń zostanie zapisany odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą. Następuje to na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku oświadczenia rodziców o sumie lat nauki ukończonych za granicą. Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Rodzice dziecka mogą zwrócić się do Dyrektora szkoły o przyjęcie do niższej klasy niż wynika to z sumy ukończonych lat nauki szkolnej, jednak będzie to uzależnione od dostępności miejsc w danej szkole. 

 Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole mogą:

 • uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego - zajęcia grupowe, prowadzone w szkołach podstawowych w wymiarze 2 godzin tygodniowo;
 • realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, gdzie proces nauczania dostosowany jest do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów. Zajęcia realizowane są w grupach do 25 uczniów w wymiarze minimum od 20 do 26 godzin tygodniowo (w zależności od roku nauki i typu szkoły). W ramach ww. godzin uczniowie realizują naukę języka polskiego oraz treści z poszczególnych przedmiotów w zakresie dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. 

 

 • Przedszkola:

Wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat, które nie mają polskiego obywatelstwa i mieszkają teraz w Polsce mają prawo do korzystania z opieki przedszkolnej.

O zapisie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny. Rodzic powinien zgłosić się do dyrektora placówki, żeby zapisać dziecko:

- z rocznika 2015 do oddziału przedszkolnego zlokalizowanego w jednej z ww. szkół podstawowych;

- z roczników 2016-2018 do jednego z ww. przedszkoli.

Dzieci będą przyjmowane w zależności od dostępności miejsc.

 

W mieście funkcjonuje także oświata niepubliczna. Są zarówno przedszkola, jak i szkoły. 

 

 • Posiłki w szkołach/przedszkolach

 

Obywatele Ukrainy mogą składać wnioski o opłacanie posiłków w szkole/przedszkolu.

Wnioski przyjmowane są przez pracowników socjalnych w Biurze Rady Miasta Józefowa, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 w godzinach:
poniedziałek – 12.00 – 17.00
wtorek – środek – piątek - 9.00 – 14.00
czwartek -  11.00 – 16.00

Do wypełnienia będą potrzebne dane wnioskodawcy i małoletnich dzieci:
- imię (imiona) i nazwisko
- aktualny adres pobytu w Józefowie.
- numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL)
- dokument potwierdzający tożsamość

Posiłek w szkole / przedszkolu przyznawany jest doraźnie na czas nie dłuższy niż 2 miesiące.

W załączeniu przesyłamy wzór wniosku.

 

 Wniosek o posiłki w szkole/przedszkolu

 

 • Nauka j. polskiego

 W Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1 organizowana jest bezpłatna nauka języka polskiego dla gości z Ukrainy przebywających w Józefowie. Zajęcia w poniedziałki i środy o godz. 17.00 (grupa 15–30 lat), o godz. 18.00 (grupa 30+). Obowiązują zapisy w poniedziałki w godz. 9.00–17.00, wtorki i  środy w  godz. 11.00– 19.00 pod nr tel. 602 110 557 lub adresem a.parzych-bucka@mokjozefow.pl 

 

 • Przydatne telefony i adresy mailowe (MEiN)

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij