Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Opłaty

Opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych obowiązuje wszystkie osoby mieszkające na terenie miasta Józefowa (również te osoby, które nie są zameldowane).

Na terenie miasta Józefowa opłata za gospodarowanie odpadami jest obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

 

UWAGA! OD 1 LIPCA 2020 r. OBOWIĄZUJĄ NOWE STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Wysokość stawki od 1 lipca 2020 roku:

  • 36,38 zł / mieszkańca / miesiąc - za worki z odpadami segregowanymi, bio, zielonymi i pozostałymi odpadami zmieszanymi,
  • Wprowadzone zostało również zwolnienie z części opłaty dla mieszkańców kompostujących we własnych przydomowych kompostownikach odpady kuchenne i zielone – miesięcznie o 1,50 zł mniej od każdej osoby.
  • 100 zł / mieszkańca / miesiąc - za niesegregowanie odpadów (obecnie segregowanie odpadów jest obowiązkowe).
  • -1,50 z/ mieszkańca/ miesiąc – za posiadanie przydomowego kompostownika i kompostowania bioodpadów (dot. nieruchomości jednorodzinnych)

 

Termin:


Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. Płatność za grudzień należy uiścić do 20 grudnia.

Przykład:

Termin opłaty za lipiec 2020 roku mija 10 sierpnia 2020 roku. Termin opłaty za grudzień 2020 mija 20 grudnia 2020.

Można dokonywać wpłat z góry za kilka miesięcy.

 

Sposób:


Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto bankowe przelewem lub gotówką (np. banku lub na poczcie). Możliwe jest także dokonanie wpłaty w kasie banku posiadającego siedzibę w Urzędzie Miasta Józefowa.

Dni i godziny otwarcia Kasy Urzędu:

poniedziałek 9:30 – 17:00
wtorek 8:30 – 16:00
środa 8:30 – 16:00
czwartek 8:30 – 16:00
piątek 8:30 – 16:00

przerwa – 11:00 – 11:15

Przykład:

Nazwa odbiorcy: Miasto Józefów, ul. Kard. Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów
Tytuł płatności: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc ....................

 

PŁAĆ TERMINOWO!

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewpłacona w terminie staje się zaległością i skutkować będzie między innymi:

  1. naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych,
  2. podjęciem działań windykacyjnych i naliczeniem kosztów upomnień,
  3. skierowaniem tytułów wykonawczych do prowadzenia egzekucji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ponadto uporczywe niewpłacanie opłaty w terminie stanowi wykroczenie skarbowe i jest zagrożone karą grzywny – stosownie do art. 57 Kodeksu karnego skarbowego.

 

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij