Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Zmiany w ustawie o dodatku węglowym

22 września 2022

20 września 2022 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o dodatku węglowym.  Doprecyzowane zostały kryteria, jakie musi spełniać gospodarstwo domowe, by otrzymać dodatek.

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania prowadzone jest więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych prowadzonych pod tym adresem.

Natomiast w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie świadczenia będzie możliwe też pod warunkiem dokonania zgłoszenia do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r.

Ponadto, ustawa wydłuża termin na wypłatę dodatku węglowego z  1 miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę do 2 miesięcy. 

Nowa ustawa wprowadziła również zasadę, według której dotychczasowo złożone wnioski będą rozpatrywane na nowych zasadach. Z uwagi na brak środków na realizację świadczenia, do tej pory żadne z postępowań nie zostało ukończone.

Wypłaty świadczeń będą realizowane przez Miasto od 30 września. 

 

 

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij