Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Zmiany w przyznawaniu dodatków do ogrzewania

14 listopada 2022

Po zmianie przepisów dodatek węglowy oraz dodatek do wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przysługuje również gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe oraz gdy do CEEB nie zostało zgłoszone główne źródło ciepła. Od 1 grudnia br. zostanie wprowadzony także dodatek elektryczny.

 

Na początku listopada weszły w życie zmiany dotyczące przyznawania dodatku węglowego oraz dodatku do niektórych źródeł ciepła.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje, gdy głównym źródłem ciepła jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy. Dodatek węglowy przysługuje, gdy główne źródło ciepła zasilane jest węglem kamiennym.

Pierwotne przepisy zakładały, że na jeden adres zamieszkania przysługuje jeden dodatek, pod warunkiem zgłoszenia głównego źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 11 sierpnia 2022 r.

Po zmianie przepisów możliwe jest przyznanie powyższych dodatków także w sytuacjach:

- gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe,

- gdy do CEEB nie zostało zgłoszone główne źródło ciepła lub dokonano wpisu po 11 sierpnia 2022 r.

Warunkiem niezbędnym do przyznania dodatków w powyższych przypadkach będzie przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przyznanie dodatku nastąpi w drodze decyzji administracyjnej.

Burmistrz Miasta Józefowa dokona wpisu źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji, bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji w powyższych przypadkach.

W sprawie wniosków wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zastosowanie będą miały już nowe regulacje.

Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o przyznanie dodatku mają na to czas do 30 listopada br.

 

Od 1 grudnia br. zostanie wprowadzony dodatek elektryczny.

Dodatek ten będzie przysługiwał, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną (na pompy ciepła też przysługuje). Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, a w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł.

 

(Miasto Józefów)

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij