Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Wypełnij ANKIETĘ online i pomóż nam zadbać o krajobraz w Józefowie (termin wydłużony)

14 marca 2016

Urząd Miasta Józefowa przygotował krótką ankietę internetową dotyczącą obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Na Państwa odpowiedzi czekamy do 30 kwietnia 2016 roku.

Ankieta powstała w związku z wejściem w życie ustawy „o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu” z dnia 24 kwietnia 2015 r., potocznie zwaną „ustawą krajobrazową”. Dzięki niej gminy uzyskały prawną możliwość określenia na swoim terenie „zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.

Ustawowa procedura przygotowania przez gminę uchwały regulującej powyższe kwestie nie przewiduje na jej wstępnym etapie konsultacji społecznych.

Aby poznać Państwa opinię na ten temat, Urząd Miasta Józefowa przygotował krótką ankietę internetową stanowiącą rodzaj pozaproceduralnych konsultacji społecznych.

Słowniczek, który wprowadziła ww. ustawa:

„reklama” – należy przez to rozumieć upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne,

"szyld" – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe informującą o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują.

 

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij