Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Wymień kopciucha - już w styczniu rusza nabór wniosków o dofinansowanie

30 grudnia 2020

Wraz z początkiem nowego roku, a dokładnie od 4 stycznia rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji związanych z wymianą źródła ciepła na paliwo stałe. Program pozwala na uzyskanie dofinansowania do zakupu i montażu jako źródła ogrzewania mniej emisyjnych urządzeń typu:

- pompy ciepła,

- kotły gazowe lub olejowe,

- kotły elektryczne,

- kotły opalane biomasą zgodne z obecnie wymaganymi standardami.

Kwota dotacji uzależniona jest od rodzaju planowanego do zamontowania źródła ciepła oraz rodzaju budynku w jakim ta inwestycja jest planowana. Maksymalna kwota dotacji wynosi 6 000,00 zł.

Obecnie obowiązujący regulamin umożliwia uzyskanie dofinansowania także właścicielom budynków wielorodzinnych bądź lokali w tych budynkach, a także właścicielom innych budynków ogrzewanych, w których zainstalowane jest źródło ciepła na paliwo stałe. 

Składając wniosek o dofinansowanie z programu gminnego właściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych mogą starać się jednocześnie o dofinansowanie z programu rządowego „Czyste Powietrze”, a uzupełnieniem powyższych instrumentów może być ulga termomodernizacyjna, pozwalająca na odliczenie od dochodu tych kosztów poniesionych na inwestycje, które nie podlegały dofinansowaniu (o tym jak połączyć ze sobą określone programy poinformujemy w kolejnej informacji).

 

PODSTAWOWE WYMAGANIA PROGRAMU:

1. Uregulowany stan prawny nieruchomości;

2. Sporządzenie inwentaryzacji wszystkich źródeł ciepła znajdujących się w danym budynku bądź budynkach znajdujących się na nieruchomości;

3. Trwała likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe potwierdzona tzw. formularzem przyjęcia odpadów metali otrzymanym z punktu skupu złomu (kotły, piece wolnostojące itp.) bądź odnośnie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (kominek itp.), odłączenie od przewodu kominowego.

 

DOFINANSOWANIE KROK PO KROKU:

  1. Zapoznaj się z Regulaminem, dostępnym pod poniższym linkiem: http://jozefow.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=517641,
  2. Wypełnij wniosek, wzór dostępny jest na poniżej w załączniku lub bezpośrednio w placówce urzędu,
  3. Podpisz umowę– koszty kwalifikowane stanowią jedynie koszty poniesione po podpisaniu umowy, poza kosztami związanymi z wykonaniem instalacji gazowej bądź przyłącza gazowego do nieruchomości  poniesionymi przez wnioskodawcę w okresie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
  4. Zabierz się do realizacji inwestycji i wymień kopciucha !

PAMIĘTAJ !

  1. Planowane do zainstalowania źródło ciepła w zależności od rodzaju muszą spełniać wymogi dotyczące etykietowania energetycznego, a dotacja może być wypłacona wyłącznie wówczas, gdy wnioskodawca przedłoży kartę produktu/etykietę energetyczną lub inny równoważny dokument poświadczający, że zakupione źródło ciepła spełnia określone wymagania dotyczące klasy efektywności energetycznej urządzenia
  2. Dotacją mogą być objęte tylko nowe instalacje i urządzenia
  3. Dotychczasowe źródło ciepła musi zostać trwale zlikwidowane – właściciel musi przekazać je do likwidacji i zachować do okazania dowód tego przekazania,
  4. Likwidacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe, może zostać dokonana dopiero po przeprowadzeniu przez pracownika Urzędu Miasta Józefowa kontroli w budynku/lokalu, w którym ma nastąpić zmiana systemu ogrzewania lub po przekazaniu wnioskodawcy pisemnego potwierdzenia, że stan faktyczny został potwierdzony na podstawie złożonych dokumentów.
  5. W przypadku inwestycji obejmujących wykonanie przyłącza gazowego, termin przewidywanego przyłączenia budynku lub lokalu do sieci gazowej, określony w umowie przyłączeniowej. musi umożliwiać wykonanie przyłącza w roku, na który udzielana jest dotacja.

Przy procedurze rozpatrywania złożonej dokumentacji brana jest pod uwagę kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie.

Nie zwlekaj, złóż wniosek, podpisz umowę, zrealizuj inwestycje i otrzymaj dofinansowanie !

Zgodnie z treścią uchwały antysmogowej kotły niespełniające wymagań dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012 muszą zostać zlikwidowane do końca 2022. Powyższy obowiązek dotyczy także właścicieli kominków lub pieców wolnostojących, niespełniających wymagań wskazanych w uchwale antysmogowej bez względu na to czy są użytkowane, czy stanowią funkcje rekreacyjną muszą zostać dostosowane do określonych wymagań lub zlikwidowane.

Formalności:

Wnioski o udzielenie dofinansowania przyjmowane są od 4 stycznia 2021 r. do wyczerpania środków na ten cel, jednak nie później niż do 31 marca 2021 roku.

Więcej informacji: Maciej Bogusz, m.bogusz@jozefow.pl, tel. 22 779 00 54, Telefon komórkowy: +48 789 036 769.

 

SZCZEGÓŁY w załączniku określającym zasady udzielania dotacji na realizację inwestycji polegających na wymianie źródła ciepła do Uchwały Nr 241/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 29 października 2020 roku

 

(Miasto Józefów)

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij