Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Start dotacji miejskich do wymiany kotła

03 stycznia 2022

Wraz z początkiem nowego roku, a dokładnie od 3 stycznia rusza kolejny, piąty nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji związanych z wymianą źródeł ciepła na paliwo stałe. Program pozwala na uzyskanie dofinansowania do zakupu i montażu jako źródła ogrzewania mniej emisyjnych urządzeń typu:

  • pompy ciepła,
  • kotły gazowe lub olejowe,
  • kotły elektryczne,
  • kotły opalane biomasą zgodne z obecnie wymaganymi standardami.


Kwota dotacji uzależniona jest od rodzaju planowanego do zamontowania źródła ciepła oraz rodzaju budynku w jakim ta inwestycja jest planowana. Maksymalna kwota dotacji wynosi 6 000,00 zł.

Obecnie obowiązujący regulamin umożliwia uzyskanie dofinansowania także właścicielom budynków wielorodzinnych bądź lokali w tych budynkach, a także właścicielom innych budynków ogrzewanych, w których zainstalowane jest źródło ciepła na paliwo stałe. Składając wniosek o dofinansowanie z programu gminnego właściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych mogą starać się jednocześnie o dofinansowanie z programu rządowego „Czyste Powietrze”, a uzupełnieniem powyższych instrumentów może być ulga termomodernizacyjna, pozwalająca na odliczenie od dochodu tych kosztów poniesionych na inwestycje, które nie podlegały dofinansowaniu.


PODSTAWOWE WYMAGANIA PROGRAMU:
1. Uregulowany stan prawny nieruchomości;
2. Sporządzenie inwentaryzacji wszystkich źródeł ciepła znajdujących się w danym budynku bądź budynkach znajdujących się na nieruchomości;
3. Trwała likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe potwierdzona tzw. formularzem przyjęcia odpadów metali otrzymanym z punktu skupu złomu (kotły, piece wolnostojące itp.) bądź odnośnie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (kominek itp.), odłączenie od przewodu kominowego.

DOFINANSOWANIE KROK PO KROKU:
1. Zapoznaj się z Regulaminem, dostępnym pod poniższym linkiem: http://jozefow.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=517641 ,
2. Wypełnij wniosek, wzór dostępny jest bezpośrednio w placówce urzędu,
3. Podpisz umowę– koszty kwalifikowane stanowią jedynie koszty poniesione po podpisaniu umowy. Wyjątek stanowią koszty związane z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej bądź przyłącza gazowego do nieruchomości, które są kwalifikowane, jeżeli zostały poniesione w okresie maksymalnie do 12 do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
4. Zabierz się do realizacji inwestycji i wymień kopciucha !


PAMIĘTAJ !
1. Koszty inwestycji związane z zakupem i montażem nowego źródła ciepła, a także zakupem wszelkich niezbędnych materiałów związanych z instalacją mogą zostać poniesione dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie i podpisaniem stosownej umowy z Urzędem Miasta,
2. Planowane do zainstalowania źródło ciepła w zależności od rodzaju musi spełniać wymogi dotyczące etykietowania energetycznego, a dotacja może być wypłacona wyłącznie wówczas, gdy wnioskodawca przedłoży kartę produktu/etykietę energetyczną lub inny równoważny dokument poświadczający, że zakupione źródło ciepła spełnia określone wymagania dotyczące klasy efektywności energetycznej urządzenia,
3. Dotacją mogą być objęte tylko nowe instalacje i urządzenia,
4. Dotychczasowe źródło ciepła musi zostać trwale zlikwidowane – właściciel musi przekazać je do likwidacji i zachować do okazania dowód tego przekazania,
5. Likwidacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe, może zostać dokonana dopiero po przeprowadzeniu przez pracownika Urzędu Miasta Józefowa kontroli w budynku/lokalu, w którym ma nastąpić zmiana systemu ogrzewania lub po przekazaniu wnioskodawcy pisemnego potwierdzenia, że stan faktyczny został potwierdzony na podstawie złożonych dokumentów,
6. W przypadku inwestycji obejmujących wykonanie przyłącza gazowego, termin przewidywanego przyłączenia budynku lub lokalu do sieci gazowej, określony w umowie przyłączeniowej. musi umożliwiać wykonanie przyłącza w roku, na który udzielana jest dotacja.
Przy procedurze rozpatrywania złożonej dokumentacji brana jest pod uwagę kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie.
Nie zwlekaj, złóż wniosek, podpisz umowę, zrealizuj inwestycje i otrzymaj dofinansowanie!


Zgodnie z treścią uchwały antysmogowej kotły niespełniające wymagań dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012 muszą zostać zlikwidowane do końca 2022. Powyższy obowiązek dotyczy także właścicieli kominków lub pieców wolnostojących, niespełniających wymagań wskazanych w uchwale antysmogowej bez względu na to czy stanowią główne źródło ciepła, czy są użytkowane rekreacyjnie. Muszą one zostać dostosowane do określonych wymagań lub zlikwidowane.

Formalności:
Wnioski o udzielenie dofinansowania przyjmowane są od 3 stycznia 2022 r. do wyczerpania środków na ten cel, jednak nie później niż do 31 marca 2022 roku.

Więcej informacji: Maciej Bogusz, m.bogusz@jozefow.pl, Tel.: 22 778 11 82 Tel. komórkowy: +48 789 036 769.

SZCZEGÓŁY w załączniku określającym zasady udzielania dotacji na realizację inwestycji polegających na wymianie źródła ciepła do Uchwały Nr 241/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 29 października 2020 roku (z późn. zm.)

 

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij