Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Sąd: miliony dla Józefowa

23 listopada 2022

Józefów wygrał dwa, trwające kilka lat procesy sądowe: w sprawie dotyczącej ulicy Wawerskiej oraz opłat za oczyszczanie ścieków naliczanych przez OPWiK. Jeśli wyroki się uprawomocnią do budżetu miasta i miejskiej spółki wpłynie ponad 20 mln. zł.

 

Pierwsza sprawa dotyczy odszkodowania za nieprzyznaną dotację na przebudowę ul. Wawerskiej wykonaną w 2015 roku. Józefów ubiegał się wówczas o dofinansowanie ze środków unijnych przyznawanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W trakcie realizacji inwestycji Urząd Marszałkowski, w sposób nieuprawniony, skrócił wyznaczony termin kwalifikowania wydatków, przez co miasto nie mogło uzyskać dotacji w wysokości ponad 7 mln zł.

Decyzję tę Józefów zaskarżył do sądu administracyjnego. Po wygranym procesie przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym, które stwierdziły, że postępowanie konkursowe zostało przeprowadzone z naruszeniem prawa, w 2018 roku Józefów złożył pozew do Sądu Cywilnego o zapłatę odszkodowania z tego tytułu. Po 4 latach, 10 listopada 2022 r., proces zakończył się wydaniem pozytywnego dla Józefowa wyroku. Sąd orzekł, że Województwo Mazowieckie ma zapłacić Miastu ponad 7 mln złotych wraz z ustawowymi odsetkami od 2018 roku. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny, strony mogą się od niego odwołać.

Druga sprawa toczyła się między Hydrosferą Józefów Sp. z o. o. a Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji (OPWiK) i dotyczyła zawyżanych w latach 2011 - 2019 stawek za oczyszczanie ścieków w otwockiej oczyszczalni. Brak porozumienia z OPWiK, wysokie koszty oczyszczania i brak wpływu na jakość ścieków oczyszczonych były głównymi powodami budowy własnej oczyszczalni i uniezależnienia się od OPWiK. Od momentu uruchomienia w 2019 roku własnej oczyszczalni w Józefowie, opłaty za kanalizację istotnie zmalały. Plany budowy oczyszczalni poprzedziły wieloletnie ale niestety bezskuteczne rozmowy i negocjacje zarówno Miasta jak i józefowskiej spółki Hydrosfera z Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Ostatecznie w 2016 r. Hydrosfera Józefów, przy merytorycznym wsparciu Burmistrza, w Sądzie Okręgowym w Warszawie złożyła pozew przeciwko OPWiK. Trwający ponad 6 lat proces zakończył się wydanym 22 listopada 2022 r. wyrokiem zasądzającym od OPWiK na rzecz Hydrosfery kwotę ponad 9 mln zł. z odsetkami. Również w tym przypadku wyrok jest nieprawomocny i strony mogą się od niego odwołać.

Jeśli wyroki się uprawomocnią do budżetu Miasta trafi blisko 10 mln zł (należność główna z odsetkami), które zostaną przeznaczone na nowe inwestycje, a do budżetu spółki Hydrosfera blisko 13 mln. zł (należność główna z odsetkami), dzięki którym będzie można modernizować obecne i budować nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

 

Miasto Józefów i Hydrosfera Józefów sp. z o.o. reprezentowała Kancelaria Prawnicza Barylski Brzozowski i Wspólnicy spółka komandytowa.

 

(Miasto Józefów)

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij