Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Rekrutacja w ICSiR

16 czerwca 2021

Dyrektor

Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIAŁU SPORTU I REKREACJI

 

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • wykształcenie wyższe (preferowane studia z zakresu kultury fizycznej i sportu)
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

Od kandydatów oczekujemy ponadto:

 • umiejętności obsługiwania mediów społecznościowych: strona icsir.pl, Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, Instagram
 • organizacji wpisów, tworzenia relacji z odbiorcami,
 • umiejętności promocji imprez sportowo-rekreacyjnych,
 • umiejętności przygotowywania, wdrażania i monitoring strategii i akcji reklamowych,
 • kreatywności, komunikatywności, multizadaniowości,
 • umiejętności obsługi programów graficznych, umiejętności analizy danych,
 • doświadczenie w organizacji eventów, imprez sportowych,
 • umiejętności współpracy i dobrego odnajdywania się w pracy zespołowej

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opracowywanie rocznych programów zajęć rekreacyjnych, planowanie, przygotowanie i przeprowadzanie imprez sportowo-rekreacyjnych.
 • zapewnienie jak najefektywniejszego wykorzystania obiektów ICSiR
 • analizowanie prowadzonej działalności w tym sprzedaży usług,
 • współdziałanie z miejscowymi organizacjami, instytucjami, klubami prowadzącymi działalność w zakresie sportu i rekreacji.
 • koordynowanie zajęć nauki pływania,
 • przygotowywanie i nadzór nad grafikami zajętości hal sportowych i boisk.

 

Dodatkowe umiejętności:

 • znajomość zagadnień eksploatacji krytych pływalni,
 • praktyczna znajomość jęz. Angielskiego
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w wymiarze pełnego etatu,
 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • miejsce pracy – ICSiR w Józefowie, ul. Długa 44

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata posiadającego takie orzeczenie,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z procesem rekrutacji, druk dołączony do ogłoszenia.

Termin składania dokumentów: dnia 2 lipca 2021 r. do godz. 15.00

Miejsce składania dokumentów (osobiście lub pocztą): Integracyjne Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie ul. Długa 44, 05-420 Józefów

Inne informacje:

Wymagane dokumenty (oferty) należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko ds. komunikacji, sportu i rekreacji”.

Oferty, które wpłyną do ICSiR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną wyłącznie opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Zastrzegamy sobie, że nadsyłane oferty nie będą odsyłane.

Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ICSiR w Józefowie

 

Dyrektor Integracyjnego Centrum

  Sportu i Rekreacji w Józefowie

 

 

Szczegóły dotyczące naboru

 

 

(ICSiR)

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij