Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Reklamy i banery znikają z miasta

13 października 2022

Przypominamy że zgodnie z „uchwałą reklamową” podjętą przez Radę Miasta 30 września 2021 r reklamy, banery i szyldy muszą zostać zlikwidowane bądź dostosowane do zapisów uchwały. To odpowiedź na apele mieszkańców i kolejne działanie w kierunku upiększania przestrzeni naszego miasta.

Kolorowe banery, które w założeniu miały reklamować usługi przedsiębiorców, w rzeczywistości wprowadzają chaos informacyjny i szpecą nasze miasto. Zwracają na to uwagę mieszkańcy, taki bałagan rzuca się również w oczy osobom odwiedzającym i przejeżdżającym przez Józefów, a „baneroza” czy „reklamoza” coraz częściej staje się tematem dyskusji urbanistów i społeczników miejskich.

Dlatego już rok temu, 30 września 2021 r. Rada Miasta Józefowa podjęła „uchwałę nr 336/VIII/2021 o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń, która na terenie całego miasta w ramach aktu prawa miejscowego reguluje kwestie wspomnianych elementów zagospodarowania przestrzennego.” Uchwała weszła w życie 20 listopada 2021 r i od tego dnia biegnie roczny okres na dostosowanie tablic i urządzeń reklamowych, które do dnia wejścia w życie uchwały powstały bez pozwolenia na budowę lub stosownego zgłoszenia - do parametrów zgodnych z uchwałą.


Następstwem uchwały krajobrazowej jest wprowadzenie opłaty reklamowej. Aby dać przedsiębiorcom właścicielom terenów z umieszczonymi reklamami jeszcze więcej czasu na dostosowanie się do przepisów opłaty wchodzą wejdą w życie dopiero od 1 stycznia 2023 r. Wysokość dziennej stawki opłaty reklamowej będzie wynosiła:
a) dzienna stawka części stałej opłaty reklamowej wynosi 3,14 zł,
b) dzienna stawka części zmiennej w wysokości 0,28 zł za 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy.

Każdy właściciel nieruchomości, który posiada na jej terenie tablicę reklamową, banery, urządzenie reklamowe musi złożyć do końca stycznia 2023 r. deklarację na opłatę reklamową DOR-1. Terminy płatności będą takie same jak przy podatku od nieruchomości

1)  I rata do 15 marca;
2) II rata do 15 maja;
3) III rata do 15 września;
4) IV rata do 15 listopada.

Bardzo istotne są kary za niedostosowanie tablic i urządzeń reklamowych do przepisów. Józefowska uchwała powstała w oparciu o zapisy Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a ta, za nielegalne reklamy przewiduje kary w wysokości 40-krotności stawek ustalonych przez gminę.


Uchwała dostępna jest w BIP: https://jozefow.bip.eur.pl/public/?id=216678 

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij