Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Projekt „Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF"

rpoflaga-rpmazowszeefs-1024x96

 

Informacja o projekcie:

Umowa nr RPMA.04.03.02-14-6153/16-00 z dnia 23 maja 2017 roku

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działanie 4.3 "Redukcja zanieczyszczeń powietrza" Poddziałanie 4.3.2 "Mobilność miejska w ramach ZIT"  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020.

 • Całkowita wartość Projektu: 40 281 635,36 PLN
 • Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu: 33 369 534,05 PLN
 • Całkowita wartość dofinansowania: 26 695 627,24 PLN

 

Projekt, którego Liderem jest Miasto Józefów realizowany będzie na terenie gmin:

 • Halinów,
 • Józefów,
 • Karczew,
 • Otwock,
 • Sulejówek;
 • Wiązowna.

 

Termin zakończenia Projektu - 30.09.2019 roku

 

Projekt obejmuje swoim zakresem budowę ścieżek rowerowych na terenie 6 gmin wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto przedsięwzięcie zostanie objęte jednolitym oznakowaniem przewidzianym dla tras rowerowych w WOF oraz realizowane będą działania promocyjno-informacyjne zgodne z wymogami dla przedsięwzięć finansowanych ze środków UE.

Działania przewidziane w projekcie zostały bezpośrednio zidentyfikowane w Planach Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

W ramach projektu powstanie:

 • 45,58 km ścieżek rowerowych;
 • 3,54 km ciągów pieszo-rowerowych.

Łączna długość ścieżek rowerowych w wyniki realizacji projektu wzrośnie o 176%. Łączna długość ciągów pieszo-rowerowych w wyniki realizacji projektu wzrośnie o 11%.

 

Projekt przewiduje realizację zadań dotyczących infrastruktury towarzyszącej, ale są one elementem uzupełniającym i niedominującym w projekcie.

 

Kontakt w sprawie Projektu

Stella Dorota Sokół

 

Koordynator ZIT

Referat Realizacji Projektów

ul. Sosnowa 17C, 05-420 Józefów

Budynek C, pok. 2

Tel.: (22) 778 11 72

e-mail: d.sokol@jozefow.pl

 

 

mapa_sciezki_zit_1
Mapa (9065 KB)
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij