Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Weryfikacja segregowania odpadów
30 lipca 2020

Obowiązek segregacji odpadów komunalnych dotyczy wszystkich mieszkańców i będzie podlegał weryfikacji. Od sierpnia na pojemnikach i workach z niewłaściwie posegregowanymi odpadami firma Lekaro umieści specjalne naklejki.

 

Wprowadzone rozwiązanie wynika z obowiązującego prawa. Firma odbierająca odpady, w przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów, ma obowiązek powiadomienia o tym właściciela nieruchomości. Niepoprawnie posegregowane śmieci nie zostaną odebrane, a na pojemnikach i workach pracownicy firmy Lekaro umieszczą odpowiednie naklejki. Odpady zostaną odebrane jako zmieszane w kolejnym terminie wynikającym z harmonogramu.

O braku lub niewłaściwej  segregacji firma Lekaro poinformuje również Urząd Miasta, który na tej podstawie będzie miał możliwość wszczęcia procedury naliczenia opłaty podwyższonej, wynoszącej w Józefowie 100zł/osobę/miesiąc.

Liczymy, że wprowadzone prawo przyczyni się do dokładniejszej i poprawnej segregacji odpadów także w Józefowie.

Szczegóły dotyczące gospodarki odpadami w Józefowie: http://jozefow.pl/page/1157,oplaty.html

 

(Miasto Józefów)