Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Projekt dla startupów
28 maja 2020
Szkolenie "Akadmia pozytywnej zmiany" skierowane jest do firm, które w ciągu ostatnich 2 lat poniosły porażkę biznesową, zamknęły swoją działalność, a w ciągu ostatnich 6 m-cy otworzyły się na nowo. 
 
Projekt obejmuje program mentoringowy dla firm, które w ciągu ostatnich 2 lat poniosły porażkę biznesową, zamknęły swoją działalność, a w ciągu ostatnich 6 m-cy otworzyły się na nowo. 
 
Program obejmuje udział w szkoleniach, indywidualnym doradztwie i coachingu. Efektem jest stworzenie strategii biznesowej. Przykładowe tematy obejmują:
 
Tworzenie modeli biznesowych
Wprowadzanie i rozwój innowacji w przedsiębiorstwie
Poszukiwanie nowych kanałów sprzedaży
Rozwój marketingu internetowego
Networking
Informacje na temat poszukiwania inwestorów
Wiedza z zakresu księgowości i kadr, prawa handlowego, finansów
 
Uczestnikami projektu mogą być przedsiębiorcy (lub ich pracownicy) z sektora MMŚP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego.
 
Celem projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych 200 MŚP z terenu całej Polski ponownie podejmujących działalność́ gospodarczą poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem szkoleniowo-doradczym odpowiadającym ich potrzebom, ułatwiającym powrót na rynek przy wykorzystaniu dotychczasowego doświadczenia przedsiębiorców.