Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Obwieszczenie Starosty Otwockiego - dot. rozbiórki sieci SN

27 kwietnia 2021

STAROSTA OTWOCKI

  1. Górna 13, 05-400 Otwock

AB.6741.106.2020.PG                                                                                           Otwock, 2021.04.20

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OTWOCKIEGO

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z źn. zm.) oraz art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Zawiadamiam

o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, na działkach nr ew. 31/2, 34/5 obr. 49, dz. nr ew. 28 obr. 87, dz. nr ew. 17/5, 18/8 obr. 88, dz. nr ew. 21/2, 24/1, 24/7, 24/8, 36/1, 36/2 obr. 90, dz. nr ew. 58/1 obr. 92, dz. nr ew. 3/1, 5/3, 5/5, 6, 33/3 obr. 93, dz. nr ew. 10/2, 18/11, 47/2, 55/2, 55/3, 63/1 obr. 94, dz. nr ew. 6/1, 13, 19/7, 20/6, 20/5, 21/2, 53/15, 53/16, 53/17, 53/19, 61, 30 obr. 95, dz. nr ew. 18/1, 20/2, 20/3, 23/2, 28, 31, 41, 43, 50/2 obr. 96, dz. nr ew. 6, 15, 16 obr. 97 w Józefowie, dz. nr ew. 290/3, 293, 295/2, 296/2, 297/4, 301, 315, 409, 504/1, 515 obr. Emów w gminie Wiązowna (działki, dla których wymagane jest wejście w nieruchomość ) i dz. nr ew. 31/1, 32/1, 33, 34/3 obr. 49, dz. nr ew. 34, 3 obr. 87, dz. nr ew. 1/1, 16, 17/11, 17/19, 31 obr. 88, dz. nr ew. 20/2, 22, 39, 37/3, 35, 23, 25/4 obr. 90, dz. nr ew. 55/1, 55/2, 57, 59, 64, 60, 65/2, 61/3, 1/1 obr. 92, dz. nr ew. 2, 4, 7/1, 24/1, 5/6, 8/2, 8/1, 10, 33/1, 33/2, 13, 18/1, 18/2, 19/2, 20/2, 20/1, 21 obr. 93, dz. nr ew. 2, 10/1, 17/8, 18/8, 25/2, 32/6, 35/2, 39/8, 44, 47/1, 49, 53/4, 55/4, 63/2, 62 obr. 94, dz. nr ew. 2, 56/2, 8, 58/2, 10/2, 53/18, 19/6, 19/3, 45, 28/9, 28/2, 23/1, 29 obr. 95, dz. nr ew. 42/2, 44, 45, 17, 19, 18/2, 21, 22/1, 23/1, 24, 26, 50/4, 27, 29, 32, 38 obr. 96, dz. nr ew. 1, 7, 8, 9, 10 obr. 97 w Józefowie, dz. nr ew. 306, 305, 308, 307, 349/4, 410, 304, 303, 297/5, 297/6, 297/1, 296/1, 295/3, 294, 292, 291, 290/1 obr. Emów w gminie Wiązowna (działki dla których nie jest wymagane wejście na nieruchomość)

oraz informuje

o możliwości zapoznania się przez strony postępowania z treścią ww. decyzji w dniach pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku (pn. 8.15-16.00, śr. 8.15-15.30 i pt. 8.15-14.30) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się w Wydziale Architektury i Budownictwa w Otwocku (ul. Komunardów 10, p. 14, tel. 0-22-788-15-34, w. 372) i w tym terminie złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

Pouczenie

Od ww. decyzji służy stronom postępowania odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij