Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Nie zwlekaj ! Wymień „kopciucha” - nabór wniosków trwa

10 marca 2023

Jeszcze do końca marca można składać wnioski o dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych oraz innych bezklasowych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowocześniejsze źródło ciepła. Dotacje sięgają 6 tys. zł. Przypominamy, że z początkiem 2023 r. wszedł zakaz używania takich kotłów. 

 

 

Na co dofinansowanie?

Dofinansowanie z programu gminnego można uzyskać na wymianę starego źródła ciepła na paliwo stałe (np. kotła węglowego, piecokuchni, pieca kaflowego itp.) na nowe źródło ciepła tj. kocioł gazowy, kocioł olejowy, pompa ciepła, kocioł na biomasę. UWAGA: Nie można uzyskać dotacji na zakup i montaż kotła węglowego, nawet w przypadku jeżeli spełnia wymagania stosownego rozporządzenia (ekoprojektu) !

 

Wysokość dotacji:

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju budynku w którym prowadzona jest inwestycja, poniesionych kosztów oraz rodzaju źródła ciepła jakie planowane jest do zainstalowania. Maksymalna kwota dotacji wynosi 6000,00 zł  

 

Jakie warunki muszą być spełnione?

- dotacją mogą być objęte tylko nowe instalacje i urządzenia,

- dotychczasowe źródło ciepła musi zostać trwale zlikwidowane - właściciel musi przekazać je do likwidacji i  zachować do okazania dowód tego przekazania,

- dotacja nie będzie udzielana na budowę kotłowni w nowo budowanych budynkach,

- wnioskodawca musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji.

 

Jakie są koszty kwalifikowane?

Koszty kwalifikowane, tj. wydatki, na które można uzyskać dofinansowanie:

- koszt projektu i wykonania wewnętrznej instalacji gazowej,

- koszt przyłączenia do sieci gazowej,

- koszt zakupu kotła, zasobnika oraz automatyki do kotła,

- koszt montażu kotła i jego uruchomienia.

Pozostałe koszty inwestycji pokrywa w całości wnioskodawca.

Likwidacji dotychczas użytkowanego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakupu nowego źródła ciepła można dokonać wyłącznie po zatwierdzeniu wniosku i podpisaniu umowy o dotacje.

 

Formalności:

1) Wnioskodawca składa w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Józefowa wniosek o udzielenie dotacji

2) W zależności od rodzaju inwestycji, do wniosku należy dołączyć:

- kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia prac budowlanych (jeżeli dotyczy),

- kopię umowy o przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej (jeżeli dotyczy),

- kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz inne informacje przedstawiane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis - dotyczy wyłącznie wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą.

 

Miasto Józefów zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających stan prawny nieruchomości.

 

Terminy:

Wnioski o udzielenie dofinansowania przyjmowane są do wyczerpania środków na ten cel, jednak nie później niż do 31 marca 2023 r.

 

Zasady wymiany pieców zapisano w: Uchwale nr 241/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu Miasta Józefowa, w szczególności ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 11409 ze zm.) 

 

Więcej informacji:

Maciej Bogusz, m.bogusz@jozefow.pl , tel. 22 778 11-82 lub 789 036

 

W latach 2018 – 2022  w ramach programu gminnych dotacji zlikwidowano łącznie ponad 300 „kopciuchów”, zainstalowano 313 nowoczesnych źródeł ciepła. Łączna kwota dotacji udzielonych w ramach programu wyniosła 1 747 518,78 zł

 

WAŻNE !

Pamiętaj, że na wymianę źródła ciepła na paliwo stałe właściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu w budynku jednorodzinnym może otrzymać również wsparcie:

- z programu gminnego,

- z programu „Czyste Powietrze”,

- w ramach ulgi termomodernizacyjnej w podatku dochodowym.

W przypadku przeprowadzenia inwestycji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dotacje z powyższych programów oraz ulgę można ze sobą łączyć, tym samym zwiększając kwotę dofinansowania inwestycji. Należy mieć jednak na uwadze, iż kwota dofinansowania nie może przekroczyć kwoty środków przeznaczonych na realizację inwestycji.

 

 

Przypominamy, iż w przypadku stwierdzenia użytkowania starych źródeł ciepła przez pracownika gminy lub Straż Miejską może wiązać się to z mandatem nawet do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.

 

(Miasto Józefów)

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij