Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Nie wyrzucaj z ogrodu do lasu!

29 września 2022

Wbrew powszechnej opinii, odpadów pozostałych z pielęgnacji ogrodu nie można wyrzucać do lasu. To niezgodne z prawem i powoduje istotne szkody w leśnym ekosystemie.

W ostatnich dekadach znacznie wzrosła społeczna świadomość ekologiczna, a w lasach coraz rzadziej znajduje się dzikie wysypiska śmieci komunalnych, gabarytów czy sprzętów AGD. Wciąż jednak częsty jest widok stert skoszonej trawy, gałęzi, chwastów czy suchych liści – a przecież te odpady zielone to organiczne resztki, które zgodnie z prawem podlegają segregacji.

 

Odpad zielony nierówny zieleni


Przyjęło się, że odpady zielone nie są groźne dla środowiska i wywiezione do lasu nie powodują szkód. Takie przeświadczenie jest jednak błędne. Skoszona trawa czy wysypane liście w lesie niszczą na kilka lat ściółkę, hamują rozwój grzybni i powodują zamieranie roślin z najniższej warstwy. Groźne są również pryzmy wyrzucanych gałęzi, które podczas pożarów stwarzają dodatkowe zagrożenie. Biogaz powstający na nielegalnym wysypisku może doprowadzić do samozapłonu śmieci, a w konsekwencji do uwolnienia do atmosfery, gleby i wody substancji trujących - m.in. rakotwórczych.

Składowane odpady ulegają rozpadowi, po czym następuje rozwój szkodliwych bakterii i grzybów, a zapach gnilny przyciąga zwierzęta takie jak szczury, komary czy muchy. Pryzmy nęcą również dziki, które ostatnio znów dość licznie pojawiły się w Józefowie. Zmienia się także charakter siedliska leśnego - pojawiają się gatunki obce, czasami nawet inwazyjne czy tzw. rośliny ruderalne, rosnące na śmietniskach i terenach poprzemysłowych.

Sterty odpadów zielonych w lesie są również dla niektórych zachętą do wyrzucania w tym miejscu innych odpadów, także komunalnych czy remontowych. Folia, w której wywożone są niektóre śmieci w miarę upływu czasu utlenia się, ale nie podlega biodegradacji, tylko rozdrobnieniu i w formie mikroplastiku przenika do środowiska.
Odrębną sprawą są względy estetyczne – wielkie hałdy gałęzi czy sterty liści i trawy przemieszane z innymi odpadami nie zachęcają do spacerowania po lesie.

 

Gdzie wywieźć zielone?

Odpady zielone są odbierane sprzed posesji we wtorki, poza sezonem zimowym, zgodnie z harmonogramem: https://www.jozefow.pl/z-zabudowy-jednorodzinnej-4480. Można je również przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Jarosławskiej, który jest otwarty w soboty w godzinach 8-18 (w sezonie zimowym do 16.00. Szczegóły działania PSZOK: https://www.jozefow.pl/punkt-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych-pszok-160). Pamiętajmy, że takich odpadów nie wolno palić na posesjach.

A co zrobić zimą lub gdy odpadów zielonych nie możemy wystawić w dniu odbioru albo zawieźć do PSZOK?
Najlepszym rozwiązaniem jest przydomowy kompostownik, gdzie w warunkach tlenowych nastąpi rozkład materii organicznej i w ciągu jednego lub dwóch sezonów powstanie fantastyczny nawóz. Kompostować można liście, trawę (dobrze ją wcześniej lekko podsuszyć, żeby nie gniła), chwasty przed zakwitnięciem i drobne gałązki. Grubsze kawałki gałęzi mogą być kompostowane po rozdrobnieniu lub wykorzystane bezpośrednio. Drewniane zrębki są świetnym materiałem okrywowym, a na rynku jest coraz więcej firm, które świadczą usługę zrębkowania. Kompostowanie można przyspieszyć i wspomóc dodając specjalne preparaty. Przyśpieszają one procesy rozkładu materii organicznej, zawierają mikroflorę bakteryjną rozkładającą i wzbogacającą kompostowaną materię w pozytywne mikroorganizmy oraz kompleksowy skład makro i mikro elementów pochodzenia naturalnego.

Dla osób najbardziej zapracowanych, które nie mają czasu na Przygotowanie odpadów zielonych do odbioru albo ich samodzielne zawiezienie do PSZOKu ani też na samodzielnekompostowanie rozwiązaniem jest odpłatne wynajęcie kontenera na odpady zielone.

 

Podstawa prawna:
Art. 162 Kodeksu wykroczeń - każdy, kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany. Z kolei w wypadku gdy czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 191. Ustawy o odpadach - termiczne przekształcanie odpadów poza spalarnią wiąże się z karą aresztu albo grzywny.

Art. 26. Ustawy o odpadach
Posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

 

Infografika wyjaśniająca dlaczego nie można wyrzucać odpadów zielonych do lasu i z informacjami co można zrobić z takimi odpadami.

 

(Miasto Józefów)

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij