Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Nabór na bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

16 kwietnia 2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza nabór na trzy bezpłatne miejsca na stacjonarne studia I stopnia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w roku akademickim 2021/ 2022. Dostępne kierunki to Informatyka i Zarządzanie Informacją.

 

Kryteria naboru


Kandydaci powinni spełniać niżej wymienione kryteria:
1. Ukończyli szkołę ponadgimnazjalną i mieszkają na terenie Województwa Mazowieckiego;
2. Aktualnie nie są studentami Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych;
3. Ukończyli szkołę ponadgimnazjalną z wynikami: średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz średnią ocen z przedmiotów: informatyka/technologia informacyjna i matematyka nie niższą niż 4,3;
4. Pochodzą z rodzin, w których dochód brutto na osobę nie przekracza 140 % miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 3920 zł

 

Dokumenty


Osoby ubiegające się o bezpłatne miejsca muszą złożyć następujące dokumenty:
1. Kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu wraz z:
a) oświadczeniem dotyczącym ilości osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, ilości osób uzyskujących dochody oraz średnim dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny za I kwartał br.,
b) oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem,
c) klauzulą informacyjną oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
2. Wykaz ocen uzyskanych przez ucznia na koniec ostatniego roku nauki wystawiony przez szkołę lub kserokopię świadectwa dojrzałości.

Dokumenty aplikacyjne są dostępne na stronie www.mazovia.pl  w zakładce Edukacja i Sport.

Podobnie jak w latach poprzednich absolwenci studiów I stopnia, po uzyskaniu dyplomu z wynikiem co najmniej dobrym, będą mogli kontynuować bezpłatną naukę na studiach II stopnia.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 30 czerwca 2021 r. na adres:
Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. B. Brechta 3
03-472 Warszawa

Bliższych informacji na temat rekrutacji udzielają pracownicy Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
• Agnieszka Siekierska – 22 5979442
• Paweł Dopadko – 22 5979421

 

(Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie)

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij