Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Kotły 2.1 – złóż wniosek teraz!

08 maja 2019

Ruszył dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany kotłów. Właściciele starych kopciuchów mogą ubiegać się nawet o 9 tys. zł dopłaty. Termin składania wniosków – do wyczerpania środków, nie później jednak niż do 30 czerwca 2019.

 

Decyzją Burmistrza ruszył dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany pieców starego typu, tzw. „kopciuchów” na nowe piece gazowe. Właściciele starych kopciuchów mogą ubiegać się nawet o 9 tys. zł dopłaty. Decyduje kolejność zgłoszeń, bo nabór trwa do wyczerpania środków, jednak nie później niż do 30 czerwca 2019 r.

Warunkiem uzyskania dotacji jest trwała likwidacja dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe. 

 

Na co dofinansowanie?

- na wymianę starego kotła na paliwo na nowy piec na paliwo gazowe/ olej opałowy lub pompę ciepła,

- na wymianę starego kotła, który nie spełnia wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń na nowy kocioł na paliwo stałe (szczegóły w uchwale).

 

Wysokość dotacji:

- gdy inwestycja obejmuje również wykonanie przyłącza gazowego lub wewnętrznej instalacji gazowej – kwota dotacji wynosi maksymalnie 80% kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 9 000 zł. 

- gdy inwestycja obejmuje tylko wymianę starego kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy, olejowy bądź pompę ciepła (bez budowy przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej) kwota dotacji wynosi do 80 % kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 6 000 zł.

 

Jakie warunki muszą być spełnione?

- dotacją mogą być objęte tylko nowe instalacje i urządzenia.

- dotychczasowe źródło ciepła musi zostać trwale zlikwidowane - właściciel musi przekazać je do likwidacji i  zachować do okazania dowód tego przekazania,

- w danym roku budżetowym jedna dotacja dla jednej nieruchomości i jedna dotacja dla jednego wnioskodawcy (niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości).

- dotacja nie będzie udzielana na budowę kotłowni w nowo budowanych budynkach.

- wnioskodawca musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji.

 

Jakie są koszty kwalifikowane?

Koszty kwalifikowane, tj. wydatki, na które można uzyskać dofinansowanie:

- koszt projektu i wykonania wewnętrznej instalacji gazowej,

- koszt przyłączenia do sieci gazowej,

- koszt zakupu kotła, zasobnika oraz automatyki do kotła,

- koszt zakupu czujnika tlenku węgla,

- koszt montażu kotła i jego uruchomienia.

Pozostałe koszty inwestycji pokrywa w całości wnioskodawca.

Nie będą uznawane za koszty kwalifikowane wydatki poniesione przez Wnioskodawcę przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji”.

 

Formalności:

- Wnioskodawca składa w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Józefowa wniosek (załącznik nr 1a do uchwały)

- W zależności od rodzaju inwestycji, do wniosku należy dołączyć:

- dokumentację inwestycji określającą jej zakres rzeczowo-finansowy;

- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji (załącznik nr 2 do uchwały) wraz ze zgodą wszystkich współwłaścicieli na jej realizację;

- kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia prac budowlanych (jeżeli jest wymagane) lub oświadczenie wnioskodawcy, że do realizacji inwestycji nie jest wymagany taki dokument (wzór: załącznik nr 4 do uchwały)

- opinię zarządcy sieci gazowej o braku możliwości technicznych podłączenia budynku do sieci gazowej lub opinię osoby posiadającej uprawnienia budowlane o braku możliwości technicznych wykonania w budynku wewnętrznej instalacji gazowej (jeśli dotyczy),

- oświadczenie wnioskodawcy dotyczące podatku od towarów i usług (wzór: załącznik nr 3 do uchwały) - nie dotyczy osób fizycznych

- kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz inne informacje przedstawiane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis - dotyczy wyłącznie wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą, szczegóły w uchwale,

- Miasto Józefów zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia przez wnioskodawcę:

- dokumentów potwierdzających parametry techniczne i klasę kotła,

- dokumentów potwierdzających stan prawny nieruchomości,

- dodatkowej oferty cenowej na zakup kotła.

 

Terminy:

Wnioski o udzielenie dofinansowania przyjmowane są do wyczerpania środków na ten cel, jednak nie później niż do 30 czerwca 2019 r.

 

Rozpoczęcie realizacji inwestycji nie może nastąpić przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji.

  

Zasady wymiany pieców zapisano w UCHWALE Nr 455/VII/2018 RADY MIASTA JÓZEFOWA z dnia 6 września 2018 r. zmieniającej uchwałę Nr 368/VII/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie miasta Józefów, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej polegających na wymianie źródła ciepła . Uwaga - uchwała zawiera pierwotne, niższe kwoty dofinansowania, które zostały później podwyższone.  

 

Więcej informacji: Maciej Bogusz, m.bogusz@jozefow.pl, tel. 22 779-00-39

 

 W drugiej edycji naboru wniosków o dofinansowanie do wymiany kotłów (od 2 listopada 2018 do 1 marca 2019 r.) do Urzędu Miasta wpłynęło 58 wniosków o dofinansowanie. Tylko 4 nie zakwalifikowały się do otrzymania dotacji,  a cztery osoby ostatecznie zrezygnowały z ubiegania się o dopłatę. Podpisano już 27 umów na łączną kwotę 163 494,62 zł. Pozostałe 23 wnioski są w trakcie weryfikacji.

W 2018 r. miasto przeznaczyło na dofinansowanie wymiany źródła ciepła 500 tysięcy złotych. Z tej puli wykorzystano 262 963 zł, co pozwoliło na wymianę 58 pieców na paliwa stałe.

(UM Józefów)

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij