Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Konsultacje społeczne - dot. przekroczenia dwutlenku siarki w powietrzu

17 grudnia 2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu.
 
 
Gdzie zapoznać się z dokumentem
 
Projekt planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu znajduje sie na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego.
 
Z ww. dokumentem można zapoznać się również w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03–718 Warszawa (III piętro, pokój 310 i 311) od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00–15.00 – wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.
 
 
Opinie, uwagi i wnioski
 
  • Społeczeństwo
Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od 3 grudnia 2020 r. do 23 grudnia 2020 r.:
 
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: powietrze@mazovia.pl
w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03–718 Warszawa.
Uwagi i wnioski należy zgłaszać na formularzu dostępnym do pobrania na dole strony.
 
 
  • Właściwe organy ochrony środowiska
Zarząd Województwa Mazowieckiego zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie projektu planu do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, starostów. Termin wydania ww. opinii upływa 3 stycznia 2021 r.
 
Preferowane sposoby przekazywania opinii:
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (e-PUAP), na adres /umwm/skrytka.
w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03–718 Warszawa.
Opinie należy składać na formularzu dostępnym do pobrania na dole strony.
 
Uwaga! Opinie powinny być opatrzone podpisem osoby upoważnionej (np. wójta, burmistrza, prezydenta miasta). W przypadku przekazania opinii za pomocą środków komunikacji elektronicznej – powinna być ona opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej.
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij