Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Jak działa miasto w czasie stanu epidemii? Stan na 8.08

27 lipca 2020

Pragnąc ograniczyć ryzyko zakażenia mieszkańców wirusem SARS CoV-2 w mieście sukcesywnie wprowadzane były ograniczenia w działaniu urzędu, spółek i instytucji miejskich. Zasady te zmieniają się wraz ze znoszeniem przez rząd kolejnych obostrzeń. Komunikaty na ten temat spływały sukcesywnie i wiele z nich mogło nie dotrzeć do wszystkich mieszkańców. Dlatego wszystkie informacje o zmianach w działaniu urzędu, spółek i instytucji w Józefowie zebraliśmy w jednym miejscu - w formie wygodnego przewodnika, który prezentujemy poniżej.

 

 

 

 

URZĄD MIASTA:

 

- Chcę skontaktować się z Urzędem Miasta, zadać pytanie, załatwić sprawę.

 

Przede wszystkim zastanów się, czy musisz to zrobić osobiście. Być może swoją sprawę możesz załatwić przez telefon, mail lub e-PUAP. Pracujemy na miejscu, ale kontakty urzędników z mieszkańcami są ograniczone Wejście do budynku A ograniczone jest tylko dla osób składających dokumenty, załatwiających pilne sprawy w Referacie Ewidencji Ludności i USC oraz korzystających z kasy bankowej.

Zamiast odwiedzać urząd - zadzwoń. Najlepiej pod bezpośredni numer odpowiedniego referatu:

Sekretariat Burmistrza: um.sekretariat@jozefow.pl, 22 779-00-25

Biuro Rady Miasta: 22 779-00-27

Urząd Stanu Cywilnego, Referat Ewidencji Ludności: 22 779-00-11, 22 779-00-46

Rzecznik Prasowy Burmistrza Miasta Józefowa: k.olesinska@jozefow.pl, 505-032-202

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: 22 779-00-44, 22 779-00-47, 22 779-00-21

Referat Gospodarki Mieszkaniowej: 22 779-00-52,  22 779-00-53

Referat Gospodarki Komunalnej: 22 779-00-55, 22 778-11-80, 22 779-00-48, 22 779-00-18, 22 779-00-16, 22 779-00-20

Referat Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu 22 779-00-23, 22 779-00-41

Referat Realizacji Budżetu:  22 779-00-34, 22 778-11-99, 22 778-11-69, 22 779-00-36, 22 779-00-43

Referat Realizacji Projektów: 22 779-00-57, 22 778-11-62, 22 778-11-72, 22 779-00-59, 22 779-00-05

Referat Rozwoju i Promocji Gospodarczej: 22 779-00-58, 22 779-00-10, 22 778-11-86

Referat Świadczeń Rodzinnych:  22 779-00-29

Referat Windykacji Należności: 22 779-00-26, 22 779-00-42, 22 779-00-33, 22 778-11-65

Referat Wymiaru i Kontroli Podatkowej: 22 779 00 56, 22 779-00-32

Referat Zagospodarowania Przestrzennego: 22 779-00-37, 22 779-00-17,

Referat Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska: 22 779-00-39, 22 779-00-54

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 604 289 061 w poniedziałki w godz. 10:00 – 15:00, mail: kontakt@mopsjozefow.com .
 
 
Dzwoniąc na numer ogólny możesz usłyszeć długi sygnał wskazujący, że nikt nie odbiera telefonu. Wynika to z ustawień sieci telefonicznej, ale NIE OZNACZA, ŻE TELEFON NIE JEST OBSŁUGIWANY. W rzeczywistości linia najprawdopodobniej jest zajęta.

 

 

Chcę złożyć pismo w Urzędzie Miasta

W tym przypadku odwiedź urząd i złóż pismo w specjalnie ustawionej w tym celu urnie (lub do pudełka obok). Jeśli Twoja sprawa jest pilna, dodatkowo zadzwoń pod numer ogólny 22 779 00 00

 

Mam pilną sprawę do Urzędu Stanu Cywilnego

Od 18 maja możesz ją załatwić osobiście. Weź jednak pod uwagę, że bezpośrednia obsługa mieszkańców odbywa się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności oraz stosowaniu ograniczeń i środków ochrony osobistej:

- przy każdym stanowisku pracy może przebywać jedna osoba, 
- należy poruszać się zgodnie z oznaczeniami widniejącymi na posadzce, 
- używać rękawic 
- oraz zasłaniać nos i usta, stosując  maseczki, szaliki, przyłbice, itp.

 

Chcę skorzystać z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Od 1 lipca 2020 przywrócono bezpośrednią obsługę w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu otwockiego. W punktach będzie obowiązywało stosowanie się do zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Osoby zgłaszające się na poradę winny przyjść w maseczce (ewentualnie przyłbicy ochronnej) oraz dezynfekować ręce przy wejściu do punktu.

Osoba, która chce skorzystać z porady wysyła na adres npp@powiat-otwocki.pl skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku (wzór dostępny tutaj: http://jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=3095). Wnioskującemu zostanie wyznaczony termin porady we wskazanej przez niego formie: przez telefon, mail, komunikator internetowy wideorozmowę lub w inny zaproponowany sposób.

 

KASA

 

Chcę zapłacić rachunki/ inne opłaty

Zastanów się, czy możesz je opłacić przez Internet. Jeśli nie masz takiej możliwości, od 18 maja możesz to zrobić osobiście w józefowskiej filii Banku Spółdzielczego w Karczewie (czyli w kasie na parterze Urzędu Miasta). Zostaniesz poproszony o zachowanie wszelkich środków ostrożności oraz stosowanie ograniczeń i środków ochrony osobistej. Przy kasie może przebywać jedna osoba, należy poruszać się zgodnie z oznaczeniami widniejącymi na posadzce, używać rękawic oraz zasłaniać nos i usta, stosując  maseczki, szaliki, przyłbice, itp.

 

MOPS:

 

Chcę skontaktować się z MOPS

Zrób to telefonicznie: tel. 22 789 53 93. Nie odwiedzaj siedziby MOPS - jest zamknięta dla mieszkańców.

 

Chcę złożyć pismo do MOPS

Wrzuć je do specjalnej urny/pudełka w głównym budynku Urzędu Miasta, a następnie zadzwoń pod nr 22 789 53 93

 

ODPADY

 

Chcę skorzystać z PSZOK

PSZOK działa w soboty od 8.00 do 18.00.

Nie zmienił się harmonogram ani zasady odbierania odpadów sprzed posesji. Odpady będą odbierane od Ciebie tak jak dotychczas: zmieszane i bio we wtorki, a segregowane - w soboty, zgodnie z dotychczasowym harmonogramem dostępnym tutaj. 

 

Potrzebuję worków na odpady segregowane z Zakładu Obsługi Piękne Miasto

Pobierz je ze stojaka znajdującego się na terenie Zakładu (ul. Kard. Wyszyńskiego 7) - nie wjeżdżaj samochodem na teren Zakładu, parking dla klientów znajduje się po prawej stronie ogrodzenia budynku. Na terenie Zakładu może przebywać jedna osoba jednocześnie.

 

HYDROSFERA

 

Chcę załatwić sprawę w  Hydrosferze

Możesz to zrobić na kilka sposobów, ale nie osobiście.

• telefonicznie: nr  22 780 06 43 i 53  (poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00)

• poprzez pocztę elektroniczną - adres e-mail: sekretariat@hydrosfera-jozefow.pl

• Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK) – www.hydrosfera-jozefow.plwww.ebok.hydrosfera-jozefow.pl

• poprzez fax: 22 789 61 01

• listownie na adres: Hydrosfera Józefów sp. z o.o. ul. Drogowców 20, 05-420 Józefów.

Wszystkie zgłaszane sprawy będą rozpatrywane indywidualnie i załatwiane zgodnie z możliwościami i zachowaniem należytych środków bezpieczeństwa.

W celu ograniczenia wizyt pracowników odczytujących wodomierze Hydrosfera proponuje  możliwość podania na koniec każdego miesiąca stanu swoich wodomierzy e-mailem, przez stronę internetową lub telefonicznie.

Jednocześnie Hydrosfera zapewnia, że obecna sytuacja nie wpłynie na realizację usług spółki oraz zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków.

 

TBS

 

Chcę załatwić sprawę w  TBS

Zadzwoń pod nr 22 789 21 44, 789 12 86, 509 867 417, lub wyślij mail:  tbs@tbsjozefow.pl

 

ICSiR

 

Czy obiekty Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji są otwarte?

Boisko przy ul. Dolnej i przy SP 3 jest otwarte dla klubów sportowych. Trenujący muszą spełnić pewne warunki - szczegóły TUTAJ

Basen jest otwarty, zniesiono równiez obowiązujące do 26 czerwca limity na torach pływackich, małym basenie, w jacuzzi i saunach. Uruchomiona została również zjeżdżalnia.

Po kilku dniach zamknięcia obiektu, co miało miejsce w związku z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa u jednego z pracowników ICSiR, od 8 sierpnia basen i hala sportowa zostają ponownie otwarte.

 

Szczegóły uzyskasz w ICSiR telefonicznie (22 789 62 72) lub mailowo (biuro@icsir.pl ).

 

 

MOK

 

Kiedy MOK powróci do działalności?

MOK wznowił działaność artystyczną i zaprasza w weekendy na koncerty ogrodowe. Program na profilu instytucji na Facebooku i na stronie www.mokjozefow.pl.

 

Chcę skontaktować się z MOK

Wyślij mail:mok@mokjozefow.pl

 

BIBLIOTEKA

 

Czy mogę wypożyczyć książkę?

Tak! Od 11 maja oba budynki Miejskiej Biblioteki Publicznej ponownie otwierają się dla czytelników.  Nie zapomnij o maseczce!

 

Czy mogę krążyć między półkami i samodzielnie wybierać książki? 

Już tak! Chociaż są pewne ograniczenia: w wypożyczalni dla dorosłych mogą przebywać jednocześnie dwie osoby, a w części dla dzieci- jedna dorosła plus dzieci. 

 

Czy działa już czytelnia i pracownia komputerowa?

Nie, na otwarcie tych działów trzeba jeszcze poczekać.Czy działa już czytelnia i pracown

 

 

POLICJA

 

Chcę skontaktować się z policją

Spróbuj nie odwiedzać komendy. Skontaktuj się telefonicznie:

- Komenda Powiatowa Policji w Otwocku:

Oficer dyżurny (całodobowo) – tel. 47 724 19 00, 47 724 13 00, fax. 47 724 12 07,

e-mail (w celu złożenia zawiadomienia lub skargi oraz wniosku) – oficer.prasowy.otwock@ksp.policja.gov.pl lub za pomocą platformy ePUAP

Zespół Kontroli (skargi, wnioski) pon.– pt. godz. 8-16 – tel. 47 724 12 34, fax. 47 724 12 07 lub  47 724 13 07

 

- Komisariat Policji w Józefowie – tel. 47 724 18 71, fax. 47 724 18 70

 

Zgłoszenia alarmowe kieruj na numery 112 i 997.

Kontakt z policją jest również możliwy przez ePUAP, (nie dotyczy sytuacji nagłych) oraz za pomocą aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.

Osoby przychodzące do jednostek Policji, zgłaszające się w charakterze świadka oraz składające zawiadomienie, proszone są o stosowanie środków osobistej ochrony - osłanianie twarzy i dłoni.

 

 

STRAŻ MIEJSKA

 

Chcę skontaktować się ze Strażą Miejską

Zrób to telefonicznie: 22 789 22 12, 513 188 882. Straż Miejska działa wg dotychczasowego grafiku, jednak ogranicza możliwość wizyt osobistych do koniecznych. Jeśli odwiedzisz siedzibę Straży Miejskiej zachowaj odpowiednią odległość i rygorystyczne zasady higieny.

 

 

PRZYCHODNIA MIEJSKA

 

Czy mogę umówić się na wizytę osobistą do lekarza POZ, stomatologa, specjalisty, pediatry? Czy mogę wykonać badania laboratoryjne, szczepienia? Czy realizowane są wizyty domowe?

Przychodnia wznowiła wizyty w kontakcie osobistym, jednak w ograniczony sposób. O szczegółach dowiesz się TUTAJ. Przede wszystkim - zanim przyjdziesz do przychodni ZADZWOŃ! tel. 22 789 21 21

 

Potrzebuję swoich leków na receptę.

Skorzystaj z aplikacji Visimed lub Internetowego Konta Pacjenta. Jeśli ich nie masz - poproś o wystawienie recepty dzwoniąc na: 22 789-21-21. Uwaga - dotyczy to stale przyjmowanych leków, o których wie Twoja przychodnia.

 

Nie mogę dodzwonić się do przychodni. Wciąż słyszę sygnał zajętości / komunikat "nie ma takiego numeru" / nikt nie odbiera telefonu.

Telefony przychodni są wyjątkowo obciążone, jednak obsługiwane cały czas. Informacja "nie ma takiego numeru" to również efekt przeciążenia linii. Przychodnia prosi o cierpliwość. Obecna sytuacja jest wyjątkowo trudna dla służby zdrowia .

 

Stan zdrowia mój/moich najbliższych jest poważny

Skorzystaj z alarmowych numerów telefony: 112, 999

 

 

Wychodząc z domu zastanów się czy jest to konieczne. Jeśli sprawa może poczekać lub być załatwiona przez telefon/Internet - wybierz tę pośrednią formę kontaktu z urzędem/instytucją. Dla dobra swojego, swoich bliskich oraz osób, z którymi miałbyś wówczas bezpośredni kontakt.

 

Dziękujemy za zrozumienie. Sytuacja jest niecodzienna, ale przy wspólnej mobilizacji jej skutki będą mniej dotkliwe dla nas wszystkich.

 

(Miasto Józefów)

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij