Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Jak działa miasto w czasie pandemii (stan na 6.05.21)

06 maja 2021

Wraz z ogłaszaniem przez rząd kolejnych obostrzeń i wytycznych wynikających z epidemii SARS CoV-2 zmieniają się zasady funkcjonowania Urzędu Miasta oraz instytucji i spółek miejskich. Obecna sytuacja sprawia, że komunikaty o zakazach i nakazach zmieniają się bardzo często i wiele z nich może nie docierać do wszystkich mieszkańców. Dlatego wszystkie informacje o zmianach w działaniu urzędu, spółek i instytucji w Józefowie zebraliśmy w jednym miejscu - w formie wygodnego przewodnika, który prezentujemy poniżej. 

 

Baner z informacjami nt. działania Urzędu miasta, MOPS, Hydrosfery i TBS

 

URZĄD MIASTA:

 

- Chcę skontaktować się z Urzędem Miasta, zadać pytanie, załatwić sprawę.

Bezpośrednio w urzędzie załatwiaj tylko najważniejsze, niezbędne sprawy, najlepiej po uprzednim kontakcie telefonicznym z odpowiednim referatem. Zadzwoń i sprawdź, bo być może Twoja sprawa nie wymaga wizyty osobistej.

 

W budynku A dla mieszkańców dostępna jest kasa bankowa oraz wydzielone miejsce do składania dokumentów.

DO BUDYNKU KLIENCI ZAPRASZANI SĄ POJEDYNCZO.

Zachęcamy do korzystania z e-PUAPU oraz kontaktu drogą mailową i telefoniczną.

Bezpośrednie numery telefonów dostępne poniżej, a pełna lista kontaktowa pod adresem: Wykaz telefonów w Urzędzie Miasta

 

Sekretariat Burmistrza: um.sekretariat@jozefow.pl, 22 779-00-25

Biuro Rady Miasta: 22 779-00-27

Urząd Stanu Cywilnego, Referat Ewidencji Ludności: 22 779-00-11, 22 779-00-46

Rzecznik Prasowy Burmistrza Miasta Józefowa: k.olesinska@jozefow.pl, 505-032-202

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: 22 779-00-44, 22 779-00-47, 22 779-00-21

Referat Gospodarki Komunalnej: 22 779-00-55, 22 778-11-80, 22 779-00-48, 22 779-00-18, 22 779-00-16, 22 779-00-20

Referat Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu 22 779-00-41

Referat Realizacji Budżetu:  22 779-00-34, 22 778-11-99, 22 778-11-69, 22 779-00-36, 22 779-00-43

Referat Realizacji Projektów: 22 779-00-57, 22 778-11-62, 22 778-11-72, 22 779-00-59, 22 779-00-05

Referat Rozwoju i Promocji Gospodarczej: 22 779-00-58, 22 779-00-10, 22 778-11-86

Referat Świadczeń Rodzinnych:  22 779-00-29

Referat Windykacji Należności: 22 779-00-26, 22 779-00-42, 22 779-00-33, 22 778-11-65

Referat Wymiaru i Kontroli Podatkowej: 22 779 00 56, 22 779-00-32

Referat Zagospodarowania Przestrzennego: 22 779-00-37, 22 779-00-17,

Referat Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska: 22 779-00-39, 22 779-00-54

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 604 289 061 w poniedziałki w godz. 10:00 – 15:00, mail: kontakt@mopsjozefow.com .
 
 
W szczególnych przypadkach klienci zapraszani są do holu urzędu, gdzie oczekują na pracownika.

 

 

Chcę złożyć pismo w Urzędzie Miasta

W tym przypadku odwiedź urząd i złóż pismo w specjalnie ustawionej w tym celu urnie (lub do pudełka obok). Jeśli Twoja sprawa jest pilna, dodatkowo zadzwoń pod numer ogólny 22 779 00 00. PAMIĘTAJ, KLIENCI SĄ WPUSZCZANI DO BUDYNKU POJEDYNCZO.

 

 

Chcę skorzystać z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Porady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu otwockiego zostały zawieszone. Więcej na ten temat dostępnych pod adresem: https://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=3457

 

KASA

 

Chcę zapłacić rachunki/ inne opłaty

Zastanów się, czy możesz je opłacić przez Internet. Jeśli nie masz takiej możliwości, możesz to ewentualnie zrobić osobiście w józefowskiej filii Banku Spółdzielczego w Karczewie (czyli w kasie na parterze Urzędu Miasta). Zostaniesz poproszony o zachowanie wszelkich środków ostrożności oraz stosowanie ograniczeń i środków ochrony osobistej. PAMIĘTAJ, ŻE KLIENCI ZAPRASZANI SĄ DO BUDYNKU URZĘDU MIASTA POJEDYNCZO.

 

MOPS:

 

Chcę skontaktować się z MOPS

Zrób to telefonicznie: tel. 22 789 53 93 lub mailowo; kontakt@mopsjozefow.com .  Kontakt osobisty z pracownikami Ośrodka, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznie daty i godziny. W Ośrodku może przebywać tylko jedna osoba. Należy pamiętać o zasłanianiu ust i nosa oraz zasadach higieny.

Skontaktuj się z pracownikami Ośrodka w celu ustalenia daty i godziny wizyty w MOPS lub wrzuć korespondencję do specjalnej urny/pudełka w głównym budynku Urzędu Miasta, a następnie zadzwoń pod nr 22 789 53 93.

 

 

Chcę złożyć pismo do MOPS

Wrzuć je do specjalnej urny/pudełka w głównym budynku Urzędu Miasta, a następnie zadzwoń pod nr 22 789 53 93.

 

ODPADY

 

Chcę skorzystać z PSZOK

PSZOK działa w soboty od 8.00 do 18.00.

 

Potrzebuję worków na odpady segregowane z Zakładu Obsługi Piękne Miasto

Jeśli nie dostałeś ich w momencie odbioru odpadów segregowanych zadzwoń pod nr 22 779 00 20 i zgłoś reklamację. 
Jeśli jesteś nowym mieszkańcem i w ogóle nie masz worków pobierz je ze stojaka znajdującego się na terenie Zakładu (ul. Kard. Wyszyńskiego 7) - nie wjeżdżaj samochodem na teren Zakładu, parking dla klientów znajduje się po prawej stronie ogrodzenia budynku. Na terenie Zakładu może przebywać jedna osoba jednocześnie.

Zakład Obsługi Piękne Miasto działa w godzinach 7.00-15.00, tel. kontaktowy 22 612-13-37

 

HYDROSFERA

 

Chcę załatwić sprawę w  Hydrosferze

 

Możesz to zrobić na kilka sposobów :

• telefonicznie: nr  22 780 06 43 i 53  (poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00)

• poprzez pocztę elektroniczną - adres e-mail: sekretariat@hydrosfera-jozefow.pl

• Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK) – www.hydrosfera-jozefow.pl ; www.ebok.hydrosfera-jozefow.pl 

• poprzez fax: 22 789 61 01

• listownie na adres: Hydrosfera Józefów sp. z o.o. ul. Drogowców 20, 05-420 Józefów lub :

- Składając dokumenty (papierowe) do przygotowanej skrzynki pocztowej przy wejściu na teren Spółki ul. Drogowców 20.

- Osobiście, po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Spółki , z zachowaniem zasad sanitarnych, w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu,  jeśli sprawy nie można załatwić wg wyżej w wymienionych sposobów.

Wszystkie zgłaszane sprawy będą rozpatrywane indywidualnie i załatwiane zgodnie z możliwościami i zachowaniem należytych środków bezpieczeństwa.

W celu ograniczenia wizyt pracowników odczytujących wodomierze, Hydrosfera proponuje  możliwość podania na koniec każdego miesiąca stanu swoich wodomierzy e-mailem, przez stronę internetową lub telefonicznie.

Jednocześnie Hydrosfera zapewnia, że  na bieżąco realizuje usługi spółki oraz zapewnia ciągłość dostaw wody, odbiór i oczyszczanie ścieków.

 

TBS

 

Chcę załatwić sprawę w TBS

- Zadzwoń pod nr 22 789 21 44, 789 12 86, 509-867-417 (zasób mieszkaniowy TBS),  512-251-486 (komunalny zasób mieszkaniowy),  - - wyślij mail:  tbs@tbsjozefow.pl
- dodatkowo, korespondencję można zostawiać w skrzynce na listy umieszczonej na ogrodzeniu siedziby Spółki – ul. Zielona 2.

 

 

Zasady działania ICSiR, MOK i Bibliotek 

  

ICSiR / (zmiana: basen otwarty dla niektórych grup mieszkańców)

 

Czy obiekty Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji są otwarte?

Od 6 maja ICSiR udostępnia pływalnię dla: 

  • zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej (wejście na basen po okazaniu legitymacji sportowej),
  • dzieci i młodzieży do 18 roku życia uczestniczącej w zorganizowanych zajęciach nauki pływania,
  • osób posiadających zaświadczenie o konieczności odbywania zajęć leczniczych na basenie.
Liczba osób mogących korzystać z pływalni wynosi 50% obłożenia obiektu (60 osób). Aby skorzystać z pływalni należy zapisać się telefonicznie (22 789-11-77) w dniu planowanego przyjścia na basen. Zapisy obowiązują w tygodniu w godzinach 17:00 - 20:00 oraz w sobotę w godzinach 9:00 - 17:00.
 
Od poniedziałku do piątku zajęcia popołudniowe będą odbywały się według poniższego harmonogramu:
16:00 grupa średnio zaawansowana
17:00 grupa początkująca
18:00 grupa średnio zaawansowana
19:00 grupa zaawansowana (60 minutowa)
 
Grupy sobotnie:
9:00 grupa początkująca
10:00 grupa średnio zaawansowana
11:00 grupa zaawansowana
12:00 grupa początkująca
13:00 grupa średnio zaawansowana
 
Grupy niedzielne:
9:00 grupa początkująca
10:00 grupa średnio zaawansowana
11:00 grupa zaawansowana
12:00 grupa początkująca
13:00 grupa średnio zaawansowana
 
Czas trwania zajęć to 30 min. Opłata zgodnie z cennikiem pływalni. W jednej grupie może uczestniczyć do 15 osób. Zajęcia prowadzi instruktor obecny na zmianie.
Na lekcje indywidualne zapisujemy się bezpośrednio u instruktorów. Numery w linku poniżej:
 

 

Otwarte są boiska zewnętrzne, place do kalisteniki i parkura, place zabaw oraz Miasteczko Ruchu Drogowego i skatepark.

 

Szczegóły uzyskasz w ICSiR telefonicznie (22 789 11 77) lub mailowo (biuro@icsir.pl ).

 

 

Chcę załatwić sprawę w  Hydrosferze

 

Możesz to zrobić na kilka sposobów :

• telefonicznie: nr  22 780 06 43 i 53  (poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00)

• poprzez pocztę elektroniczną - adres e-mail: sekretariat@hydrosfera-jozefow.pl 

• Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK) – www.hydrosfera-jozefow.pl; www.ebok.hydrosfera-jozefow.pl 

• poprzez fax: 22 789 61 01

• listownie na adres: Hydrosfera Józefów sp. z o.o. ul. Drogowców 20, 05-420 Józefów lub :

- Składając dokumenty (papierowe) do przygotowanej skrzynki pocztowej przy wejściu na teren Spółki ul. Drogowców 20.

- Osobiście, po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Spółki , z zachowaniem zasad sanitarnych, w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu,  jeśli sprawy nie można załatwić wg wyżej w wymienionych sposobów.

Wszystkie zgłaszane sprawy będą rozpatrywane indywidualnie i załatwiane zgodnie z możliwościami i zachowaniem należytych środków bezpieczeństwa.

W celu ograniczenia wizyt pracowników odczytujących wodomierze, Hydrosfera proponuje  możliwość podania na koniec każdego miesiąca stanu swoich wodomierzy e-mailem, przez stronę internetową lub telefonicznie.

Jednocześnie Hydrosfera zapewnia, że  na bieżąco realizuje usługi spółki oraz zapewnia ciągłość dostaw wody, odbiór i oczyszczanie ścieków.

 

MOK 

 

Od 15 marca MOK niestety musi zamknąć salę widowiskową. Wydarzenia będzie można jednak oglądać na żywo w Internecie (FB i Youtube MOK).

Zawieszone są zajęcia. Część z nich odbywa się on-line.

MOK zaprasza na ciekawe warsztaty online. Sprawdź propozycję warsztatów świątecznych: https://mokjozefow.pl/ruszaja-warsztaty-wielkanocne/ .

 
 
Chcę skontaktować się z MOK

Wyślij mail:mok@mokjozefow.pl lub zadzwoń pod jeden z numerów:

Budynek główny:  (22) 789 20 26, (22) 789 22 84, telefon komórkowy: 602552804,

Dom Nauki i Sztuki: >Telefon: 22 789 22 84

 

 

BIBLIOTEKA (zmiana: od 19 kwietnia otwarta w reżimie sanitarnym)

  

Od 19 kwietnia (poniedziałek) obie placówki Miejskiej Biblioteki Publicznej otwierają swoje drzwi dla czytelników.

Biblioteka działa w trybie reżimowym, tzn. w wypożyczalni dla dorosłych mogą w danej chwili przebywać tylko 2 osoby.
W wypożyczalni dla dzieci 1 osoba dorosła plus dzieci.

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek 13.00 - 20.00

wtorek 13.00 - 19.00

środa 9.00 - 14.00

czwartek 9.00 - 14.00

piętek 9.00 - 14.00

sobota - nieczynne 

 

Zasady działania policji, straży miejskiej i przychodni 

 

POLICJA

 

Chcę skontaktować się z policją

Spróbuj nie odwiedzać komendy. Skontaktuj się telefonicznie:

- Komenda Powiatowa Policji w Otwocku:

Oficer dyżurny (całodobowo) – tel. 47 724 19 00, fax. 47 724 12 07,

e-mail (w celu złożenia zawiadomienia lub skargi oraz wniosku) – oficer.prasowy.otwock@ksp.policja.gov.pl lub za pomocą platformy ePUAP

Zespół Kontroli (skargi, wnioski) pon.– pt. godz. 8-16 – tel. 47 724 12 34, fax. 47 724 12 07 lub  47 724 13 07

 

- Komisariat Policji w Józefowie – tel. 47 724 16 00, fax. 47 724 18 70

Zgłoszenia alarmowe kieruj na numery 112 i 997.

Kontakt z policją jest również możliwy przez ePUAP, (nie dotyczy sytuacji nagłych) oraz za pomocą aplikacji mobilnej „Moja Komenda”.

Osoby przychodzące do jednostek Policji, zgłaszające się w charakterze świadka oraz składające zawiadomienie, muszą pamiętać o osłanianiu ust i nosa.

 

 

STRAŻ MIEJSKA

 

Chcę skontaktować się ze Strażą Miejską

Zrób to telefonicznie: 22 789 22 12, 513 188 882. Straż Miejska działa wg dotychczasowego grafiku, jednak ogranicza możliwość wizyt osobistych do koniecznych. Jeśli odwiedzisz siedzibę Straży Miejskiej zachowaj odpowiednią odległość i rygorystyczne zasady higieny.

 

SENIORZY

 
Jestem seniorem i potrzebuję pomocy w zakupach, wykupieniu leków, załatwieniu niezbędnych spraw.
 
Pomoże Ci w tym Straż Miejska. Zadzwoń: 22 789 22 12, 513 188 882
 

 

PRZYCHODNIA MIEJSKA

 

Czy mogę umówić się na wizytę osobistą do lekarza POZ, stomatologa, specjalisty, pediatry? Czy mogę wykonać badania laboratoryjne, szczepienia? Czy realizowane są wizyty domowe?

Przychodnia wznowiła wizyty w kontakcie osobistym, jednak w ograniczony sposób. O szczegółach dowiesz się TUTAJ. Przede wszystkim - zanim przyjdziesz do przychodni ZADZWOŃ! tel. 22 789 21 21.

Zapoznaj się z komunikatem przychodni dotyczącym problemów z połączeniami telefonicznymi dostępnym na podstronie http://jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=3407 

 

A co ze szczepieniami przeciwko Covid-19?

Punkty szczepień w Józefowie działają wg wytycznych Ministerstwa Zdrowia i NFZ. Możliwości szczepień są uzależnione od dostaw szczepionek do Polski. Obserwuj komunikaty na stronie Miasta i Przychodni Miejskiej.

 

Potrzebuję swoich leków na receptę.

Skorzystaj z aplikacji Visimed lub Internetowego Konta Pacjenta. Jeśli ich nie masz - poproś o wystawienie recepty dzwoniąc na: 22 789-21-21. Uwaga - dotyczy to stale przyjmowanych leków, o których wie Twoja przychodnia.

 

Nie mogę dodzwonić się do przychodni. Wciąż słyszę sygnał zajętości / komunikat "nie ma takiego numeru" / nikt nie odbiera telefonu.

Telefony przychodni są wyjątkowo obciążone, jednak obsługiwane cały czas. Informacja "nie ma takiego numeru" to również efekt przeciążenia linii. Przychodnia prosi o cierpliwość. Obecna sytuacja jest wyjątkowo trudna dla służby zdrowia. Więcej informacji o połączeniach telefonicznych na podstronie: http://jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=3407

 

Stan zdrowia mój/moich najbliższych jest poważny

Skorzystaj z alarmowych numerów telefony: 112, 999

 

Wychodząc z domu zastanów się czy jest to konieczne. Jeśli sprawa może poczekać lub być załatwiona przez telefon/Internet - wybierz tę pośrednią formę kontaktu z urzędem/instytucją. Dla dobra swojego, swoich bliskich oraz osób, z którymi miałbyś wówczas bezpośredni kontakt.

 

Dziękujemy za zrozumienie. Sytuacja jest niecodzienna, ale przy wspólnej mobilizacji jej skutki będą mniej dotkliwe dla nas wszystkich.

 

 

(Miasto Józefów)

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij