Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Inwentaryzacja źródeł ciepła

04 grudnia 2020

Burmistrz Miasta Józefów przypomina o prowadzonej obecnie na terenie gminy inwentaryzacji źródeł ciepła. Do tej pory udało się zgromadzić oraz przetworzyć dane dla ok. 850 budynków położonych na terenie miasta.

Przypominamy, iż konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji wynika z Programu Ochrony Powietrza. Zobowiązuje on do przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji "źródeł niskiej emisji" we wszelkiego rodzaju lokalach (mieszkalnych, handlowych, użyteczności publicznej itp.). Dotyczy to nieruchomości znajdujących się we wszystkich gminach województwa mazowieckiego.

Uzyskanie realnych danych pozwoli na ustalenie skali problemu smogu z jakim musi zmierzyć się gmina. Zgodnie z badaniami prowadzonymi przy opracowywaniu Programu Ochrony Powietrza, na terenie miasta znajduję się łącznie 6727 tzw. „kopciuchów” (rzeczywiste dane odbiegają od powyższych). Niezbędnym jest więc przeprowadzenie weryfikacji tych danych i opracowanie stosownego planu działań, co wymaga ścisłej współpracy służb miejskich  z mieszkańcami.

W celu przyśpieszenia inwentaryzacji została opracowana nowa, uproszczona wersja formularza inwentaryzacyjnego. W formularzu należy wskazać podstawowe dane dotyczące budynku oraz urządzeń stosowanych do jego ogrzewania.

Jeżeli właściciel planuje przeprowadzenie prac związanych z np. ociepleniem ścian, wymianą okien czy wymianą źródła ciepła, może skontaktować z pracownikiem urzędu w celu uzyskania informacji na temat możliwego dofinansowania tego typu inwestycji.

Poniżej wskazujemy klika zasad pomocnych przy wypełnianiu formularza inwentaryzacyjnego :

1. Dla każdego z budynków (mieszkalnych, gospodarczych, garaży itp.) w których znajduje się źródło ciepła, położonych na posesji należy wypełnić odrębny formularz inwentaryzacyjny;

2. Zalecamy, aby przy uzupełnianiu korzystać z dostępnej dokumentacji technicznej dotyczącej budynku oraz poszczególnych źródeł ciepła służących do jego ogrzewania;

3. Formularz inwentaryzacyjny należy wypełnić szczegółowo i wskazać w nim wszystkie źródła ciepła znajdujące się w budynku (również służące celom rekreacyjnym typu kominek itp.).

 

UWAGA:Wersja elektroniczna formularza w formacie PDF znajduje się w załączniku.

 

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć na jeden ze wskazanych sposobów:

  • w wersji papierowej bezpośrednio w Urzędzie Miasta Józefów przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1,
  • e-mailem na adres: m.bogusz@jozefow.pl poprzez uzupełnienie wersji elektronicznej bądź przesłanie skanu lub zdjęcia wersji papierowej formularza,
  • pocztą na adres: Urząd Miasta Józefowa , ul. Kard. Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów,
  • poprzez skorzystanie z platformy ZONE, która dostępna jest pod adresem: https://login.zone.gov.pl oraz jako aplikacja mobilna ZONEapp (do ściągnięcia w sklepie Google Play lub AppStore) (tylko dla budynków mieszkalnych).

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie oraz dziękujemy za zaangażowanie i każdą złożoną ankietę ! Zebrane informacje pozwolą zidentyfikować potrzeby mieszkańców oraz wdrożyć skuteczne rozwiązania mające na celu poprawę stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców Józefowa.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Referat Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska 
Maciej Bogusz
tel. 22 779-00-39     
e-mail: m.bogusz@jozefow.pl

 

(Miasto Józefów)

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij