Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Komunikat dla właścicieli i użytkowników nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji

05 lipca 2024

Trwają kontrole nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej. Ich użytkownicy proszeni są o  przedłożenie do wglądu umowy na świadczenie usług wywozu oraz dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2024r., poz. 399) każdy właściciel / użytkownik nieruchomości powinien przyłączyć nieruchomość do sieci kanalizacji sanitarnej (jeżeli istnieje), a w przypadku braku kanalizacji – wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Osoby te zobowiązane są do posiadania umów na świadczenie usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków z firmą asenizacyjną, posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie.

Wykaz tych firm dostępny jest pod adresem: https://jozefow.bip.eur.pl/public/?id=652

Właścicieli i użytkowników nieruchomości, którzy nie byli dotychczas kontrolowani prosimy o przedłożenie do wglądu umowy na świadczenie usług wywozu oraz dowodów uiszczenia opłat za te usługi. Można to zrobić osobiście do Urzędu Miasta Józefowa  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 do  pokoju nr 115 (I piętro) lub wysłać przez e-puap na adres ESP :/r7210ooisn/SkrytkaESP (kontrola zdalna).

Osoby, które już od września 2023 r. udostępniały ww. dokumenty i podpisywały protokoły kontroli w Urzędzie Miasta już w tym roku, nie muszą tego robić.

W przypadku nieprzestrzegania obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Józefów będzie nadkładana kara grzywny (art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij