Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Gdzie można umieszczać plakaty wyborcze?

11 września 2023

Plakaty wyborcze można wieszać w wielu miejscach, pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy nieruchomości lub obiektu. Kwestia ta nie jest regulowana przez józefowską uchwałę reklamową, lecz Kodeks wyborczy.


W hierarchii aktów prawnych kodeks wyborczy stoi ponad zapisami aktu prawa miejscowego, dlatego józefowska uchwała reklamowa nie może zakazywać albo ograniczać wywieszania plakatów przez komitety wyborcze.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym:

  • Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.
  • Przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe.
  • Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.
  • Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
  • Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.
  • Jeśli plakaty nie zostaną usunięte w terminie, wójt (burmistrz, prezydent miasta) postanawia o ich usunięciu, a koszty usunięcia ponoszą obowiązani.
  • Obowiązek usunięcia plakatów nie dotyczy sytuacji gdy plakaty nie znajdują się na terenie i obiektach należących do organów publicznych, a na ich pozostawienie dłużej niż na 30 dni wyrazi zgodę właściciel infrastruktury.
  • Materiałem wyborczym jest każdy pochodzący od komitetu wyborczego upubliczniony i utrwalony przekaz informacji mający związek z zarządzonymi wyborami. Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą oraz podlegają ochronie prawnej.

 

(Miasto Józefów)

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij