Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Dziś obowiązuje zakaz palenia w kominkach (18.01)

18 stycznia 2021

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje o "ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu." 

 

Co to oznacza?

 

18 stycznia od godz., 9:00 do 24:00 w całym województwie mazowieckim obowiązuje:

 

 • Zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych); nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii,

 •  zakaz rozpalania grilli i ognisk,

 •  zakaz używania dmuchaw do liści,

 •  zalecenie korzystania z komunikacji miejskiej/gminnej zamiast komunikacji indywidualnej,

 •  zraszanie pryzm materiałów sypkich, znajdujących się na otwartej przestrzeni w celu wyeliminowania pylenia,

 • czasowe zawieszenie uciążliwych prac budowlanych powodujących powstawanie emisji powierzchniowej,

 •  kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów,

 • kontrole w zakresie przestrzegania zakazu palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy), w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni,

 • kontrole pojazdów pod kątem jakości spalin,

 •  kontrole czystości dróg wyjazdowych z terenów prowadzonych inwestycji (budów).

 

 

Najbardziej wrażliwymi na skutki smogu są osoby:

 

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

 

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia:

 

 • Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
 • Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

 

Zalecenia:

Ogół ludności:

 • rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,

 • ogranicz wietrzenie pomieszczeń,

 • unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku, piecyku kominkowym, piecyku ozdobnym.

   

  Wrażliwe grupy ludności:

 • ogranicz przebywania na otwartej przestrzeni,

 • ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,

 • nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

 • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

 •  

  W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

   

   

  Zaleca się również:

 • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,,

 • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

 • bieżące śledzenie informacji o danych pomiarowych ze stacji(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current) i prognoz zmian zanieczyszczenia powietrza   (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution)

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

 

 

 

(PCZK)

 

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij