Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Dofinansowanie do usuwania azbestu

26 lipca 2022

Burmistrz Miasta Józefowa zawiadamia o dodatkowym naborze wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu. Do rozdysponowania jest kwota 15 000 złotych.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr 241/VIII/2020 z dnia 29 października 2020 r. Rady Miasta Józefowa w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu Miasta Józefowa, w szczególności ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 11409 ze zm.) ogłaszam dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Miasta Józefowa zadań inwestycyjnych obejmujących usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na 2022 rok.


Wnioski można składać od dnia ogłoszenia dodatkowego naboru do dnia 30 września 2022 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 w Józefowie.


W dodatkowym naborze przewidziane jest rozdysponowanie kwoty 15 000 złotych.

 

(Miasto Józefów)

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij