Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Dofinansowanie budowy ścieżek rowerowych potwierdzone!

16 grudnia 2016

W samym Józefowie do końca czerwca 2018 roku powstanie prawie 8 kilometrów ścieżek rowerowych. A cała inwestycja, na terenie Karczewa, Otwocka, Józefowa, Wiązowny, Halinowa i Sulejówka łącznie obejmie ponad 49,12 (łącznie z ciągami pieszo – rowerowymi)  kilometrów. Józefów otrzyma dofinansowanie w wysokości blisko 5 mln zł.

16 grudnia w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Podczas konferencji prasowej dotyczącej: Rozwoju sieci tras rowerowych w metropolii warszawskiej podano listę projektów, które otrzymały dofinansowanie.

Środki zostały przydzielone w ramach konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-009/16, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Podziałanie 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT”,  Typ projektów – „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT - Ścieżki i infrastruktura rowerowa”.

Wśród projektów, które otrzymają dofinansowanie znalazł się projekt, którego liderem jest Miasto Józefów: ”Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej – WOF”.

Projekt obejmuje swoim zasięgiem teren 6 gmin. Dzięki jego realizacji powstanie sieć połączonych ze sobą  ścieżek rowerowych, o łącznej długości 49,12 kilometra.

Koszt całej inwestycji to ponad 40 mln 281 tysięcy złotych, z czego  łączne dofinansowanie wyniesie 26 mln 700 tys. zł (79,99% kosztu inwestycji).

 

Partnerzy

Długość ścieżek rowerowych (km)

Długość ciągów pieszo rowerowych (km)

Długość  chodników (km)

Wartość projektu ogółem (zł)

Wydatki kwalifikowane (zł)

Dofinansowanie (zł)

Zadanie 1

Halinów

10,65

1,35

1,46

6 647 089,00

6 646 793,80

5 317 435,04

Zadanie 2

Józefów

7,95

0,66

5,82

7 355 131,85

6 059 805,90

4 847 844,72

Zadanie 3

Karczew

4,03

0,00

0,23

2 520 390,52

2 426 606,23

1 941 284,98

Zadanie 4

Otwock

7,04

1,20

2,50

9 073 714,27

7 458 249,62

5 966 599,70

Zadanie 5

Sulejówek

5,55

0,33

3,69

7 469 803,88

4 669 582,48

3 735 665,98

Zadanie 6

Wiązowna

10,36

0,00

1,47

7 215 505,86

6 131 263,33

4 905 010,66

RAZEM

45,58

3,54

15,17

40 281 653,37

33 392 301,36

26 713 841,08

(79,99%)

 

ZADANIE 1

Podstawowe informacje

Odpowiedzialność za realizację: Gmina Halinów.

Rodzaj posiadanej dokumentacji: Program funkcjonalno-użytkowy.

Lokalizacja planowanej inwestycji:

-      Okuniew ul. Długa

-      Dł. Szlachecka ul. Wyszyńskiego

-      Dł. Kościelna ul. Kochanowskiego

-      Halinów ul. Okuniewska, w rejonie szkoły

-      Halinów ul. Mickiewicza

-      Józefin ul. Czumy

-      Hipolitów dr. kolejowa

-      Halinów ul. Bema

-      Cisie dr. kolejowa

-      Wielgolas Brzeziński

-      DK2

-      Brzeziny

 

ZADANIE 2

Podstawowe informacje

Odpowiedzialność za realizację: Miasto Józefów.

Rodzaj posiadanej dokumentacji: Program funkcjonalno-użytkowy.

Lokalizacja planowanej inwestycji:

-      ul. Nadwiślańska,

-      ul. Graniczna,

-      ul. Skorupki,

-      ul. Wyszyńskiego,

-      ul. Sikorskiego,

-      ul. Piłsudskiego.

-      ul. Jarosławska (ul. Wronia w Masterplanie, według ewidencji dróg powiatowych ul. Sikorskiego)

 

ZADANIE 3

Podstawowe informacje

Odpowiedzialność za realizację: Gmina Karczew.

Rodzaj posiadanej dokumentacji: Projekt budowlany.

Lokalizacja planowanej inwestycji:

-      ul. Piłsudskiego,

-      ul. Otwocka,

-      ul. Bohaterów Westerplatte,

-      ul. Hallera,

-      ul. Miziołka

-      ul. ks. Wyszyńskiego

 

ZADANIE 4

Podstawowe informacje

Odpowiedzialność za realizację: Miasto Otwock.

Rodzaj posiadanej dokumentacji: Projekt budowlany oraz program funkcjonalno-użytkowy.

Lokalizacja planowanej inwestycji:

-      ul. Narutowicza

-      ul. Kraszewskiego

-      ul. Majowa

-      ul. Turystyczna

-      ul. Przeworska

-      ul. Armii Krajowej

-      ul. Tatrzańska

 

ZADANIE 5

Podstawowe informacje

Odpowiedzialność za realizację: Miasto Sulejówek.

Rodzaj posiadanej dokumentacji: Projekt budowlany.

Lokalizacja planowanej inwestycji:

-      ul. Armii Krajowej

-      ul. Dworcowa

-      ul. Grabskiego

-      ul. Paderewskiego

 

ZADANIE 6

Podstawowe informacje

Odpowiedzialność za realizację: Gmina Wiązowna

Rodzaj posiadanej dokumentacji: Projekt budowlany.

Lokalizacja planowanej inwestycji:

-      Droga wojewódzka 721

 

 

Rozwój sieci dróg rowerowych w metropolii warszawskiej

 

Już niebawem rozpocznie się realizacja projektów dotyczących poszerzenia metropolitalnego systemu tras rowerowych. Pierwszy pakiet inwestycji to blisko 330 km nowych dróg za prawie 340 mln zł.    

 

W efekcie współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, miasta stołecznego Warszawy oraz podwarszawskich gmin wybrano w konkursie do realizacji 13 projektów, dzięki którym zostanie powiększona sieć dróg rowerowych. Planowane inwestycje to głównie budowa nowych, ale również modernizacja istniejących dróg rowerowych w Warszawie oraz 34 gminach sąsiadujących ze stolicą. Całkowity koszt niemal 330 km nowych tras oraz przebudowanych i wyznaczonych dodatkowo odcinków to prawie 340 mln zł. Samorządy dostaną na to ponad 241 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, uwzględnionych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Niebawem zostaną zawarte umowy o dofinansowanie wybranych projektów.

 

Sieć dróg rowerowych metropolii warszawskiej utworzy korytarze transportowe zintegrowane z różnymi rodzajami transportu publicznego. Będzie to doskonała alternatywa dla mieszkańców codziennie dojeżdżających do pracy samochodem. Rowerjako codzienny środek transportu to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednym z głównych kryteriów wyboru konkretnych projektów tras było to, czy tworzą spójne połączenia międzygminne oraz jak wpisują się w istniejącą już sieć. Drugim ważnym argumentem „za” była możliwość dojechania drogą rowerową do przystanku bądź zintegrowanego węzła przesiadkowego transportu publicznego. Trasy wybudowane w ramach ZIT zostaną jednolicie oznakowane. Charakterystyczne kolorowe rowery będą także elementem planowanych akcji informacyjno-promocyjnych zachęcających mieszkańców metropolii do korzystania z rowerów podczas codziennych dojazdów do pracy, szkoły czy na uczelnię.

 

To był pierwszy konkurs na budowę sieci dróg rowerowych w ramach metropolii, w kwietniu 2017 roku planowany jest kolejny nabór. W ramach realizacji spójnego systemu sieci tras rowerowych samorządy metropolii warszawskiej wstępnie zaplanowały docelowo ok. 1,1 tys. km nowych tras rowerowych z różnych źródeł finansowania.

Zdjęcia: UM Stołecznego Warszawy


Tagi:

ZIT
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij