Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Budżet Obywatelski Józefowa 2024

11 sierpnia 2023

Już od 21 sierpnia, przez miesiąc będzie można zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego miasta Józefowa na 2024 rok. Zachęcamy do czynnego udziału! Wymyśl, zgłoś, miej wpływ na rozwój miasta!

 

Harmonogram

 • Nabór projektów: od 21 sierpnia do 22 września 2023 r.
 • Ocena wniosków: do 9 października 2023 r.
 • Głosowanie na projekty: od 19 października do 3 listopada 2023 r.
 • Ogłoszenie wyników: do 9 listopada 2023 r.

 

Czym jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski (BO) jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy. Oznacza to, że mieszkańcy przedstawiają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości ich realizacji. Po weryfikacji lista projektów poddawana jest głosowaniu, a te, które uzyskają największe poparcie, zostaną zrealizowane.

 

Skąd biorą się pieniądze na budżet obywatelski?

Budżet obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu gminy.

 

Ile wynosi budżet obywatelski na rok 2024?

Suma środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok wynosi 860 000 zł.

 

Jakie projekty mogą być finansowane z budżetu obywatelskiego?

 • Zgłoszenia realizacji zadań w ramach BO mogą dotyczyć wydatków na realizacje zadań własnych gminy
 • oraz realizacje zadań, które może ponieść gmina na podstawie obowiązujących przepisów w ramach jednego roku budżetowego.
 • Projekty muszą zapewniać możliwość nieodpłatnego korzystania z efektów ich realizacji na równych prawach przez mieszkańców Józefowa.
 • Nie mogą ingerować w prawa osób trzecich, w tym w prawo własności.
 • Nie mogą kolidować z zadaniami rozpoczętymi przez miasto.
 • Nowością jest, że wartość jednego projektu nie może przekroczyć 430 000 zł (w przypadku projektów dotyczących inwestycji budowlanych) oraz 200 000 zł w przypadku pozostałych projektów.

 

Czy można realizować projekty BO w etapach, np. w tym roku opracowanie projektu, a w roku następnym jego wykonanie?

Nie. W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane projekty zakładające ich wykonanie w ciągu danego roku budżetowego.

 

Kto może zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego?

Zgłoszenia projektu do realizacji w  ramach budżetu obywatelskiego może dokonać mieszkaniec miasta Józefowa.

 

Gdzie będzie można pobrać i oddać po wypełnieniu wniosek zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego?

Zgłoszeń będzie można dokonywać poprzez platformę do obsługi budżetu obywatelskiego, do której odnośnik zostanie zamieszczony na stronie https://www.jozefow.pl  (w tym poprzez aplikację mMieszkaniec). Dopuszcza się także złożenie projektu w formie papierowej w Referacie Rozwoju i Promocji Gospodarczej, który stanowi punkt konsultacyjny w sprawach budżetu obywatelskiego.

 

Co należy obowiązkowo dołączyć do zgłoszenia projektu?

Należy dołączyć listę osób popierających projekt, z  podpisami co najmniej 15 mieszkańców Józefowa. Do liczby mieszkańców popierających projekt nie wlicza się projektodawców. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego projektu, do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć odrębną listę.

 

Czy projektodawca musi oszacować koszty realizacji projektu? Mieszkaniec zgłaszający projekt podaje we wniosku szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich jego części składowych. Obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp. Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje jedynie kosztorys wstępny.

 

Na jakiej podstawie koszty szacunkowe są weryfikowane?

O realnych i nieprzekraczalnych kosztach realizacji projektu decyduje zespół ds. budżetu obywatelskiego. Decyzja ta podejmowana jest na podstawie weryfikacji założeń projektodawcy, dokonanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Józefowa.

 

Jak będziemy głosować?

Dopuszczone zostały następujące formy głosowania:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej do obsługi budżetu obywatelskiego, do której odnośnik zostanie zamieszczony na stronie https:// www.jozefow.pl (w tym poprzez aplikację mMieszkaniec),
 • w formie papierowej poprzez wypełnienie karty do głosowania i złożenie jej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Józefowa.

 

Co decyduje, że dany projekt wygra w głosowaniu?

Decyduje liczba ważnych głosów oddanych na poszczególne projekty. Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które uzyskały najwyższą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danym roku.

 

Czy w przypadku, gdy mój pomysł zostanie wybrany w głosowaniu, dostanę pieniądze na jego realizację?

Nie. Budżet obywatelski nie jest programem dotacji. Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa i procedury związane z wyłonieniem wykonawcy, za realizację przegłosowanych propozycji odpowiada miasto Józefów.

 

Dlaczego zatem warto uczestniczyć w tworzeniu budżetu obywatelskiego?

Budżet obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i  bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu gminy. Daje on możliwość zgłaszania i  promowania własnych, ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców, przyczyniających się do poprawy funkcjonowania całej gminy. Jest to także szansa do integracji społeczności lokalnej, a także wzmocnienie identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania.

 

Zapraszamy do czynnego udziału w Budżecie Obywatelskim Józefowa!

 

Zgłaszanie projektów i późniejsze głosowanie na stronie Budżetu Obywatelskiego Józefowa : https://jozefow.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski
Zgłaszanie projektów i późniejsze głosowanie przez aplikację mMieszkaniec:
 
(Miasto Józefów)
 
Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij