Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

BOJ: Bawmy się razem - doposażenie placów zabaw w urządzenia integracyjne - projekt 28

08 listopada 2022

Ostatnia z propozycji poddanych pod głosowanie w Budżecie Obywatelskim Józefowa pojawiła się również w ubiegłorocznej edycji. Chodzi o ustawienie na dwóch placach zabaw w Józefowie urządzeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Decyzja należy do Was, a na jej podjęcie macie już tylko kilkanaście godzin. Głosowanie kończy się dziś, 8 listopada, o północy.

 

 

Skrócony opis

Przedmiotem projektu jest doposażenie józefowskich placów zabaw  sprzęt i urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnościami. W mieście brak miejsc umożliwiających wspólną, beztroską zabawę dzieciom mniej, bardziej oraz w pełni sprawnym. To się powinno jak najszybciej zmienić.

Opis projektu

Na obu placach zabaw w wyżej wymienionych lokalizacjach znajduje się część niezagospodarowanej przestrzeni, która pomieści odpowiednio dobrany przez ekspertów nowoczesne sprzęt, np., karuzele, tablice itp. Nawierzchnia doposażonej części placu zabaw będzie odpowiednio dostosowana - wykonana z wielobarwnego granulatu produkowanego z recyklingowanych opon samochodowych. Pozwoli to na łatwe poruszanie się po placu na wózkach inwalidzkich oraz pozwoli uniknąć uszkodzeń ciała. Wjazdy i ogrodzenia na teren placu zostaną dostosowane do wózków inwalidzkich.
Z uwagi na specjalistyczne przeznaczenie zabawek i urządzeń będą one kupowane u producentów posiadających odpowiednie certyfikaty potwierdzające ich jakość. Wymiary funkcjonalne urządzeń integracyjnych będą dostosowane do wielkości placu. Przykładowe urządzenia renomowanych producentów, które można zakupić w ramach budżetu obywatelskiego znajdują się poniżej:

https://playtime.pl/place-zabaw/263/zabawki-integracyjne?fbclid=IwAR1_lYdEiFFNe19uH1bZHh_G30hEHGE797g0hElp7yIXPpS80fKIFPoLF-c 


https://educarium-placezabaw.com.pl/place-zabaw-nowy/integracyjne-place-zabaw.html?fbclid=IwAR0xHyXYOVK3ReD6mp99CPP9jV2qnB5LHCA9gDwHUWxr9Ia2GiK3DoaLuJU 


Prócz podstawowych, atestowanych, profesjonalnych urządzeń o charakterze integracyjnym, planujemy zabezpieczenie środków na zaprojektowanie i wykonanie drobnych urządzeń, np. tablic czy ścieżek sensorycznych, prostych gier możliwych do zamocowania w bezpieczny sposób na już istniejących obiektach. Pomysłodawcami tych projektów będą dzieci, młodzież i inni użytkownicy placów zabaw. W ten sposób place te nabiorą z czasem niestandardowego charakteru, zaś kreatywność użytkowników przełoży się na ich większą dbałość o teren wspólny. Te drobne obiekty będą w znacznym stopniu wykonane z materiałów odpadowych i recyklingowych.
Na doposażonej części placu zabaw, poza urządzeniami służącymi rekreacji dzieci i młodzieży znajdować się będą również miejsca dla opiekunów – ławki oraz kosze na śmieci, w tym odrębne pojemniki na różne materiały uczące dzieci i młodzież zachowań pro-środowiskowych i promujące recykling. Oczywiście przy zakupionych urządzeniach stanie odpowiednia tablica informująca o zasadach bezpiecznego korzystania ze sprzętu.


W celu umożliwienia korzystania z placu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dojeżdżających z różnych części Józefowa zakłada się w każdej z czterech wymienionych lokalizacji budowę min. 1 miejsca postojowego, tzw. koperty, przeznaczonej dla oznakowanych pojazdów przewożących osoby z niepełnosprawnościami. Szerokość jednego miejsca wynosi: 3,5 x 4,5 m.
Na istniejących placach zabaw brakuje również urządzeń do ćwiczenia równowagi dla dzieci. Projekt przewiduje również doposażenie ich w tego rodzaju sprzęt (równoważnie, pochylnie, drewniane pionowe drążki itp.) Również toalety zostaną doposażone w sprzęt dostosowany do potrzeb osób o różnych stopniach niepełnosprawności.

Uzasadnienie realizacji projektu

Zabawa kojarzy się dzieciom z ruchem, wyzwaniami i przyjaciółmi. Tradycyjne place zabaw, są  przestrzenią dającą radość tylko zdrowym i w pełni sprawnym dzieciom. Dzieci z różnymi dysfunkcjami również chcą i potrafią się bawić, trzeba im tylko zapewnić odpowiednie warunki. Projekt da im taką możliwość, zaś dzieciom zdrowym szansę poznać  koleżanki i kolegów, którzy okażą się być może posiadać sprawności zupełnie im nieznane.
W Polsce istnieją place zabaw przeznaczone wyłącznie dla dzieci  z niepełnosprawnościami. My jednak nie chcemy tworzyć enklaw niepełnosprawności. Chcemy stworzyć wspólną przestrzeń, gdzie nikt nikogo nie wyklucza, nikogo nie ocenia, gdzie wszyscy bawią się razem. Chcemy uczyć dzieci budowania dobrych relacji niezależnie od stopnia sprawności.
Projekt budżetu obywatelskiego pozwoli wyeliminować poczucie wykluczenia osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie miasta Józefów i przyczyni się do integracji różnorodnych środowisk.

Zasady ogólnodostępności

Wyżej wymienione lokalizacje są dostępne dla wszystkich mieszkańców Józefowa, spełniają więc warunek ogólnodostępności. Po doposażeniu tych miejsc w urządzenia integracyjne nie zmienią się godziny otwarcia tych obiektów czy zasady korzystania z nich. W każdym punkcie należałoby jednak uwzględnić dodatkowo tablicę zawierającą Regulamin korzystania z urządzeń przeznaczonych dla dzieci z niepełnosprawnościami czy dysfunkcjami (lub uzupełnić istniejący Regulamin o odpowiednie zapisy).

 

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp. Część składowa Łączny koszt
1 nawierzchnia z granulatu, - , 50 000 zł
2 zakup i montaż koszty robocizny montażu urządzeń i sprzętu 10 000 zł
3 zak up urządzeń i sprzętu integracyjnego i pozostałego 175 000 zł
4    
Łącznie: 235 000 zł

 

Lokalizacja

• ul. Długa – przy Szkole Podstawowej nr 3
• Skwer im. Św. Jana Pawła II

Jeśli w toku realizacji projektu okaże się, że z różnych względów w wyżej wymienionych lokalizacjach nie będzie możliwa jego realizacja – proponujemy konsultacje z władzami miasta Józefów i wspólne wybranie innej, wybranej w drodze konsensusu lokalizacji projektu.

 

W tej edycji do wyboru mamy 22. propozycje naszych mieszkańców. Szczegółowe opisy projektów poddanych pod głosowanie oraz koszt ich realizacji można znaleźć na józefowskiej platformie do obsługi Budżetu Obywatelskiego https://jozefow.budzet-obywatelski.org/.  Głosować może KAŻDY mieszkaniec Józefowa.

 

Głos można oddać drogą elektroniczną, za pośrednictwem wspomnianej platformy (należy się zarejestrować) lub tradycyjnie, czytelnie wypełniając papierową wersję karty do głosowania i przynosząc ją do Urzędu Miasta. Druk karty do głosowania jest dostępny w siedzibie urzędu, ale można go także pobrać z platformy do obsługi BO.

Zagłosować można tylko jeden raz. W ramach swojego wyboru można jednak wskazać dowolną liczbę projektów (przynajmniej jeden). Ważne, aby łączna wartość zaznaczonych projektów nie przekroczyła kwoty 690 000 zł, tj. kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski w 2023 r. Do realizacji zostaną zakwalifikowane te pomysły mieszkańców, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych, przeznaczonych na ten cel.


Zachęcamy do współdecydowania o tym, co w przyszłym roku będzie się działo w naszym mieście.

 

(Miasto Józefów)

 

 

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij