Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Asfaltowe DDR

03 sierpnia 2018

Józefowskie DDR, czyli drogi dla rowerów, sukcesywnie zmieniają się z chodników wyłożonych kostką betonową w gładkie ścieżki asfaltowe. W tym roku zostanie zmodernizowane 8 km takich dróg.

Od ponad tygodnia rowerzyści mogą wygodniej podróżować ulicą Sikorskiego. Na odcinku od Dobrej do granicy z Warszawą piesi mają do dyspozycji równy chodnik, a kierowcy jednośladów – asfaltową nawierzchnię i pierwszeństwo przejazdów. Podobna inwestycja realizowana jest na ulicy Wyszyńskiego i Granicznej, a wkrótce na Nadwiślańskiej i Piłsudskiego. Na jednokierunkowej ulicy Skorupki rowerzyści będą mieli do dyspozycji dodatkowo kontrapas, po którym będzie można jeździć w kierunku ul. Piłsudskiego. Ponadto, na ul. Granicznej przewidziano wprowadzenie ograniczenia ruchu oraz progów zwalniających na odcinku od ul. Skorupki do ul. Piłsudskiego.

 

Dlaczego remont?

Pierwsze ścieżki rowerowe w Józefowie zaczęły powstawać w  czasach, gdy cała Warszawa i inne polskie miasta standardowo wykładały swoje DDR kostkami betonowymi. Dlaczego? Może wynikało to z ówczesnej mody na „kostkę Bauma”, która jawiła się jako coś nowego i eleganckiego w porównaniu z typowymi płytami chodnikowymi? Może powodem była większa dbałość o wygląd chodników niż o wygodę rowerzystów, ponieważ rowery nie kojarzyły się jako zwyczajowy środek transportu? Na początku asfaltowej rewolucji wskazywano również na problemy z odpowiednim sprzętem, który byłby w stanie położyć asfalt na wąskiej ścieżce.

W Józefowie wynikało to w dużej mierze z konieczności łatwego dostępu do infrastruktury podziemnej, która była wówczas intensywnie rozbudowywana. – W tamtym czasie powstawały nowe odcinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, linie kablowe i światłowodowy. Takie inwestycje wiązały się z rozkopywaniem chodników, ulic i właśnie ścieżek rowerowych. Decydowaliśmy się na kostkę, bo dzięki temu rozebrane odcinki ścieżek mogliśmy przywrócić do poprzedniego stanu – opowiada zastępca burmistrza Marek Banaszek. – Dziś nie możemy wykluczyć, że będą się zdarzały rozbiórki fragmentów nowych asfaltowych ścieżek – chociażby pod nowe przyłącza kanalizacyjne. Jednak skala takich działań będzie zdecydowanie mniejsza niż w czasie, kiedy budowane były całe kilometry uzbrojenia – tłumaczy wiceburmistrz.

Wraz z rozwojem komunikacji rowerowej w Polsce miasta zaczęły dbać o infrastrukturę dla rowerzystów. Zarówno z opinii użytkowników jednośladów jak i z profesjonalnych badań jednoznacznie wynikało, że optymalnym rozwiązaniem dla DDR jest nawierzchnia asfaltowa. Asfalt stawia mniejszy niż kostka betonowa opór toczenia (czyli rowerzysta zużywa na nim mniej siły), jazda po asfalcie nie naraża użytkowników DDR na tak silne, jak w przypadku kostki, drgania stanowiące zagrożenie dla zdrowia. Asfaltowanie okazuje się również tańsze i z pewnością trwalsze niż układanie kostki betonowej. – Nowe ścieżki rowerowe w Józefowie chcemy budować z nawierzchni asfaltowej, a stare sukcesywnie modernizować, w miarę posiadanych środków. Modernizacje zaczęliśmy od ulic które stanowią główne ciągi komunikacyjne i połączenie z Warszawą i Otwockiem – mówi Marek Banaszek.  

 

Co z drzewami?

W związku z budową ścieżek niezbędne było wycięcie kilku drzew rosnących przy ul. Wyszyńskiego i Granicznej. - Konieczna była wycinka kilku drzew rosnących na środku ścieżki, ponieważ tego wymagają przepisy i względy bezpieczeństwa. Razem z burmistrzem Kruszewskim oglądaliśmy drzewa przeznaczone do wycięcia i zadecydowaliśmy o pozostawieniu tych, które w niewielkim stopniu kolidują z realizowaną ścieżką. W rezultacie wycięto kilka akacji i sosen oraz jeden dąb, który i tak był w bardzo złym stanie – tłumaczy burmistrz Banaszek. - Co prawda miasto uzyskało zgodę na wycinkę większej liczby drzew, a ich pozostawienie utrudni trochę realizację inwestycji, ale zależy nam na zachowaniu jak najbardziej bogatego drzewostanu – dodaje wiceburmistrz.

Na przykład – aby uratować sosny rosnące przy ul. Wyszyńskiego na wysokości MOK i Urzędu Miasta, ścieżka rowerowa i chodnik zamieniają się na krótkim odcinku we wspólny ciąg pieszo – rowerowy, ktry zgodnie z przepisami może być węższy. Dzięki takiemu zabiegowi droga omija sosny.

 

Skąd budżet?

Realizowane obecnie inwestycje polegające na modernizacji i budowie nowych ścieżek rowerowych są współfinansowane ze środków unijnych w ramach projektu „Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF". Projektowi przewodniczy Józefów, a należą do niego również Otwock, Karczew, Wiązowna, Sulejówek i Halinów. Łącznie na terenie tych miejscowości powstanie blisko 50 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. W samym Józefowie będzie to ponad 8 km dróg przeznaczonych dla rowerzystów. Łączna wartość inwestycji na terenie Józefowa to blisko 10 mln zł, a dofinansowanie wynosi 4,84 mln zł.

 

Co z dawną kostką?

Do Urzędu Miasta zaczęły wpływać pytania o możliwość ponownego wykorzystania rozebranej z modernizowanych ulic kostki chodnikowej. Mieszkańcy proponowali, aby wyłożyć nią niektóre nieutwardzone drogi w Józefowie. Niestety, to rozwiązanie tylko z pozoru wydaje się proste.

Po pierwsze, część kostki zostanie ponownie ułożona na tych samych ulicach – pokryje ciąg dla pieszych. Pozostała część, którą zastąpił asfalt, trafi do właściciela dróg. W przypadku Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sikorskiego i Granicznej jest to Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku. Wiadomo, że o część przekazanej powiatowej kostki wystąpił komisariat policji w Józefowie, który planuje ułożenie jej na parkingu.

Kostki będącej własnością miasta jest zbyt mało (w przypadku trwających modernizacji będzie to nawierzchnia z fragmentu ul. Wroniej oraz małego fragmentu Wawerskiej, żeby móc nią wyłożyć jakikolwiek odcinek ulicy. Trafi ona do Zakładu Piękne Miasto, który wykorzysta ją do bieżącej naprawy uszkodzeń w istniejących chodnikach.

Gdyby nawet miasto mogło dysponować rozebraną kostką, należy wziąć pod uwagę, że posiadanie budulca to wciąż za mało by zrealizować inwestycję polegającą na budowie drogi. Aby z kostki powstała jakakolwiek ulica potrzebny jest projekt, wyznaczenie organizacji ruchu, wykonanie podbudowy z tłucznia i wreszcie wyłonienie wykonawcy robót. To wszystko wiąże się z kosztami, które odpowiednio wcześniej należy zarezerwować w budżecie miasta. Przede wszystkim, zaś, kostka stosowana do układania chodników nie spełnia wymogów stawianych nawierzchniom dróg, po których będą jeździć samochody.

 

Prawa i obowiązki rowerzystów

Wraz z pojawieniem się nowych ścieżek rowerowych (np. na Nadwiślańskiej) rowerzyści muszą przenieść się z ulicy na wyznaczoną dla nich ścieżkę. Ich prawa i obowiązki reguluje Prawo o Ruchu Drogowym. Przy okazji przypominamy jego zapisy dotyczące ruchu rowerowego:

 

r o w e r z y ś c i:

 • Generalnie powinniście poruszać się po ścieżkach rowerowych, a jeśli nie ma ścieżki - poboczem drogi. Po jezdni można jechać tylko wtedy, gdy nie ma ani ścieżki dla rowerów ani pobocza, albo gdy pobocze nie nadaje się do jazdy. Jadąc po ulicy, musicie trzymać się blisko prawej krawędzi pasa ruchu. Szykując się do skrętu w lewo, należy zjechać do osi jezdni.
 • Na ciągach pieszo-rowerowych zasady poruszania się są następujące:

- znak, na którym symbol roweru i pieszego oddzielone są kreską poziomą, oznacza, że jedni i drudzy poruszają się tym samym torem, a pieszy ma pierwszeństwo:

- jeśli oba symbole oddzielone są kreską pionową, oznacza to drogę dla rowerów położoną obok drogi dla pieszych. Każdy powinien poruszać się po swojej stronie, najczęściej oddzielonej linią:

 • Po chodniku możecie jechać tylko w kilku określonych przypadkach: gdy jedziecie z dzieckiem poniżej 10 roku życia kierującym rowerem, gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów oraz gdy warunki pogodowe zagrażają waszemu bezpieczeństwu na jezdni.
 • Nie przejeżdżajcie rowerem przez ulicę po przejściach dla pieszych. Jeśli chcecie z takiego przejścia skorzystać, powinniście zsiąść z roweru i przeprowadzić go na drugą stronę na piechotę.
 • Po jezdni nie możecie jechać obok innego uczestnika ruchu (chyba, ze nie utrudnia to poruszania się innym albo nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego).
 • Pamiętajcie, aby przynajmniej jedną rękę trzymać na kierownicy, a nogi na pedałach lub podnóżkach.
 • Interwencję wobec naruszających przepisy rowerzystów może podejmować policja, ale również straż miejska.
 • Każdy rower musi być wyposażony w co najmniej jedno światło przednie (białe lub żółte, ciągłe lub migające), co najmniej jedno światło tylne (ciągłe lub migające) oraz światło tylne czerwone odblaskowe, co najmniej w jeden sprawny hamulec, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.
 • Nie wolno jeździć rowerem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu – normy są takie same jak dla kierowców.

 

p i e s i:

 • Możecie iść po ścieżce rowerowej tylko gdy przy drodze nie ma chodnika ani pobocza, albo nie możecie z nich skorzystać. Jeśli piesi (z wyjątkiem niepełnosprawnych) korzystają z drogi dla rowerów, są zobowiązani ustąpić miejsca cyklistom.

 

k i e r o w c y:

 • Wyprzedzając rowerzystów pamiętajcie o zachowaniu szczególnej ostrożności i odstępie nie mniejszym niż 1 m.
 • Zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów albo skręcając w drogę poprzeczną, musicie zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzystom znajdującym się na ścieżce. Nie wolno wam też wyprzedzać innych pojazdów na takim przejeździe ani bezpośrednio przed nim.
 • Zatrzymywanie się i parkowanie na drogach dla rowerów i ciągach pieszo-rowerowych jest zabronione.

 

(UM Józefów)

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij