Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

801 - jest porozumienie Warszawy i Mazowsza!

27 czerwca 2023

Miasto Warszawa i Samorząd Województwa Mazowieckiego podpisały porozumienie w sprawie wspólnego opracowania koncepcji nowego przebiegu drogi 801. „Po wielu latach wniosków, próśb, starań stało się to, co jeszcze do niedawna wydawało się niemożliwe! Nowa „Nadwiślanka” jest coraz bliżej”, napisał burmistrz Marek Banaszek, który uczestniczył w uroczystości podpisania umowy.

 

W ramach porozumienia Województwo Mazowieckie – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta wspólnie opracują koncepcję budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z ul. Czarnuszki na terenie m. st. Warszawa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 (ul. Wyszyńskiego) na terenie miasta Józefowa, dla której uzyskana zostanie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

W przedmiotowej Dokumentacji (koncepcja z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji) określony zostanie przebieg oraz parametry techniczne planowanej drogi, co pozwoli w ramach odrębnej procedury rozpocząć prace projektowe zmierzające do uzyskania Decyzji Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej.

Zasady dotyczące potencjalnej dalszej współpracy zostaną określone w odrębnym porozumieniu. Bazę prac projektowych stanowił będzie przebieg drogi określony w dokumentach planistycznych Województwa Mazowieckiego, Miasta Stołecznego Warszawy oraz Gminy Józefów. Długość odcinka (zgodnie z dokumentami planistycznymi) – ok. 5 km, w tym ok. 1,2 km w granicach administracyjnych miasta Warszawa i ok. 3,8 km w granicach administracyjnych gminy Józefów.

Środki finansowe przeznaczone na opracowanie dokumentacji planuje się w wysokości - 3 800 000 zł brutto. W tym 2 850 000 zł po stronie Województwa i 950 000 zł po stronie M.st. Warszawy, zgodnie z porozumieniem Termin realizacji umowy przez Wykonawcę dokumentacji – 24 miesiące od podpisania umowy Porozumienie pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Miastem Stołecznym Warszawa wejdzie w życie z dniem podpisania i obowiązywać będzie do zakończenia realizacji umowy, której przedmiotem jest wykonanie Dokumentacji (koncepcja z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji), przy czym w przypadku, gdyby postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Dokumentacji zostało unieważnione, a Strony uzgodnią rezygnację z ponownego wszczynania postępowania przetargowego Porozumienie to ulegnie rozwiązaniu z dniem uprawomocnienia się decyzji o unieważnieniu postępowania, bez potrzeby składania oświadczeń woli Stron w tym przedmiocie.

W uroczystości podpisania porozumienia brał udział wicemarszałek województwa Wiesław Raboszuk, wiceprezydent Miasta Warszawy Michał Olszewski oraz posłanka Bożena Żelazowska, burmistrz Marek Banaszek, przewodniczący Rady Miasta Józefowa Mariusz Batorski i radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska i Piotr Kandyba. To dzięki wsparciu tych radnych wojewódzkich kwestia budowy „nowej 801” oraz poprawy bezpieczeństwa na tej drodze (w przyszłym na trzech newralgicznych skrzyżowaniach pojawi się sygnalizacja świetlna) przyspieszyła i po wielu latach starań zaczęła być wdrażana w życie.

 

(Miasto Józefów/ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij