Józefów. Portal Urzędu Miasta. Ładowanie...

Ruszył VI nabór wniosków o dotacje do wymiany kopciuchów

04 stycznia 2023

2 stycznia ruszył kolejny, już szósty nabór wniosków o dofinansowanie z budżetu miasta inwestycji związanych z wymianą źródła ciepła na paliwo stałe. Można uzyskać nawet do 6 tysięcy zł

 

Program pozwala na uzyskanie dofinansowania do zakupu i montażu jako źródła ogrzewania mniej emisyjnych urządzeń typu:

- pompy ciepła,

- kotły gazowe lub olejowe,

- kotły elektryczne,

- kotły opalane biomasą zgodne z obecnie wymaganymi standardami.

Kwota dotacji uzależniona jest od rodzaju planowanego do zamontowania źródła ciepła oraz rodzaju budynku w jakim ta inwestycja jest planowana. Maksymalna kwota dotacji wynosi 6 000,00 zł.

Obecnie obowiązujący regulamin umożliwia uzyskanie dofinansowania także właścicielom budynków wielorodzinnych bądź lokali w tych budynkach, a także właścicielom innych budynków ogrzewanych, w których zainstalowane jest źródło ciepła na paliwo stałe. 

Składając wniosek o dofinansowanie z programu gminnego, właściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych mogą starać się jednocześnie o dofinansowanie z programu rządowego „Czyste Powietrze”, a uzupełnieniem powyższych instrumentów może być ulga termomodernizacyjna, pozwalająca na odliczenie od dochodu tych kosztów poniesionych na inwestycje, które nie podlegały dofinansowaniu (o tym jak połączyć ze sobą określone programy w kolejnym artykule).

PODSTAWOWE WYMAGANIA PROGRAMU:

 1. Uregulowany stan prawny nieruchomości;
 2. Zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego obecne wymagania dotyczące efektywności energetycznej. UWAGA: Dotacji nie podlega montaż nowoczesnych kotłów węglowych.
 3. Trwała likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe potwierdzona tzw. formularzem przyjęcia odpadów metali otrzymanym z punktu skupu złomu (kotły, piece wolnostojące itp.) bądź odnośnie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (kominek itp.), odłączenie od przewodu kominowego lub całkowity demontaż urządzenia.

DOFINANSOWANIE KROK PO KROKU:

 1. Zapoznaj się z Regulaminem
 2. Wypełnij wniosek, wzór dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta lub bezpośrednio w placówce urzędu,
 3. Podpisz umowę – koszty kwalifikowane to koszty poniesione wyłącznie po podpisaniu umowy, poza kosztami związanymi z wykonaniem instalacji gazowej bądź przyłącza gazowego do nieruchomości poniesionymi przez wnioskodawcę w okresie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
 4. Zabierz się do realizacji inwestycji i wymień starego kopciucha !

PAMIĘTAJ !

 1. Planowane do zainstalowania źródło ciepła w zależności od rodzaju muszą spełniać wymogi dotyczące etykietowania energetycznego, a dotacja może być wypłacona wyłącznie wówczas, gdy wnioskodawca przedłoży kartę produktu/etykietę energetyczną lub inny równoważny dokument poświadczający, że zakupione źródło ciepła spełnia określone wymagania dotyczące klasy efektywności energetycznej urządzenia
 2. Dotacją mogą być objęte tylko nowe instalacje i urządzenia
 3. Dotychczasowe źródło ciepła musi zostać trwale zlikwidowane – właściciel musi przekazać je do likwidacji i zachować do okazania dowód tego przekazania,
 4. Likwidacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe, może zostać dokonana dopiero po przeprowadzeniu przez pracownika Urzędu Miasta Józefowa kontroli w budynku/lokalu, w którym ma nastąpić zmiana systemu ogrzewania lub po przekazaniu wnioskodawcy pisemnego potwierdzenia, że stan faktyczny został potwierdzony na podstawie złożonych dokumentów.
 5. W przypadku inwestycji obejmujących wykonanie przyłącza gazowego, termin przewidywanego przyłączenia budynku lub lokalu do sieci gazowej, określony w umowie przyłączeniowej. musi umożliwiać wykonanie przyłącza w roku, na który udzielana jest dotacja.

Przy procedurze rozpatrywania złożonej dokumentacji brana jest pod uwagę kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie.

Nie zwlekaj, złóż wniosek, podpisz umowę, zrealizuj inwestycje i otrzymaj dofinansowanie !

Zgodnie z treścią uchwały antysmogowej kotły niespełniające wymagań dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012 nie mogą być użytkowane po 1 stycznia 2023 roku. Powyższy obowiązek dotyczy także właścicieli kominków lub pieców wolnostojących, niespełniających wymagań wskazanych w uchwale antysmogowej bez względu na to czy są użytkowane, czy stanowią funkcje rekreacyjną muszą zostać dostosowane do określonych wymagań lub zlikwidowane.

UWAGA !!!

W związku z powyższym eksploatacja po 1 stycznia 2023 roku ww. rodzajów źródeł ciepła jest naruszeniem przepisów uchwały antysmogowej co stanowi wykroczenie podlegające karze grzywny od 20 do 5000 zł.

 

Formalności:

Wnioski o udzielenie dofinansowania przyjmowane są od 2 stycznia 2023 r. do wyczerpania środków na ten cel, jednak nie później niż do 31 marca 2023 roku.

Więcej informacji: Maciej Bogusz

m.bogusz@jozefow.pl, tel. 22 778 11 82 lub 789 036 769

SZCZEGÓŁY: Załącznik Nr 1 określający zasady udzielania dotacji na realizację inwestycji polegających na wymianie źródła ciepła do Uchwały Nr 241/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 29 października 2020 roku

 

 (Miasto Józefów)

 

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij