Program Ochrony Powietrza

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił nowy Program Ochrony Powietrza (POP). Wśród zapisów znalazł się m.in. zakaz palenia w kominkach w dni, w których przekroczone są dopuszczalne normy pyłów zawieszonych. 
 

 •  
 • Nowe programy ochrony powietrza musiały zostać przyjęte przez wszystkie województwa w Polsce.
 • Polska jest w czołówce, jeżeli chodzi o emisję zanieczyszczeń w Europie.
 • Polska musi ograniczyć emisję pyłów PM10 i PM2,5 za które w dużej mierze odpowiedzialna jest tzw. niska emisja, czyli to, co wydobywa się z naszych kominów. Duży udział mają w tym nie tylko piece węglowe, ale również kominki.
 
Wśród najważniejszych zapisów POP znalazły się m.in:
 
 •  obowiązek przekazywania przez mieszkańców władzom miasta deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła, w przypadku, gdy wymiana jest realizowana bez pośrednictwa lub współfinansowania przez gminę;
 • realizacja działań krótkoterminowych, m.in. zakaz używania kominków gdy poziom pyłów PM 10 przekroczy 50 mikrogramów/m3. (O przekroczeniu dozwolonych poziomów ma poinformować  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Komunikat będzie przekazywany mieszkańcom poprzez strony internetowe powiatów i gmin, Regionalny System Ostrzegania oraz alerty RCB.)  Zakaz nie będzie dotyczył nieruchomości, w których kominek jest jedynym źródłem ogrzewania;
 • zakaz używania dmuchaw do liści w dni, w które zostaną przekroczone dopuszczalne wartości pyłów wg zasad jw;
 • Za złamanie zakazu będą grozić kary finansowe. Policja i straże miejskie będą mogły nakładać kary w wysokości do 500 zł lub kierować sprawy do sądu. 
 • wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe (w Józefowie program wymiany kotłów działa już od dwóch lat.  W tym czasie, korzystając z dofinansowania z budżetu miejskiego wymieniono już ok. 200 znajdujących się w naszym mieście kopciuchów. Ponadto miasto sukcesywnie wymienia stare piece w miejskich budynkach komunalnych na nowe ogrzewanie gazowe lub elektryczne. Chcesz uzyskać informacje nt. dopłat do wymiany kotła na paliwo stałe - zadzwoń: 22 779 00 39);
 • nasadzenia zieleni (dla gmin w których wymiana kotłów nie przyniesie wymaganego skutku);
 • czyszczenie ulic na mokro (w Józefowie takie rozwiązanie jest już stosowane);
 • przeprowadzenie, do końca 2021 r. przez wszystkie gminy inwentaryzacji źródeł ciepła (w Józefowie prowadzony jest projekt ZONE. Do tej pory mieszkańcy przekazali informacje dot. ponad 10% nieruchomości w naszym mieście. Dziękujemy i gorąco zachęcamy do przeprowadzenia samodzielnej ewidencji. Ankieta i zasady dostępne są tutaj: http://jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=3194);
 • edukacja ekologiczna (józefowskie szkoły i przedszkola od dawna angażują uczniów w przedsięwzięcia wpisujące się w ochronę środowiska);
 • wzmożona kontrola przestrzegania zakazów uchwały antysmogowej – w tym zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych (w okresie jesienno-zimowym kontrole palenisk stanowią największy odsetek interwencji straży miejskiej w Józefowie).
 
Jeśli w Józefowie wymagania nie zostaną zrealizowane w określonym terminie, a wymienione nakazy i zakazy nie będą respektowane, wówczas prawne i finansowe konsekwencje mogą ponieść zarówno mieszkańcy jak i miasto.  
 
Szczegółowa lista nakazów i zakazów dla gmin i mieszkańców dostępna jest w załącznikach nr 5 i 7 do uchwały 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dn. 8 września 20202 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe w powietrzu. Link do uchwały: