Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Groźna choroba pszczół w Józefowie
6 sierpnia 2020
 
W Józefowie stwierdzono ognisko zgnilca amerykańskiego - groźnej choroby pszczół. Właściciele pasiek muszą zgłosić się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Otwocku.
 

 

Ogniska stwierdzono w Józefowie, Karczewie, Otwocku, gminie Wiązowna, fragmencie dzielnicy Wawer, a także w Wilanowie i gminie Konstancie-Jeziorna (patrz mapa).
 
 
Każdy kto ma lub w ostatnim czasie miał pszczoły na tym terenie lub jest zarejestrowany jako ich właściciel z terenu powiatu otwockiego musi zgłosić się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Otwocku. Rekomendowane jest przesłanie maila pod adres: biuro@otwock.piw.gov.pl .
 
Powiatowy lekarz Weterynarii przeprowadzi przegląd pasiek, a po stwierdzeniu oznak choroby pszczół pobierze próbki. 
 
W obszarze zapowietrzonym zakazuje się przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece – bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, a także organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.
 
 
Zgnilec amerykański to groźna dla pszczół choroba, która jednak nie zagraża bezpośrednio ludziom. Może jednak powodować trudności z zapylaniem roślin na terenach sadowniczych i ogrodniczych, a skutecznym sposobem walki może okazać się spalenie ula.
 
Wojewoda Mazowiecki rozporządzeniem nakazał oznakowanie obszarów zapowietrzonych stosownymi tablicami. W Józefowie znajdą się one na drogach wjazdowych do miasta.
 
 
 
 
(Miasto Józefów)