Jak jest obecnie

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

 

Jak jest obecnie?

70% mieszkańców Józefowa korzysta z kanalizacji. Do końca 2014 roku liczba ta wzrośnie do poziomu 94%.

Przeciętna rodzina wytwarza miesięcznie prawie 10 m3 ścieków, a statystyczny mieszkaniec - ponad 100 l ścieków dziennie.

Co się dzieje ze ściekami z Józefowa?

Trafiają do Centralnej Przepompowni na ul. Jarosławskiej, która powstała  w 1998 roku i jest przestarzała oraz niezhermetyzowana. Ścieki z całego miasta płyną sześciokilometrową rurą do oczyszczalni ścieków w Otwocku. Rura przecina Świder pod mostem kolejkowym.

Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (OPWiK) otrzymuje od Józefowa ścieki hurtowo. Józefów sam opłaca konserwację, utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej oraz inkasentów na terenie miasta.

Oczyszczalnia ścieków w Otwocku

Jej początki sięgają lat 50-tych. Obsługuje aglomerację liczącą ponad 90 tys. mieszkańców. Dziennie, za pośrednictwem rzeki Jagodzianki, trafia z niej do Wisły 15 tys. mścieków oczyszczonych (2 tys. m3  wg danych z kwietnia 2014 roku pochodzi z Józefowa). Planuje się rozbudowę obiektu do 216 tys. RLM (jednostek odpowiadających jednemu mieszkańcowi). Inwestycja ma kosztować ok. 25 - 30 mln zł

Opłaty 

W 2013 roku zapłaciliśmy OPWiK 3 mln 583 tys. zł za usługę oczyszczania ścieków. W samym kwietniu br. opłaty przekroczyły poziom 400 tys. zł. Oznacza, to, że w całym 2014 roku z naszej kieszeni do Otwocka może trafić nawet 5 mln złotych. Do tej pory do rozbudowy i modernizacji otwockiej oczyszczalni oraz kolektorów kanalizacyjnych Józefów dopłacił ponad 6 mln 444 tys. zł.

*kwoty brutto

Taryfa

11,04 zł z m3 (brutto) w ramach opłat taryfowych, które przekazujemy Hydrosferze, kosztuje w Józefowie odprowadzanie 1 mścieków z gospodarstw domowych.

Rodziny posiadające urządzenia pomiarowe lub mieszkające w budynkach wielolokalowych płacą 8,68 zł za m3

Miasto Józefów  do każdego mwyprodukowanego przez nie ścieku dopłaca 2,35 zł.

 

Na stawkę taryfy składają się:

  • koszt oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Otwocku;
  • koszt eksploatacji sieci kanalizacyjnej w Józefowie.

Koszt oczyszczania

Obecnie za oczyszczenie 1 m3 ścieków w oczyszczalni w Otwocku  płacimy OPWiK za pośrednictwem Hydrosfery 6,34 zł

Z naszych szacunków wynika, że budując własną oczyszczalnię koszt oczyszczania 1 m3 ścieków wyniesie 3 zł.

 

RACHUNKI JÓZEFOWIAN BĘDĄ NIŻSZE!