Bezpieczeństwo i energia odnawialna

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Bezpieczeństwo

Zadbaliśmy o najwyższe standardy bezpieczeństwa. 

Zastosowaliśmy III stopniowy system sterowania automatycznego. Dodatkowo obiekt wyposażony będzie w monitoring z wizualizacją pracy urządzeń technologicznych. W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej samoczynnie uruchamiać się będzie natomiast agregat prądotwórczy.

Nie grozi nam przeciążenie hydrauliczne. W oczyszczalni zastosowaliśmy technologię przepływową, osadniki wtórne pionowe oraz zastawki z napędem elektrycznym w miejscu dopływu ścieków. 

Aby zdywersyfikować potencjalne ryzyko w przypadku awarii oraz usprawnić proces konserwacji i remontu obiektu - oczyszczalnia posiadać będzie dwa ciągi technologiczne.

W razie awarii jednego z reaktorów – obiekt może pracować bez zakłóceń przynajmniej 5 dni. W sytuacji, gdy awarii ulegną oba reaktory (prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest znikome) na naprawę będziemy mieli 36 godzin. W tym czasie oczyszczalnia całkowicie wstrzyma zrzut ścieków.

Obiekt zaprojektowano z rezerwą wydajności (1000 m3/dobę). Zapewni to wymaganą ciągłość ruchu technologicznego w przypadku zarówno awarii, jak i nagłego wzrostu obciążenia hydraulicznego oczyszczalni (np. w okresach dużych roztopów, czy deszczy).

Nasze umowy gwarancyjne posiadać będą klauzulę szybkiej reakcji. Zapewnimy sobie również częste przeglądy serwisowe oraz restrykcyjne procedury eksploatacyjne.

Energia odnawialna

Do ogrzewania budynków zostanie wykorzystane ciepło powstające w procesach technologicznych. Przewidziano w tym celu instalacje pomp ciepła w budynku administracyjnym oraz technicznym.

Południowa część dachu budynku administracyjnego zostanie obudowana ogniwami fotowoltaicznymi. Instalacja fotowoltaiczna będzie produkowała odnawialną energię elektryczną, którą uwzględniono w bilansie energetycznym obiektu.

W instalacji wentylacji mechanicznej zastosowano natomiast rekuperator, który także pozwoli na odzyskanie ciepła do ogrzewania budynków.

Konstrukcja wszystkich budynków wchodzących w skład kompleksu oczyszczalni została zaprojektowana przyszłościowo. Uwzględniono wymagania norm efektywności energetycznej budynków, które przewidziane są do obligatoryjnego stosowania dopiero od 2021 roku.