Jakość oczyszczania

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Jakość oczyszczania

Z inicjatywy Miasta Józefów projektowana oczyszczalnia ścieków ma zapewnić osiągniecie lepszych parametrów ścieków oczyszczonych niż wymaga się Dyrektywami UE.

Projektuje się nieprzekraczalne wskaźniki zanieczyszczeń jak dla obiektu obsługującego ponad 100 tys. RLM (jednostek odpowiadających jednemu mieszkańcowi).

Tymczasem przewiduje się, że nasza oczyszczalnia będzie odbierać ścieki od ok. 20 tys. RLM (wyłącznie z terenu Józefowa). Dopuszczalne wskaźniki oczyszczania będą znacznie niższe od tych w oczyszczalni w Otwocku, z której usług obecnie korzystamy (np. azotu o 5 mg/litr, a  fosforu dwukrotnie).

Nieprzekraczalne wskaźniki zanieczyszczeń

RZEKA ŚWIDER NIE UCIERPI

Nasz obiekt będzie jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Posiadać będzie tzw. trzeci stopień doczyszczenia. Przed odprowadzeniem do wód powierzchniowych będziemy dezynfekować ścieki oczyszczone promieniowaniem UV, co pozwoli na zabicie 99,9% bakterii.

Takie rozwiązanie nie jest typowe dla oczyszczania ścieków - stosuje się je przede wszystkich do uzdatniania wody pitnej.

 

Stosunek wody powstającej w procesie oczyszczenia do przepływów w rzece Świder będzie znikomy. 

Warto pamiętać także, że miejsce zrzutu wody powstającej w procesie oczyszczania znajdzię się 50 m poniżej otwockiego miejsca do biwakowania.

Zobacz mapę