Tego nie będzie

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)


 

Tego nie będzie

Nasz obiekt będzie bezpieczny i nieuciążliwy dla otoczenia. Jesteśmy pewni, że budując własną oczyszczalnię najlepiej zadbamy o jakość oczyszczanych ścieków. Chcemy zwracać naturze wodę spełniającą najwyższe z możliwych norm.

 

Tych rozwiązań NIE BĘDZIE w planowanej inwestycji:

 

  • Stacji zlewnej ścieków dowożonych,
  • Składowiska osadów,
  • Suszarni osadów,
  • Biogazowni,
  • Kotłowni.