Główne budynki i proces oczyszczania

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)


 

Główne obiekty:

  • Dwa reaktory biologiczne (pow. zab. po 530 m2);

  • Budynek techniczny, w którym zlokalizowano sitopiaskowniki, stację odwadniania osadu, pomieszczenie dmuchaw, podręczne laboratorium, pomieszczenie magazynowe na odwodniony osad (pow. zab. 288 m2);
  • Budynek z komorą krat i pompownią ścieków surowych (pow. zab. 132 m2);
  • Budynek administracyjno-socjalny z pomieszczeniami biurowymi, szatnią brudna i czystą dla obsługi, salą edukacyjno-szkoleniową, warsztatem i garażem dla specjalistycznego pojazdu do obsługi oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej (pow. zab. 344 m2);
  • Budynek garażowy (pow. zab. 138 m2);
  • Toaleta ogólnodostępna (pięć kabin) wydzielona z budynku administracyjno-socjalnego.

 

 

Zobacz jak będzie przebiegał proces oczyszczania (większa rozdzielczość)