O Projekcie

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Projekt „Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie”

UWAGA! Miasto Józefów czeka na podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt został oceniony pozytywnie i w sierpniu 2016 roku znalazł się wśród 91 projektów zakwalifikowanych do przyznania unijnego dofinansowania.

Pomimo braku podpisanej umowy na dofinansowanie Miasto Józefów stara się realizować projekt zgodnie z jego założeniami.

 

Projekt  „Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie”

 

 • Źródło finansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 • Oś Priorytetowa: II. Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
 • Okres realizacji: 2013 – 2020 w tym roboty budowlane przewidziane do realizacji w latach 2017-2020

 

Całkowita wartość Projektu (brutto):  ok. 87 mln zł

 • kwota dotacji:  ok. 43 mln zł
 • wkład własny:  ok. 28 mln zł
 • VAT:  ok. 16 mln zł 

Zakres rzeczowy:

 • Budowa oczyszczalni ścieków
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Józefów – Wschód
 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Józefów – Zachód
 • Dostawa specjalistycznego pojazdu do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej
 • Opracowanie i wdrożenie Programu Efektywnego Zarządzania systemem wodociągowym i kanalizacyjnym

 

Roboty budowlane:

 • oczyszczalnia ścieków (max 3000 m3/d; 18000 RLM) wraz z kolektorem zrzutowym i wylotem do odbiornika
 • sieć kanalizacyjna  - ok. 20 km (do sieci zostanie podłączonych ok. 1510 osób)
 • sieć wodociągowa  - ok. 21 km ( do sieci zostanie podłączonych ok. 1510 osób)
 • pompownie/tłocznie - 15 szt.

 

Inne parametry projektowe związane z budową oczyszczalni ścieków w Józefowie

 • obecne potrzeby Miasta: 2000  m3 /dobę 
 • średni dobowy dopływ ścieków: 2500 m3 /dobę
 • maksymalny dobowy dopływ ścieków: 3000 m3 /dobę
 • liczba etatów: 6
 • teren bezpośrednio zajęty: 8 245 m2
 • powierzchnia zabudowy: 1 970 m2
 • liczba wyciętych drzew: 1044
 • liczba posadzonych drzew: 2322 (posadzono już 840)

 

Zawarte umowy na roboty budowlane:

 

1)      Nr 463/2017r. z dnia 19-09-2017r.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiązowskiej – część Zadania 1 oraz budowa sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w ul. Nadwiślańskiej i w ul. Granicznej – część Zadania 2 – część 1 obejmująca budowę sieci wodociągowej w ulicy Wiązowskiej w ramach projektu „Integracja i rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Józefowie”;

 • wykonawca: Usługi Transportowe Edward Antoni Wilczyński z siedzibą Stara Iwiczna, ul. Kielecka 19 a, 05-500 Piaseczno,
 • wartość brutto: 436 662,69 zł
 • termin wykonania: 19.04.2018 r
 • długość sieci wodociągowej: ok. 590m 

 

2)      Nr 464/2017 z dnia 19-09-2017 r.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiązowskiej – część Zadania 1 oraz budowa sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w ul. Nadwiślańskiej i w ul. Granicznej – część Zadania 2 – część 2 obejmująca budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Nadwiślańskiejw ramach projektu „Integracja i rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Józefowie”;

 • wykonawca: F.U.H INSTAL-BUD Szczepan Jan Mielczarczyk z siedzibą Nowe Wypychy 20, 07-206 Somianka
 • wartość brutto: 2 447 700,00 zł
 • termin wykonania 03.03.2018 r.
 • długość sieci wodociągowej: ok. 966m
 • długość sieci kanalizacyjnej: 950m 

 

3)      Nr 462/2017 z dnia 19-09-2017r.

Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiązowskiej – część Zadania 1 oraz budowa sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej w ul. Nadwiślańskiej i w ul. Granicznej – część Zadania 2 – część 3 obejmująca budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  oraz tłoczni ścieków w ulicy Granicznej w ramach projektu „Integracja i rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Józefowie”,

 • wykonawca F.U.H INSTAL-BUD Szczepan Jan Mielczarczyk z siedzibą Nowe Wypychy 20, 07-206 Somianka
 • wartość brutto: 1 340 700,00 zł
 • termin wykonania 03.03.2018 r.
 • długość sieci wodociągowej: ok. 877m
 • długość sieci kanalizacyjnej: ok. 507m 

 

4)      Nr238/2017 z dnia 11-05-2017r.

„Integracja i rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Józefowie – Budowa wylotu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Jozefowie”

 • wykonawca: INSTALBUD Sp. z o.o. z siedzibą ul. Boya  Żeleńskiego 6a, 35-105 Rzeszów
 • wartość brutto: 181 967,97 zł
 • termin wykonania 09.08.2017 r.

 

5)      Nr …………… /2017 z dnia 5-10-2017r.

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z serwisem gwarancyjnymw ramach projektu„Integracja i rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Józefowie

 • wykonawca: Instal Warszawa S.A. z siedzibą 04-394 Warszawa, ul. Siennicka 29
 • wartość brutto: 32 207 560,04 zł (w tym: za wykonanie robót budowlanych31 351 107,35 zł, za świadczenie serwisu gwarancyjnego przez okres 60 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu 856 452,69 zł)
 • termin wykonania: robót  budowlanych - roboty budowlane umożliwiające oddanie do użytkowania na podstawie art. 55 ustawy prawo budowlane części technologicznej obiektu dotyczącej oczyszczania ścieków oraz gospodarki osadowej zostaną wykonane do dnia 31 października 2018r, roboty wykończeniowe i rozruch obiektu do30 listopada 2019 r., czas świadczenia usług w ramach serwisu gwarancyjnego wynosić będzie 60 miesięcy od dnia  odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.